Εγγραφές στο προνήπιο: Πότε γίνονται, ποια είναι τα δικαιολογητικά
Πηγή: bigstockphoto.com

Εγγραφές στο προνήπιο: Πότε γίνονται, ποια είναι τα δικαιολογητικά

 • Στο Νηπιαγωγείο εγγράφονται δύο ηλικίες νηπίων
 • Δικαιολογητικά εγγραφής
 • Πότε γίνονται οι εγγραφές στα προνήπια – νηπιαγωγεία

 

 

Εγγραφές στο προνήπιο: Πότε γίνονται, ποια είναι τα δικαιολογητικά
Πηγή: bigstockphoto.com

Η προσχολική εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κοινωνική, συναισθηματική και νοητική εξέλιξη του παιδιού.

Γι΄αυτό και η φοίτηση του παιδιού στο προνήπιο δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένας τρόπος φύλαξης του παιδιού αλλά ως αφετηρία για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και του χαρακτήρα του.

Η επιλογή λοιπόν του Προνηπιαγωγείου - Νηπιαγωγείου που θα φοιτήσει το παιδί σας πρέπει να είναι μια απόφαση που θα λαμβάνει υπόψιν πολλές παραμέτρους.

Στο Νηπιαγωγείο εγγράφονται δύο ηλικίες νηπίων

Η πρώτη ηλικία περιλαμβάνει τα παιδιά τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία 5 ετών για την οποία η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Η δεύτερη ηλικία (προνήπια) περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία 4 ετών.

Ο μέγιστος αριθμός νηπίων ανά τμήμα είναι τα 25 νήπια- προνήπια.

proniopio eggrafes

Δικαιολογητικά εγγραφής

Τα δικαιολογητικά που καλούνται οι γονείς να προσκομίσουν για την εγγραφή του παιδιού τους στα προνήπια είναι τα εξής:

 • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής στο σχολείο (παρέχεται από το σχολείο)
 • Έγγραφο από το οποίο αναδεικνύεται η διεύθυνση κατοικίας
 • Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/ τριας ( ΑΔΥΜ)
 • Το Βιβλιάριο Υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Επίσης:

 • Το πιστοποιητικό γέννησης που απαιτείται για την εγγραφή των παιδιών στο σχολείο αναζητά ο Διεθυντής /ντρια, μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπυργείου Παιδείας.
 • Για τα παιδιά ημεδαπούς ή αλλοδαπούς που προέρχονται από σχολεία του εξωτερικού, απαιτείται Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένο.
 • Για περιπτώσεις μαθητών με αναπηρία ή / και εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε νηπιαγωγείο, προσκομίζεται εφόσον υπάρχει, έκθεση αξιολόγησης - γνωμάτευση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) ή δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό ή Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής.
 • Για την εγγραφή μαθητών στο Ειδικό νηπιαγωγείο πέραν όλων των δικαιολογικών που προβλέπονται για σε νηπιαγωγείο απαιτείται και Εκθεση Αξιολόγησης – Γνωμάτευση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης ( ΚΕΣΥ).

proniopio eggrafes1

Εγγραφή σε Νηπιαγωγείο

Οι γονείς και οι κηδεμόνες μπορούν να κάνουν αίτηση εγγραφής των παιδιών σε δημόσιο νηπιαγωγείο, αρκεί:

 • να είναι η 1η φορά που φοιτούν σε νηπιαγωγείο
 • να μην είναι ήδη εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα

Τι θα χρειαστούν: 

 • τους προσωπικούς  κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 • τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου
 • ένα αποδεικτικό διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας

Σημειώνεται ότι για την επιλογή των εγγραφών δεν τηρείται σειρά προτεραιότητας και δε λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος της υποβολής αίτησης.

Χρήσιμες πληρορορίες:

 • Η κατανομή των νηπίων/προνηπίων στις σχολικές μονάδες πραγματοποιείται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44, του ν. 4777/2021 (Α 25). Συγκεκριμένα, μετά την αποδοχή των αιτήσεων από τα νηπιαγωγεία που υπάγονται τα νήπια/προνήπια, πραγματοποιείται κατανομή των μαθητών που πλεονάζουν σε όμορες σχολικές μονάδες λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση από αυτές.
 • Με την ηλεκτρονική εγγραφή, σε καμία περίπτωση δεν τηρείται σειρά προτεραιότητας και δε λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος της αίτησης, με δεδομένο ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγγραφών όλα τα νήπια/προνήπια θα εγγραφούν σε δημόσιο νηπιαγωγείο γενικής παιδείας. Ως εκ τούτου, για τη βέλτιστη λειτουργία του συστήματος ενδείκνυται οι αιτήσεις να υποβάλλονται σταδιακά και να αποφευχθεί η υποβολή την πρώτη ή την τελευταία ημέρα της περιόδου εγγραφών (1-28 Μαρτίου 2022).
 • Στο σύστημα «Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο» αναρτώνται μόνο τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να επιβεβαιωθεί η διεύθυνση κατοικίας και η κηδεμονία, όταν η τελευταία δεν προκύπτει μέσω διαλειτουργικότητας από το Μητρώο Πολιτών. Πρόκειται για τα ελάχιστα δικαιολογητικά που καθιστούν έγκυρη την αίτηση.
 • Τα υπόλοιπα παραστατικά, όπως α) το ΑΔΥΜ, το βιβλιάριο υγείας του μαθητή/τριας και η βεβαίωση από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ (εφόσον υπάρχει) που αφορούν ιατρικά δεδομένα και δεν δύναται να αναρτηθούν β) η βεβαίωση φοίτησης σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα δεν αναρτάται για διευκόλυνση των γονέων, δεδομένου ότι κατά τη στιγμή της αίτησης υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην τα έχουν στη διάθεσή τους, θα πρέπει να προσκομιστούν στη σχολική μονάδα εντός της προσθεμίας που ορίζει ο/η Διευθυντής/τρια- Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου.
 • Η αίτηση που υποβάλλεται από τον γονέα/κηδεμόνα ενέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης όσον αφορά τα δηλούμενα στοιχεία και όλες οι αναγκαίες διοικητικές πράξεις θα εκδοθούν βάσει αυτών. Ως εκ τούτου, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής δεν απαιτείται η άμεση προσκόμιση των δικαιολογητικών. Κατόπιν επικοινωνίας με το Νηπιαγωγείο, τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την ημέρα πρώτης προσέλευσης κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

