Επικοινωνία και αυτισμός: Πρακτικές εναλλακτικές λύσεις για βελτίωση του προφορικού λόγου 

Τα επαυξητικά εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού να αναπτύξουν τον προφορικό λόγο.

Επικοινωνία και αυτισμός: Πρακτικές εναλλακτικές λύσεις για βελτίωση του προφορικού λόγου 
Bigstock

Τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού μπορεί να έχουν δυσκολίες στην κατανόηση και στη χρήση του προφορικού λόγου. Είναι πιθανό, λοιπόν, να χρειαστεί περισσότερη προσπάθεια για να αναπτυχθεί ο προφορικός λόγος ή να κατανοηθεί ο γενικότερος τρόπος επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένης της ομιλίας, των χειρονομιών ή της γραφής.

Όσο νωρίτερα εισάγετε ένα επαυξητικό εναλλακτικό σύστημα επικοινωνίας τόσο πιο πιθανό είναι να το χρησιμοποιήσει για να επικοινωνήσει.

Τα συγκεκριμένα συστήματα επικοινωνίας συνδυάζουν εργασίες , αντικείμενα ή έννοιες με εικόνες ή φωτογραφίες με τα χέρια. Για παράδειγμα, ένα μήλο συνδυάζεται με μια φωτογραφία ενός χεριού που κρατά ένα μήλο.

Τα ενισχυτικά εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας μπορεί να είναι χαμηλής ή υψηλής τεχνολογίας:

  • Τα συστήματα χαμηλής τεχνολογίας χρησιμοποιούν εξοπλισμό όπως κάρτες ή βιβλία με φωτογραφίες που αντιπροσωπεύουν ενέργειες ή αντικείμενα. Τα συστήματα επικοινωνίας ανταλλαγής εικόνων (PECS) και τα οπτικά χρονοδιαγράμματα είναι δύο παραδείγματα.
  • Τα συστήματα υψηλής τεχνολογίας περιλαμβάνουν συσκευές παραγωγής ομιλίας εφαρμογές (apps).

Η σημασία των επαυξητικών εναλλακτικών συστημάτων

Αποτελούν έναν αποτελεσματικό τρόπο για να μάθουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν τις πρώτες λέξεις . Αυτό συμβαίνει καθώς τα παιδιά θυμούνται τους ήχους της ομιλίας, την οπτική εικόνα ενός αντικειμένου, της εικόνας του χεριού που συνδυάζεται με τη λέξη. Αυτό είναι πιθανό να βοηθήσει τα παιδιά να ανταποκρίνονται καλύτερα στις πληροφορίες που παρουσιάζονται οπτικά.

Μπορούν, επίσης, να βελτιώσουν στην κατανόηση των λέξεων. Αυτό συμβαίνει επειδή μια οπτική εικόνα διαρκεί περισσότερο και συχνά μένει ακίνητη, δίνοντας στα παιδιά περισσότερο χρόνο να κατανοήσουν τις πληροφορίες.

Τα επαυξητικά εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας βοηθούν τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού να επικοινωνούν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους με τον κατάλληλο θετικό τρόπο.

Αυτά τα συστήματα βελτιώνουν την κατανόηση μεταξύ εσάς και του παιδιού σας, και συγχρόνως μειώνουν το στρες. Λιγότερο άγχος και καλύτερη επικοινωνία μπορεί να ενισχύσει την σχέση ανάμεσα σε εσάς και το παιδί σας αλλά και μεταξύ του παιδιού σας και των αδερφιών, των συνομηλίκων και των φροντιστών του.

Επιλογή συστημάτων επικοινωνίας

Το επαυξητικό εναλλακτικό σύστημα επικοινωνίας που θα επιλέξετε εξαρτάται από τις δυνατότητες και τις ανάγκες του παιδιού σας, του τρέχοντος σταδίου επικοινωνίας του και της ικανότητάς σας να το χρησιμοποιείτε με συνέπεια.

Είναι σημαντικό η οικογένειά σας και οι άλλοι φροντιστές του παιδιού σας να μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν το σύστημα.

Πως θα διαλέξετε

  • Είναι το σύστημα μια προσωρινή υποστήριξη μέχρι να αναπτυχθεί η προφορική του γλώσσα ή είναι πιθανό να γίνει ο κύριος τρόπος επικοινωνίας του παιδιού σας;
  • Είναι το παιδί σας σωματικά ικανό να χρησιμοποιήσει το σύστημα; Για παράδειγμα, σε τι βαθμό έχει αναπτύξει τις λεπτές του δεξιότητες ;
  • Ταιριάζει το σύστημα στις δυνάμεις και τις ανάγκες του παιδιού σας; Για παράδειγμα, το παιδί σας μαθαίνει καλύτερα χρησιμοποιώντας φωτογραφίες ή σύμβολα;
  • Υπάρχουν οικονομικά ζητήματα;
  • Πόσο πιθανό είναι άλλοι άνθρωποι, όπως δάσκαλοι και φίλοι, να μάθουν και να χρησιμοποιήσουν το σύστημα;
  • Ποια συστήματα χρησιμοποιούνται στο νηπιαγωγείο ;

Τα παιδιά που έχουν περιορισμένο εύρος ενδιαφερόντων ή που έχουν επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά μπορεί να «κολλήσουν» στις ηλεκτρονικές συσκευές, επομένως είναι καλή ιδέα να σκεφτείτε πριν εισαγάγετε ένα ηλεκτρονικό επαυξητικό και εναλλακτικό σύστημα επικοινωνίας.

Το παιδί σας θα μπορούσε να έχει μια ξεχωριστή συσκευή μόνο με το λογισμικό επικοινωνίας και άλλη για παιχνίδια και ψυχαγωγία .

Θεραπείες και υποστήριξη για τη βελτίωση της επικοινωνίας

Οπτική υποστήριξη και στρατηγικές

Σύμβολα, φωτογραφίες , γραπτές λέξεις και αντικείμενα με στόχο την βελτίωση δεξιοτήτων όσον αφορά στην επεξεργασία πληροφοριών, στη χρήση της γλώσσας και στην κατανόηση και αλληλεπίδραση με τον κόσμο γύρω τους.

Λειτουργική επικοινωνία (FCT)

Εστιάζει στην αντικατάσταση της «ανήσυχης» συμπεριφοράς με πιο κατάλληλη επικοινωνία που εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό . Για παράδειγμα, ένα παιδί μπορεί να περνά τάντρουμ, όταν θέλει ένα παιχνίδι αλλά δεν μπορεί να το ζητήσει. Με την λειτουργική επικοινωνία, το παιδί διδάσκεται το πώς να το ζητά.

Πρόγραμμα Hanen

Εστιάζει στην προώθηση της γλωσσικής ανάπτυξης των αυτιστικών παιδιών.

Πηγή: raisingchildren.net.au

© 2012-2024 Mothersblog.gr - All rights reserved