Πώς μπορώ να ξέρω αν έχει το παιδί μου ΔΕΠΥ;
Πηγή: Photo by Alvin Mahmudov on Unsplash

Πώς μπορώ να ξέρω αν έχει το παιδί μου ΔΕΠΥ;

  • Τι σημαίνει ΔΕΠΥ;
  • Αξιολόγηση ΔΕΠΥ
  • Παραδείγματα ψυχομετρικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την ψυχομετρική εκτίμηση για το ΔΕΠΥ
Πώς μπορώ να ξέρω αν έχει το παιδί μου ΔΕΠΥ;
Πηγή: Photo by Alvin Mahmudov on Unsplash

Τι σημαίνει ΔΕΠΥ;

Η ΔΕΠΥ είναι μια κοινή διαταραχή που, αν και διαγιγνώσκεται συχνότερα κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών, επηρεάζει άτομα σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Χαρακτηρίζεται από συμπτώματα απροσεξίας, υπερδραστηριότητας ή / και παρορμητικότητας που είναι ακατάλληλα και επίμονα. Μακροπρόθεσμα, η ΔΕΠΥ σχετίζεται με σημαντικό κίνδυνο εκπαιδευτικής αποτυχίας, διαπροσωπικών προβλημάτων, ψυχικών ασθενειών και παραβατικότητας, δημιουργώντας σημαντική επιβάρυνση για τις οικογένειες, καθώς και για τα συστήματα υγείας, κοινωνικής φροντίδας και ποινικής δικαιοσύνη.

Συνιστώνται πολυτροπικές προσεγγίσεις για τη θεραπεία της ΔΕΠΥ, η οποία συνήθως ξεκινά κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών.

Οι φαρμακολογικές θεραπείες είναι αποτελεσματικές, και χρησιμοποιούνται ευρέως, αλλά μπορεί να είναι περιορισμένες με διάφορους τρόπους: η ομαλοποίηση είναι σπάνια, η μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα απομένει να καθοριστεί, οι ανεπιθύμητες ενέργειες στον ύπνο, την όρεξη και την ανάπτυξη, αν και σπάνια σοβαρές, είναι συχνές.
Μια ποικιλία μη φαρμακολογικών παρεμβάσεων είναι διαθέσιμες για τη θεραπεία της ΔΕΠΥ και στοιχεία για την αποτελεσματικότητά τους έχουν υποστηριχθεί σε συστηματικές ανασκοπήσεις και αναλύσεις.

depi

Photo by Tara Winstead on Pexels

Αξιολόγηση ΔΕΠΥ

Τα τυπικά όργανα για την εκτίμηση της σοβαρότητας των συμπτωμάτων ΔΕΠΥ, είναι οι παραδοσιακές κλίμακες βαθμολογίας γονέα ή δασκάλου, οι οποίες έχουν επικυρωθεί καλά και χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια.

Οι κλίμακες βαθμολογίας γονέων και δασκάλων παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την αξιολόγηση της σοβαρότητας των συμπτωμάτων ΔΕΠΥ, αλλά μια αξιολόγηση με βαθμολογία κλινικού ιατρού μπορεί να είναι προτιμότερη ως πρωτογενές μέτρο έκβασης σε μια κλινική δοκιμή, που έχει σχεδιαστεί για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.

Πρώτα απ’ όλα, οι κλινικοί γιατροί εκπαιδεύονται για να εκτιμήσουν τον αντίκτυπο των παρεμβάσεων που έχουν ήδη εφαρμοστεί για να αντιμετωπίσουν τα συνεχιζόμενα προβλήματα συμπεριφοράς (για παράδειγμα, ειδικές μεθόδους στην τάξη), έναν σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη ακριβούς αξιολόγησης της σοβαρότητας της υποκείμενης διαταραχής.

Δεύτερον, η χρήση κλίμακας με βαθμολογία κλινικού ιατρού αποφεύγει τα προβλήματα της ανάγκης λήψης αξιολογήσεων για παιδιά από πολλούς δασκάλους και θέματα σχολικών διακοπών.

