Μπορεί η κακή ψυχολογία να προκαλέσει πόνο στο σεξ;

Μπορεί η κακή ψυχολογία να προκαλέσει πόνο στο σεξ;

Μα είναι πραγματικά δυνατόν η κακή ψυχολογία να συνδέεται με πόνο στη σεξουαλική επαφή;

Μπορεί η κακή ψυχολογία να προκαλέσει πόνο στο σεξ;

Η απάντηση είναι ναι.

Το ενδεχόμενο ψυχολογικό υπόβαθρο της δυσπαρευνίας (έτσι ονομάζεται «επιστημονικά» ο πόνος στη σεξουαλική επαφή) δεν πρέπει να υποτιμηθεί.
Μια από τις εκδηλώσεις του άγχους είναι και η ακούσια σύσπαση των μυών. Οι μύες γίνονται τρόπον τινά πιο «σκληροί». Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι μύες του αυχένα. Μερικές φορές θα έχετε παρατηρήσει, πως κάποιοι – ίσως και εσείς – όταν βρίσκονται υπό ψυχολογική πίεση, νιώθουν τον αυχένα δύσκαμπτο και συχνά η κίνησή του είναι οδυνηρή. Η κατάσταση αυτή συχνά οφείλεται και στο άγχος (αλλά όχι μόνον σε αυτό), που προκαλεί ακούσια σύσπαση των μυών του αυχένα. Το φαινόμενο αυτό έχει επιβεβαιωθεί και επιστημονικά.

Ο κόλπος είναι κατά βάση ένας σωλήνας του οποίου το τοίχωμα περιλαμβάνει και μύες. Όταν η γυναίκα αισθάνεται, πως βρίσκεται υπό ψυχολογική πίεση, είναι δυνατόν οι μύες αυτοί να συσπασθούν ακούσια (να «σφίξουν» δηλαδή). Κατά συνέπεια ο κόλπος παρουσιάζει «αντίσταση» στη διείσδυση του πέους κατά τη σεξουαλική επαφή, η οποία συχνά εξαιτίας της σύσπασης των κολπικών μυών καθίσταται επώδυνη. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν στοιχεία, που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη του φαινομένου αυτού.

Βέβαια το άγχος με τις όποιες εκδηλώσεις του – μεταξύ των οποίων κατατάσσεται κατά περίπτωσιν και ο πόνος στο σεξ – είναι συνήθως μία εκδήλωση εσωτερικών ψυχολογικών συγκρούσεων και ψυχολογικών διεργασιών, που η γυναίκα ίσως χρειαστεί κάποια στιγμή να αντιμετωπίσει.

Ο κολεόσπασμος: Μια ακραία μορφή πόνου στο σεξ, λόγω σύσπασης των μυών του κόλπου.

Όρος κολεόσπασμος («vaginismus» είναι η διεθνής ορολογία) φαίνεται, πως αναφέρθηκε για πρώτη φορά από Γάλλους ψυχιάτρους ήδη από το 19ο αιώνα. Με τον όρο αυτόν περιγράφεται μία ακούσια μυϊκή σύσπαση των μυών του κόλπου, όποτε επιχειρείται διείσδυση εντός αυτού. Η μυϊκή αυτή σύσπαση καθιστά τη διείσδυση εξαιρετικά επώδυνη και έτσι παρεμποδίζεται η σεξουαλική επαφή.

Ο όρος αυτός είναι πλέον τρόπον τινά «αμφιλεγόμενος», καθότι ενώ αναγνωρίζεται από μεγάλους οργανισμούς παροχής υγείας, όπως είναι η Εθνική Υπηρεσία Υγείας (National Health Service – NHS) του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει αφαιρεθεί από την τελευταία 5η έκδοση του αντίστοιχου εγχειριδίου της Αμερικανικής Ένωσης Ψυχιάτρων (American Psychiatric Association), το λεγόμενο DSM 5.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη ορολογία, όλοι οι οργανισμοί, που ασχολούνται με την ψυχική υγεία, αναγνωρίζουν, πως υφίσταται το ενδεχόμενο, η ακούσια σύσπαση των μυών του κόλπου, λόγω ψυχολογικών ή ψυχικών διαταραχών της γυναίκας να καταστήσει την κολπική διείσδυση και τη σεξουαλική επαφή εξαιρετικά επώδυνη, έως και αδύνατη.

