Οι γονείς πρέπει να θυμούνται ότι μια μέρα τα παιδιά τους θα ακολουθήσουν το παράδειγμά τους κι όχι τη συμβουλή τους