Τρίτον, η συμπερίληψη των αξιολογήσεων κλινικών γιατρών είναι σύμφωνη με τα κριτήρια DSM-IV για τη διάγνωση της ΔΕΠΥ, η οποία απαιτεί τα συμπτώματα να εμφανίζονται σε βαθμό εξασθένησης σε τουλάχιστον δύο ρυθμίσεις, οι οποίες δεν μπορούν να ικανοποιηθούν μόνο από τις βαθμολογίες γονέα ή εκπαιδευτικού.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της κλινικής δοκιμής, οι εκπαιδευμένοι κλινικοί βαθμολογητές μπορούν να εφαρμόσουν τυποποιημένα κριτήρια ένταξης-σοβαρότητας, τα οποία οδηγούν στην επιλογή ενός πιο ομοιογενούς πληθυσμού ασθενών και στη μείωση της μεταβλητότητας που μπορεί να είναι σημαντική για την ανίχνευση των πραγματικών αποτελεσμάτων του φαρμάκου. Η εφαρμογή τυποποιημένων κριτηρίων ένταξης (DSM-IV) από τους εκπαιδευμένους κλινικούς ιατρούς διευκολύνει την ενσωμάτωση δεδομένων που συλλέγονται από πολλές πηγές και ρυθμίσεις σε μία μόνο βαθμολογία, μειώνοντας έτσι τη στατιστική πολλαπλότητα που εμφανίζεται όταν συλλέγονται δεδομένα με ασυνεπή χρήση ξεχωριστών μέτρων.

Και τέλος, σε κλινικές δοκιμές νευροεπιστήμης, η χρήση βαθμολογημένων κλινικών αξιολογητών μπορεί να μειώσει τη μεταβλητότητα ζητώντας τους να εφαρμόζουν συνεπείς εκτιμήσεις για τις βαθμολογίες σοβαρότητας μεταξύ των ασθενών. Ως εκ τούτου, απαιτούνται συνήθως όργανα βαθμολόγησης της κλινικής για τη σοβαρότητα της ασθένειας ως τα κύρια μέτρα αποτελεσματικότητας από τις ρυθμιστικές αρχές.

iperkinitikotita

Photo by Annie Spratt on Unsplash

Παραδείγματα ψυχομετρικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την ψυχομετρική εκτίμηση για το ΔΕΠΥ

Το DSM-III-R διαφοροποιήθηκε μεταξύ διαταραχής ελλείμματος προσοχής με και χωρίς Υπερκινητικότητα. Αυτό αντιπροσώπευε ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, και έθεσε το στάδιο για καλύτερες επιδημιολογικές μελέτες που δεν ταξινόμησαν πλέον όλες τις περιπτώσεις με ΔΕΠΥ ως μία ομάδα. Το DSM-IV δημιούργησε ξεχωριστούς υποτύπους για παιδιά που είναι κυρίως απρόσεκτα, εκείνα που είναι κυρίως υπερδραστήρια και παρορμητικά, και μια συνδυασμένη κατηγορία για εκείνα που είναι τόσο απρόσεκτα και παρορμητικά / υπερκινητικά. Οι προηγούμενες εκδόσεις του DSM επέτρεψαν την παρουσία συμπτωμάτων ΔΕΠΥ σε μία ρύθμιση.

Το DSM-IV, αντίθετα, απαιτεί τόσο τα συμπτώματα όσο και η εξασθένηση από αυτά τα συμπτώματα να είναι ορατά και επομένως να υπάρχουν σε τουλάχιστον δύο ρυθμίσεις, π.χ. στο σχολείο και στο σπίτι. Αυτό το κριτήριο μειώνει την πιθανότητα σε ένα παιδί που δεν ταιριάζει με έναν συγκεκριμένο δάσκαλο ή γονέα να διαγνωστεί με ΔΕΠΥ. Επιπλέον, τα συμπτώματα πρέπει να υπήρχαν για τουλάχιστον 6 μήνες και να συνοδεύονται από «κλινικά σημαντική» βλάβη. Το DSM-IV απαιτεί τα συμπτώματα και την εξασθένηση να υπήρχαν πριν από την ηλικία των 7 ετών.

depi paidi

Photo by Jakub Kriz on Unsplash

Ωστόσο, τα δεδομένα από τις δοκιμές πεδίου DSM-IV έδειξαν ότι για πολλά παιδιά (ιδιαίτερα απρόσεκτα παιδιά) τα συμπτώματα δεν γίνονται εμφανή μέχρι τις μεγαλύτερες ηλικίες, όταν η σχολική εργασία γίνεται πιο δύσκολη. Κατά συνέπεια, οι ερευνητές πρότειναν να χαλαρώσουν τα τρέχοντα κριτήρια ηλικίας. Οι γιατροί και οι ερευνητές βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις αναφορές γονέων και δασκάλων σχετικά με τη συμπεριφορά ενός παιδιού κατά τον προσδιορισμό της ΔΕΠΥ επειδή αυτοί οι ενήλικες έχουν συνήθως την καλύτερη αίσθηση της συμπεριφοράς ενός παιδιού σε καθημερινή βάση και με την πάροδο του χρόνου.

