Πώς συμπεριφερόμαστε σε ένα νήπιο που λέει άσχημες λέξεις

Τι να κάνετε όταν το παιδί βρίζει ή χρησιμοποιεί άσχημο λεξιλόγιο!

Πώς συμπεριφερόμαστε σε ένα νήπιο που λέει άσχημες λέξεις

Οι άσχημες λέξεις είναι κάτι που αναπόφευκτα το παιδί σας κάποια στιγμή θα αρχίσει να λέει. Ανάλογα με την ηλικία του παιδιού έχουμε και άλλο τρόπο διαπαιδαγώγησης στη συμπεριφορά αυτή, γιατί ο λόγος για τον οποίο το παιδί λέει άσχημες λέξεις είναι διαφορετικός.

Μια πολύ βασική αρχή που πρέπει όλοι να θυμόμαστε

Ανεξάρτητα από την ηλικία του παιδιού μας, υπάρχει μια βασική αρχή που πρέπει όλοι οι γονείς να θυμόμαστε και να έχουμε υπόψη μας· μήπως το παράδειγμα για τις άσχημες λέξεις το δίνουμε πρώτοι εμείς με τη δική μας συμπεριφορά;

Γι’ αυτό το λόγο πρέπει πρώτα να αναρωτηθείτε για τη δική σας γλώσσα, τονίζει ο κος Μαντούδης. Πόσο συχνά μιλάτε άσχημα και κυρίως μπροστά στα παιδιά σας. Αν μιλάτε άσχημα εσείς, τότε είναι πιθανότερο το παιδιά να έχουν μιμηθεί τη δική σας συμπεριφορά και είναι πιο δύσκολο να σταματήσουν αυτή τη συνήθεια.

Πώς συμπεριφερόμαστε σε ένα νήπιο που λέει άσχημες λέξεις

Το νήπιο ακούει μια λέξη και την επαναλαμβάνει. Δε γνωρίζει τη σημασία της. Εξηγούμε στο παιδί ότι μερικές λέξεις πληγώνουν τους άλλους, γιατί είναι άσχημες και γι’ αυτό δεν είναι σωστό να τις λέμε. Αν πάραυτα συνεχίζει να τις λέει, κάνουμε ότι δεν τις ακούμε, για να μην του δώσουμε κίνητρο να τις επαναλάβει.

Πώς συμπεριφερόμαστε σε ένα μαθητή που λέει άσχημες λέξεις

Ο μαθητής γνωρίζει ότι δεν πρέπει να τις λέει, όπως επίσης, γνωρίζει και τη σημασία τους. Εξηγούμε ότι δεν είναι σωστό να λέμε τέτοιες λέξεις, γιατί δεν είναι καλός τρόπος συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς, πρέπει να μιλάμε ευγενικά και όμορφα. Ένας μαθητής οφείλει να μιλάει ευγενικά. Δίνουμε και το δικό μας παράδειγμα ότι εμείς μιλάμε ευγενικά χωρίς να χρησιμοποιούμε άσχημες λέξεις.

Πώς συμπεριφερόμαστε σε έναν έφηβο που λέει άσχημες λέξεις

Στην περίοδο της εφηβείας, πολλά παιδιά αρχίζουν να μιλούν άσχημα, γιατί γι’ αυτά είναι ένα είδος μαγκιάς. Επιπλέον, έχουν την αίσθηση ότι μεγαλώνουν. Μέσα από την άσχημη ομιλία, πιστεύουν ότι φαίνονται πιο μεγάλοι.

Ζητάμε από αυτούς να σέβονται το χώρο και να έχουν καλούς τρόπους, όπως συνήθιζαν όλα αυτά τα χρόνια. Αν παρόλα αυτά δεν πείθονται, τους ζητάμε να μη μιλούν με αυτό τον τρόπο μπροστά μας από σεβασμό στους μεγαλύτερους και γιατί δεν είναι σωστό. Εξηγούμε ότι οι άσχημες λέξεις δεν είναι μαγκιά.

Η γνώμη του ειδικού

Όλα τα παιδιά περνούν από το στάδιο του πειραματισμού να πουν άσχημες λέξεις. Η επίδραση των καλών τρόπων συμπεριφοράς που γνωρίζουν υπερισχύει και τελικά τα παιδιά επιλέγουν να μιλούν όμορφα.

Δείτε επίσης
© 2012-2023 Mothersblog.gr - All rights reserved