Έλεγχος της σχολικής ετοιμότητας στο νηπιαγωγείο

Η είσοδος του παιδιού στο σχολείο είναι μία σημαντική αλλαγή στον τρόπο ζωής του.

Έλεγχος της σχολικής ετοιμότητας στο νηπιαγωγείο

Οι πρώτες εμπειρίες μάθησης που αποκτά, επηρεάζουν τόσο τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του, όσο και τη στάση του προς το σχολείο και την αποδοτικότητά του.

Στις περισσότερες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας, αποκλειστικό κριτήριο εισαγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι η ημερομηνία γέννησης. Δυστυχώς, όμως, πολλά παιδιά της ίδιας χρονολογικής ηλικίας, δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σχολείου και παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες.

Τι είναι οι Μαθησιακές Δυσκολίες

Με τον όρο Μαθησιακές Δυσκολίες αναφερόμαστε σε σοβαρές δυσκολίες στην εκμάθηση του λόγου, της ανάγνωσης, της γραφής, της λογικής σκέψης και των μαθηματικών. Πρόκειται για διαταραχές που είναι εγγενείς στο άτομο, οφείλονται σε δυσλειτουργία του νευρικού συστήματος και δε συνδέονται με χαμηλό νοητικό.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι τα συμπτώματα που σχετίζονται με τις Μαθησιακές Δυσκολίες αρχίζουν να γίνονται αντιληπτά ήδη από την προσχολική ηλικία και ο έγκαιρος εντοπισμός τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη μετέπειτα πορεία του παιδιού.

Τι είναι η σχολική ετοιμότητα

Με τον όρο Σχολική ετοιμότητα εννοούμε ότι ένα παιδί έχει κατακτήσει βασικές δεξιότητες που θα το βοηθήσουν να μεταβεί ομαλά στην Α΄ Δημοτικού. Δηλαδή, ότι ένα παιδί είναι έτοιμο να φοιτήσει στο Δημοτικό.

Πώς ελέγχουμε τη σχολική ετοιμότητα ενός νηπίου

Στην Ελλάδα, για να ελεγχθεί η σχολική ετοιμότητα των παιδιών, έχει δημιουργηθεί και σταθμιστεί μια Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας, το γνωστό σε όλους Α΄ Τεστ.

Σε ποια παιδιά απευθύνεται

Το Α΄ Τεστ χορηγείται σε παιδιά που φοιτούν στο νηπιαγωγείο πριν την εισαγωγή τους στο Δημοτικό. Πρόκειται για μια απλή κι ευχάριστη για το παιδί διαδικασία, που ελέγχει τους ακόλουθους τομείς:

  • Κρίση- συλλογισμό
  • Γλωσσικές Αναλογίες
  • Πρώιμη αφαιρετική σκέψη
  • Οπτικοκινητικό συντονισμό
  • Οπτική αντίληψη
  • Αδρή κινητικότητα
  • Χωροχρονικό προσανατολισμό
  • Παράλληλα, περιλαμβάνει κριτήρια που σχετίζονται με τη διάγνωση της Διαταραχής Ελλειματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ).

Πού μπορεί να κάνει ένα παιδί το Α΄ Τεστ

Το Α΄ Τεστ πραγματοποιείται σε κέντρα μόνο από πιστοποιημένους- εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες.

Δείτε επίσης
© 2012-2023 Mothersblog.gr - All rights reserved