Πρόωρα μωρά - Οι μεγάλοι νικητές της ζωής
Πριν ακούσω το πρώτο χτύπο της καρδιάς σου σε ονειρεύτηκα. Πριν γεννηθείς σε είχα αγαπήσει. Κι όταν σε πρωτο-αντίκρυσα ήξερα πως πιο όμορφο δεν θα μπορούσες να ήσουν.
Μικροί Ήρωες - Μαχητές από κούνια