Καμπύλες Ανάπτυξης Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και Ελληνικού Βιβλιαρίου (πίνακες)

Βάρος και μήκος ανάλογα µε ηλικία - Αγόρια και κορίτσια.

Καμπύλες Ανάπτυξης Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και Ελληνικού Βιβλιαρίου (πίνακες)
Bigstock

Όταν γεννιέται ένα μωρό, οι γονείς ήδη από τις πρώτες ημέρες της ζωής του, λαμβάνουν το παιδιατρικό βιβλιάριο υγείας, στο οποίο καταγράφεται η πορεία της ανάπτυξης και της υγείας του παιδιού τους. Ο παιδίατρος καταγράφει τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά του παιδιού όπως το ύψος και την περίμετρο της κεφαλής, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι μετρήσεις αυτές τοποθετούνται σε ένα μέρος του βιβλιαρίου αυτού στο οποίο υπάρχουν οι αναπτυξιακές καμπύλες, διαγράμματα τα οποία σύμφωνα και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αναπαριστούν την αναμενόμενη φυσιολογική ανάπτυξη και πορεία ενός παιδιού σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Ανάλογα με αυτές τις μετρήσεις, ο παιδίατρος πληροφορεί τους γονείς για τη θέση του παιδιού στις καμπύλες ανάπτυξης, παρέχοντας παραδείγματα όπως η θέση σε σχέση με το βάρος και κατόπιν δίνει τις απαραίτητες συστάσεις.

Πίνακες όπως έχουν αναρτηθεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Who Child Growth Standards)

Χρειάζεται ωστόσο να γίνει κατανοητό από τους γονείς πως οι καταγραφές αυτές στις αναπτυξιακές καμπύλες δεν αποτελούν λόγο σύγκρισης, με άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας, καθότι η έννοια του φυσιολογικού ρυθμού ανάπτυξης ενός παιδιού έχει ευρεία χρήση και δεν σημαίνει πως μια διαφοροποίηση σε σχέση με άλλα παιδιά, θα πρέπει να προκαλεί ανησυχία. Άλλωστε σε ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών, παρατηρείται μία απότομη αύξηση και σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ένα επιπλέον σημείο που θα πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι πως οι καμπύλες ανάπτυξης διαφέρουν από χώρα σε χώρα, καθώς διαμορφώνονται από το μέσο όρο των τιμών των παιδιών που μεγαλώνουν αντίστοιχα σε κάποιο μέρος. Έτσι, οι καμπύλες ανάπτυξης στη χώρα μας έχουν διαμορφωθεί από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. Κλείνοντας, θα πρέπει να σημειωθεί πως οι καμπύλες ανάπτυξης και ένας φυσιολογικός μέσος όρος σε αυτές δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσουν τον τακτικό έλεγχο του παιδιού από τον παιδίατρο, ο οποίος θα πρέπει να το παρακολουθεί συχνά και να αξιολογεί το ρυθμό ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την εμβολιαστική του κάλυψη και συνολικά το επίπεδο υγείας του.

Δρ. Μαριαλένα Κυριακάκου
www.kyriakakou.gr
marialenakyriakakou@gmail.com

© 2012-2024 Mothersblog.gr - All rights reserved