Πώς μπορούμε να προβλέψουμε ότι το παιδί μας είναι έτοιμο για το σχολείο;

Τι είναι η σχολική ετοιμότητα;

Πώς μπορούμε να προβλέψουμε ότι το παιδί μας είναι έτοιμο για το σχολείο;

Η σχολική ετοιμότητα εκτίμα τη μαθησιακή και συναισθηματική ωριμότητα του παιδιού και απαντά στο ερώτημα αν είναι έτοιμο να πάει στην Α ΄ Δημοτικού.

Επιστημονικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι η ηλικία του παιδιού σα μοναδικό κριτήριο δεν αρκεί για την εγγραφή στο δημοτικό σχολείο.

Σήμερα είναι γεγονός ότι πολλά παιδιά που φοιτούν στο νηπιαγωγείο δεν είναι μαθησιακά ώριμα για να ενταχτούν ομαλά στην Α΄ Δημοτικού.

Οι ανωριμότητες αυτές μπορεί να αφορούν έναν ή περισσότερους τομείς της ανάπτυξης.

Συνήθως, οι τομείς στους οποίους παρουσιάζουν δυσκολίες τα παιδιά του νηπιαγωγείου είναι:

Οι Λεπτοί χειρισμοί, δηλαδή οι ικανότητες που σχετίζονται με τη χρήση του μολυβιού, την προγραφή και το ψαλίδι, τη χρήση στένσιλ, το δίπλωμα χαρτιών, την κατασκευή χειροτεχνιών κα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα παιδιά χρειάζονται βοήθεια με εργοθεραπεία για να μάθουν να χρησιμοποιούν τα χέρια τους σωστά.

Η Άρθρωση – φωνολογία: Η καθαρότητα του λόγου είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία στην Α΄ Δημοτικού. Παιδιά που έχουν δυσκολία να μιλήσουν καθαρά μπερδεύουν τα σύμφωνα λ με ρ, όπως για παράδειγμα το νερό να το λένε νελό. Χρειάζονται βοήθεια με λογοθεραπεία πριν αρχίσουν το σχολείο, ώστε να μάθουν να μιλούν καθαρά.

Έκφραση λόγου και ομιλίας: Η ευφράδεια στο λόγο, το πλούσιο λεξιλόγιο, η σωστή χρήση του συντακτικού, η διήγηση γεγονότων στον προφορικό λόγο αποτελούν ποιοτικά στοιχεία ώριμης ομιλίας που συμβάλλουν στην καλή ένταξη στο σχολικό περιβάλλον του δημοτικού σχολείου.

Συγκέντρωση προσοχής: Σημαντικός δείκτης σχολικής ωρίμανσης είναι η ικανότητα συγκέντρωσης προσοχής κατά την ώρα των εργασιών μέσα στην τάξη του σχολείου. Συγκεκριμένα, ο μαθητής χρειάζεται να ακούει και να θυμάται όλες τις οδηγίες που δίνει η δασκάλα, να μπορεί να ακολουθεί τα σωστά βήματα που χρειάζονται ώστε να ολοκληρώνει τις εργασίες του μαζί με τους υπολοίπους συμμαθητές του.

Υπερκινητικότητα βασική προϋπόθεση είναι να κάθεται στη θέση του και να μην κουνιέται την ώρα που κάνει τις εργασίες ή την ώρα που πρέπει να παρακολουθήσει μια δραστηριότητα.

Παρορμητικότητα: Αποτελεί ένα στοιχείο της προσωπικότητας του ατόμου να ξεκινά μια συμπεριφορά χωρίς επαρκή προνοητικότητα ως προς τη συνέπεια των πράξεων του. Η παρορμητικότητα έχει σχετιστεί με την ανάληψη κινδύνων, την έλλειψη σχεδιασμού και με τη γρήγορη λήψη αποφάσεων. Η αυτορρύθμιση των συναισθημάτων αποτελεί δείκτη σχολικής ετοιμότητας.

Συναισθηματική ωριμότητα : Η ικανότητα του παιδιού να μπορεί να έχει κοινωνικά αρμόνικες σχέσεις με τους συμμαθητές, να μπορεί να δημιουργεί και να διατηρεί φιλίες, να δέχεται τη γνώμη των άλλων και να ακολουθεί τις ρουτίνες του καθημερινού προγράμματος, καθώς και τις οδηγίες της παιδαγωγού.

Πού οφείλεται η σχολική ανωριμότητα;

Η σχολική ανωριμότητα συνήθως οφείλεται σε αδιάγνωστες καθυστερήσεις της ανάπτυξης, τις οποίες οι γονείς τις αποδίδουν στη νηπιακή ηλικία και πιστεύουν ότι μεγαλώνοντας το παιδί τους θα βελτιωθούν από μόνες τους.

Πώς μπορούμε να προβλέψουμε ότι το παιδί μας είναι έτοιμο για το σχολείο;

Σήμερα, όλα τα παιδιά πρέπει πριν πάνε στο σχολείο να εξετάζονται με το τεστ σχολικής ετοιμότητας, το Α΄ τεστ .
Πρόκειται για ένα απλό κι εύκολο τεστ, που μας δίνει σαφή αποτελέσματα αν το παιδί που φοιτά στο νηπιαγωγείο είναι μαθησιακά και συναισθηματικά έτοιμο να πάει στην Α΄ Δημοτικού.

Τι κάνει ένα παιδί στο τεστ σχολικής ετοιμότητας Α΄ τεστ;

Το παιδί, όταν εξετάζεται με το Α΄ τεστ, είναι σα να παίζει. Κάνει απλές κι εύκολες δοκιμασίες, όπως η ζωγραφική, παιχνίδια με σχήματα και πολύχρωμες κάρτες, με εικόνες που πρέπει να τις βάλει στη σωστή σειρά.

Πόσο διαρκεί η εξέταση με το Α΄ τεστ σχολικής ετοιμότητας;

Το Α΄ τεστ είναι σύντομο. Διαρκεί μόνο 15 λεπτά μαζί με το παιδί και στη συνέχεια ακολουθεί συμβουλευτική στους γονείς ,σχετικά με το πως μπορούν να προετοιμάσουν καλύτερα το παιδί τους για τη μετάβαση στο Δημοτικό σχολείο.

Ποιος μπορεί να κάνει στο παιδί μου το τεστ σχολικής ετοιμότητας Α΄ τεστ;

Το Α΄ τεστ είναι το μοναδικό τεστ σχολικής ετοιμότητας που υπάρχει στην Ελλάδα και είναι σχεδιασμένο και σταθμισμένο σε ελληνικό πληθυσμό. Γίνεται από πιστοποιημένους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες που είναι θεραπευτές με προϋπηρεσία.

Δείτε επίσης
© 2012-2023 Mothersblog.gr - All rights reserved