proniopio eggrafes3

Πότε γίνονται οι εγγραφές στα προνήπια – νηπιαγωγεία

Οι εγγραφές στο Προνήπιο - Νηπιαγωγείο γίνονται συνήθως το Μάρτιο ( οι ημερομηνίες ανακοινώνονται από το υπουργείο Παιδείας) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ 

Ο γονέας – κηδεμόνας, αφού αυθεντικοποιηθεί με τους κωδικούς στο Taxisnet, θα επιλέξει το νηπιαγωγείο που αντιστοιχεί στην διεύθυνση κατοικίας του και θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής του νηπίου καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία που απαιτούνται.

Η ίδια πλατφόρμα αυτοματοποιεί και τους μηχανισμούς διαχείρισης των αιτήσεων από τους διευθυντές των νηπιαγωγείων και από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για την τελική κατανομή των νηπίων σε σχολικές μονάδες. Οι αιτούντες γονείς θα ενημερώνονται μέσω SMS για την εξέλιξη της αίτησής τους.

Εγγραφές στα προνήπια σε ιδιωτικό σχολείο

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε για την εγγραφή του παιδιού σας σε ιδιωτικό προνήπιο είναι τα ίδια που ισχύουν για όλα τα σχολεία.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα έγγραφα που ζητούν δύο ιδιωτικά σχολεία:

Εκπαιδευτική Αναγέννηση

Τα έγγραφα που χρειάζονται για την εγγραφή ενός μαθητή / μιας μαθήτριας στο Προνήπιο είναι το Ατομικό Δελτίο Ταυτότητας και το Πιστοποιητικό Γέννησης. Οσο για τις εγγραφές πραγματοποιούνται στο Προνήπιο σε ετήσια βάση μέχρι και το «κλείσιμο» των τμημάτων.

Εκπαιδευτήρια Δούκα

Εκτός από τα απαραίτητα επίσημα έγγραφα που ισχύουν για όλα τα σχολεία (πιστοποιητικό γέννησης, Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή), πραγματοποιείτε και συνάντηση γνωριμίας του παιδιού με μία νηπιαγωγό στους χώρους του Νηπιαγωγείου. Οι δε εγγραφές στο προνήπιο ξεκινούν από τον Φεβρουάριο.

 

Διαβάστε επίσης

Γιατί να προτιμήσω ιδιωτική εκπαίδευση για το παιδί μου

Σχολικές διακοπές: Τι θα κάνουμε τα παιδιά;

Με ποια κριτήρια να επιλέξετε ιδιωτικό σχολείο για το παιδί σας

ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
«Τι να μαγειρέψω σήμερα;» Εβδομαδιαίο πρόγραμμα διατροφής από το Mothersblog.gr

«Τι να μαγειρέψω σήμερα;» Εβδομαδιαίο πρόγραμμα διατροφής από το Mothersblog.gr

«Τι να μαγειρέψω σήμερα;», αναρωτιέστε ξανά; Αν ναι, τότε ακολουθήστε το πρόγραμμα…
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου στην εγκυμοσύνη: Αίτια, συμπτώματα, αντιμετώπιση

Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου στην εγκυμοσύνη: Αίτια, συμπτώματα, αντιμετώπιση

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Σύνδρομο του Ευερέθιστου Εντέρου στην…
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Τι πρέπει να προσέχετε όταν το παιδί σας έχει πονοκέφαλο

Τι πρέπει να προσέχετε όταν το παιδί σας έχει πονοκέφαλο

Οι πονοκέφαλοι είναι συχνοί στην παιδική ηλικία. 
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Αυτά τα μυστικά ομορφιάς θα έπρεπε να μαθαίνει κάθε κόρη από τη μαμά της

Αυτά τα μυστικά ομορφιάς θα έπρεπε να μαθαίνει κάθε κόρη από τη μαμά της

Κάποια μυστικά ομορφιάς είναι διαχρονικά.
Διάβασε τη συνέχεια
MOTHERTOOLS
novalac-logo
Η εγκυμοσύνη σας ανά εβδομάδα

Η εγκυμοσύνη σας ανά εβδομάδα

Η ανάπτυξη του εμβρύου ανά εβδομάδα

Η ανάπτυξη του εμβρύου ανά εβδομάδα

Το μωρό σας μήνα με το μήνα

Το μωρό σας μήνα με το μήνα

Υπολογισμός Σύλληψης & Ωορρηξίας

Εξετάσεις

Εξετάσεις

Θηλασμός

Θηλασμός

Μαιευτήριο

Μαιευτήριο

Ημερομηνία Υπολογισμού Τοκετού

Ημερομηνία Υπολογισμού Τοκετού

Υπολογισμός Εβδομάδας Κύησης

Υπολογισμός Εβδομάδας Κύησης

Τα πάντα για τον Αυτισμό

©2012-2022 Mothersblog.gr - All rights reserved