ponos kata ti diarkeia tou sex 1

Πόνος στο σεξ και φόβος του πόνου στο σεξ: ένας φαύλος κύκλος…

Δεν είναι εύκολο να διερευνηθεί η σχέση του ψυχολογικού παράγοντα με τον πόνο στη σεξουαλική επαφή.

Η αίσθηση του πόνου είναι εν πολλοίς υποκειμενική. Το πώς κάποιος αντιλαμβάνεται ένα αλγεινό ερέθισμα (δηλαδή ένα ερέθισμα, που προκαλεί πόνο) εξαρτάται σε κάποιο βαθμό και από την ψυχολογία του. Έτσι δύο άνθρωποι δεν έχουν την ίδια αντοχή – όπως λέμε – στον πόνο, ενώ ακόμα και το ίδιο άτομο ενδέχεται να αντιληφθεί τον πόνο διαφορετικά ανάλογα με την ψυχική του κατάσταση.

Υπάρχουν περιπτώσεις γυναικών, οι οποίες ένιωσαν κάποια στιγμή στη ζωή τους πόνο στη σεξουαλική επαφή, είχαν – κατά κάποιον τρόπο – μία «τραυματική» σεξουαλική εμπειρία. Είναι δυνατόν, γυναίκες με τέτοιο βίωμα, να δυσκολεύονται να απολαύσουν έκτοτε τη σεξουαλική επαφή, επειδή φοβούνται, πως η οδυνηρή αυτή εμπειρία θα επαναληφθεί.

Κατά συνέπεια, η χαλάρωση στο σεξ καθίσταται δύσκολη και η δυσκολία στη χαλάρωση με τη σειρά της ενδέχεται να προκαλέσει ξανά πόνο στη σεξουαλική επαφή. Έτσι «εγκαθίσταται» ένας φαύλος κύκλος: «φοβάμαι ότι θα πονέσω στη σεξουαλική επαφή – δεν μπορώ να χαλαρώσω επειδή φοβάμαι – επειδή δεν μπορώ να χαλαρώσω πονάω – φοβάμαι, πως πάντα η σεξουαλική επαφή θα είναι επώδυνη».

Επομένως, όπως άλλωστε συμβαίνει με οποιονδήποτε σωματικό πόνο, αναπτύσσεται μια ενδόμυχη τάση αποφυγής των πράξεων, που σχετίζονται με την πρόκληση του συγκεκριμένου πόνου και η γυναίκα φθάνει σε μερικές περιπτώσεις να αποφεύγει αυτήν καθαυτήν τη σεξουαλική επαφή.

Πώς γίνεται να αποφανθούμε, πως ο πόνος στο σεξ οφείλεται τελικά σε ψυχολογικούς παράγοντες;

Πρόκειται κατά βάσιν για μία «διάγνωση δια αποκλεισμού», όπερ σημαίνει, πως πριν φθάσουμε τελικά να αποδώσουμε τον πόνο στο σεξ σε ψυχολογικούς παράγοντες, πρέπει να αποκλείσουμε πρώτα τους «οργανικούς» παράγοντες της δυσπαρευνίας.

Έτσι ακολουθείται ένας διαγνωστικός αλγόριθμος, ώστε να διερευνηθεί καταρχάς το ενδεχόμενο σύνδεσης της κατάστασης αυτής με κάποια παθολογία. Στα πλαίσια της διερεύνησης αυτής έχει θεμελιώδη σημασία η λήψη ενός πλήρους ιατρικού ιστορικού. Κατά τη λήψη του ιστορικού αυτού μπορεί να γίνει και μία αδρή εκτίμηση της ψυχικής κατάστασης της γυναίκας.

Ακολουθεί μια σειρά κλινικών, εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων, η επιλογή των οποίων εξαρτάται από το ιστορικό της γυναίκας. Οι εξετάσεις αυτές αποσκοπούν στην επιβεβαίωση ή στον αποκλεισμό σωματικών αιτίων, πρόκλησης πόνου κατά τη σεξουαλική επαφή.

Πώς αντιμετωπίζεται ο πόνος στο σεξ, που έχει ψυχολογικό υπόβαθρο;

Φυσικά σε περιπτώσεις, που η δυσπαρευνία έχει και ψυχολογικό υπόβαθρο, είναι χρήσιμη και η αρωγή ειδικών επιστημόνων εξειδικευμένων στην ψυχική υγεία, οι οποίοι έχουν και την εκπαίδευση να καθοδηγήσουν κατάλληλα τη γυναίκα ή – αν αυτό κριθεί σκόπιμο – το ζευγάρι.

Υπάρχουν όμως και κάποια «πρώτα» μέτρα αντιμετώπισης του πόνου κατά τη σεξουαλική επαφή, που μπορεί να λάβει άμεσα το ίδιο το ζευγάρι. Ένα πρώτο μέτρο είναι η εναλλαγή στάσεων κατά τη σεξουαλική επαφή, ώστε να βρεθούν αυτές, στις οποίες ο πόνος αυτός μειώνεται ή εξαφανίζεται. Η διερεύνηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν εφαλτήριο διεύρυνσης των οριζόντων της σεξουαλικής ζωής του ζευγαριού.

Συχνά και η απλή ανθρώπινη επικοινωνία μεταξύ των συντρόφων, κατά την οποία ο καθένας εκφράζει τόσο τις προτιμήσεις του, όσο και τι προτιμά να αποφεύγει, βοηθά στη χαλάρωση. Κατά τον τρόπον αυτόν εξάλλου επιτυγχάνεται και η σφυρηλάτηση πιο στέρεων ψυχικών δεσμών μέσα στο ζευγάρι, οι οποίοι είναι και η βάση της υγειούς σεξουαλικής ζωής.

Σε αρκετές περιπτώσεις είναι τέλος πολύ βοηθητικό να αυξηθεί η διάρκεια των προκαταρκτικών. Με την αυξημένη διάρκεια των προκαταρκτικών είναι πιο πιθανό να επιτευχθεί επαρκής φυσική λίπανση του κόλπου. Ίσως είναι καλή πρακτική και να καθυστερείται η διείσδυση, έως ότου η διέγερση φτάσει στο μέγιστο.

Δείτε ΕΔΩ πότε είναι οι γόνιμες ημέρες σας!

Δρ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΛΥΓΝΟΣ, MSc, PhD
ΜΑΙΕΥΤΗΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Master of Science University College London
Διδάκτωρ Μαιευτικής Γυναικολογίας
www.eleftheia.gr
email: care@eleftheia.gr 

Δείτε όλα τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και τον Κόσμο στη ροή ειδήσεων του Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης

Γιατί πονάω κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής;

Συμβουλές για καλύτερο σεξ μετά τον ερχομό του μωρού στο σπίτι

Πρακτικές συμβουλές για ασφαλές και υγιές σεξ, σωματικά και ψυχικά

5 στάσεις στο σεξ για νέους (και κουρασμένους) γονείς

Αυτά είναι τα προβλήματα στο σεξ που «σκοτώνουν» τη σχέση σου

20.99 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ADIDAS ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ - ΓΚΡΙ
17.70 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ASICS ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ - ΜΑΥΡΟ
42.00 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
Βusquets Σχολική Τσάντα Route 66'
38.40 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
Βusquets Σχολική Τσάντα οβαλ 'Μαργαρίτα'
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Lockdown No2: Τι πρέπει να προσέξουμε στη διατροφή των παιδιών;

Lockdown No2: Τι πρέπει να προσέξουμε στη διατροφή των παιδιών;

Το δεύτερο lockdown βρίσκει πλέον τα παιδιά στο σπίτι, γεγονός που διαταράσσει…
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Κάστανα: Γνωρίστε τα πέντε απίθανα οφέλη για την υγεία των παιδιών

Κάστανα: Γνωρίστε τα πέντε απίθανα οφέλη για την υγεία των παιδιών

Πέντε λόγοι για να εντάξετε τα κάστανα στη διατροφή των παιδιών.
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Αδάμου - Κουινέλης: Δείτε τους να στολίζουν το δέντρο με την κόρη τους

Αδάμου - Κουινέλης: Δείτε τους να στολίζουν το δέντρο με την κόρη τους

Μία σπάνια φωτογραφία με την κόρη του μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του…
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Πότε να κάνετε το τεστ εγκυμοσύνης για να είναι αξιόπιστο το αποτέλεσμα;

Πότε να κάνετε το τεστ εγκυμοσύνης για να είναι αξιόπιστο το αποτέλεσμα;

Πώς "δουλεύει" το τεστ εγκυμοσύνης
Διάβασε τη συνέχεια
BEST OF NETWORK
Κορονοϊός: «Μαύρος» Νοέμβριος για τους νέους – «Θέρισε» 130 ανθρώπους από 18 ως 64 ετών
Θρίλερ στις Σπέτσες: Νεκρός 26χρονος μετά από εγληματική επίθεση -Ο θάνατος είχε αποδοθεί σε τροχαίο
Lockdown: Ξεχάστε τις διακοπές των Χριστουγέννων - Απαγόρευση μετακίνησης από νομό σε νομό
Έγκλημα στη Μάνη: «Τη ζήλευε παθολογικά, του γύρισε το μυαλό, πήρε την καραμπίνα και την πυροβόλησε»
Δημήτρης Βερβεσός: Πειθαρχική διαδικασία για το πάρτι του προέδρου του ΔΣΑ
Lockdown - Παπαευαγγέλου στο Newsbomb.gr: Καμία συζήτηση ακόμα για άρση των μέτρων
Νέες απειλές από το καθεστώς Ερντογάν: Ανοίξατε το κουτί της Πανδώρας - Θα ελέγχουμε τα πλοία σας
Θρήνος στις Σέρρες για τον 25χρονο Θοδωρή που πέθανε από κορονοϊό
Καιρός: Τελειώνει η ανομβρία το Σαββατοκύριακο; Η ενημέρωση του Σάκη Αρναούτογλου
Συντάξεις: Για ποιους αναμένονται αυξήσεις έως 204 ευρώ - Πότε καταβάλλονται τα αναδρομικά
Άγριος καβγάς Άδωνι με δημοσιογράφο για τους νεκρούς: Φυσικά θα πανηγυρίζω που η Ελλάδα τα πάει καλά
Κορονοϊός: Πέθανε 37χρονος αστέρας του bodybuilding λόγω του ιού
MOTHERTOOLS
novalac-logo
Η εγκυμοσύνη σας ανά εβδομάδα

Η εγκυμοσύνη σας ανά εβδομάδα

Η ανάπτυξη του εμβρύου ανά εβδομάδα

Η ανάπτυξη του εμβρύου ανά εβδομάδα

Το μωρό σας μήνα με το μήνα

Το μωρό σας μήνα με το μήνα

Υπολογισμός Σύλληψης & Ωορρηξίας

Εξετάσεις

Εξετάσεις

Θηλασμός

Θηλασμός

Μαιευτήριο

Μαιευτήριο

Ημερομηνία Υπολογισμού Τοκετού

Ημερομηνία Υπολογισμού Τοκετού

Υπολογισμός Εβδομάδας Κύησης

Υπολογισμός Εβδομάδας Κύησης

Τα πάντα για τον Αυτισμό

©2012-2020 Mothersblog.gr - All rights reserved
«Τι να μαγειρέψω σήμερα;» Εβδομαδιαίο πρόγραμμα διατροφής από το Mothersblog.gr