Οι εκπαιδευτικοί είναι ιδιαίτερα πολύτιμοι πληροφοριοδότες επειδή συνήθως έχουν μια καλή αίσθηση κατάλληλης αναπτυξιακής συμπεριφοράς. Η διάγνωση της ΔΕΠΥ πρέπει να γίνει σε «αναπτυξιακό πλαίσιο». Τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ δεν είναι πάντα εμφανή σε πολύ δομημένες ή νέες ρυθμίσεις, οι οποίες καθιστούν τις παρατηρήσεις του παιδιού κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο γραφείο ή μιας συνέντευξης λιγότερο πολύτιμες από τις ιστορίες που λαμβάνονται από τον γονέα και τον δάσκαλο. Οι αναφορές των παιδιών για τα δικά τους συμπτώματα συμπεριφοράς τείνουν να μην είναι αξιόπιστες και συνεπώς έχουν περιορισμένη αξία στην αξιολόγηση της ΔΕΠΥ.

Διαβάστε επίσης

ΔΕΠΥ: Οι τρεις τύποι στα παιδιά σχολικής ηλικίας

Είναι το παιδί σας απρόσεκτο και ξεχασιάρικο ή έχει ΔΕΠΥ;

Ζωηρό παιδί ή παιδί με ΔΕΠΥ;

Ποια παιδιά έχουν αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν ΔΕΠΥ

Πότε ένα παιδί με ΔΕΠΥ μπορεί να εμφανίσει κατάθλιψη

Βοηθήστε το παιδί σας με ΔΕΠΥ να κάνει φίλους στο σχολείο

Γιατί τα παιδιά με ΔΕΠΥ γίνονται θύτες και θύματα του bullying σε υψηλότερο ποσοστό από το μέσο όρο

ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Εννέα εκπληκτικά πράγματα που κάθε μαμά κάνει για το παιδί της

Εννέα εκπληκτικά πράγματα που κάθε μαμά κάνει για το παιδί της

Οι μαμάδες θηλάζουν ακόμα κι αν είναι επώδυνο Κάνουν θυσίες Η αγάπη…
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Πόνος στην κοιλιά του παιδιού: Πού μπορεί να οφείλεται και τι να κάνετε

Πόνος στην κοιλιά του παιδιού: Πού μπορεί να οφείλεται και τι να κάνετε

Δυσκοιλιότητα Τροφική δηλητηρίαση Σκωληκοειδίτιδα Τροφικές δυσανεξίες ή αλλεργίες Αφυδάτωση Δυσανεξία στη λακτόζη…
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Γαλλικά ονόματα για δεσποινιδούλες και μικρούς κυρίους

Γαλλικά ονόματα για δεσποινιδούλες και μικρούς κυρίους

Γαλλικά ονόματα για αγόρια Γαλλικά ονόματα για κορίτσια
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Στραβισμός στα μωρά: Αίτια, συμπτώματα, διάγνωση και αντιμετώπιση

Στραβισμός στα μωρά: Αίτια, συμπτώματα, διάγνωση και αντιμετώπιση

Τι είναι ο στραβισμός; Τι προκαλεί τον στραβισμό; Συμπτώματα Ψευδοστραβισμός Τα είδη…
Διάβασε τη συνέχεια
MOTHERTOOLS
novalac-logo
Η εγκυμοσύνη σας ανά εβδομάδα

Η εγκυμοσύνη σας ανά εβδομάδα

Η ανάπτυξη του εμβρύου ανά εβδομάδα

Η ανάπτυξη του εμβρύου ανά εβδομάδα

Το μωρό σας μήνα με το μήνα

Το μωρό σας μήνα με το μήνα

Υπολογισμός Σύλληψης & Ωορρηξίας

Εξετάσεις

Εξετάσεις

Θηλασμός

Θηλασμός

Μαιευτήριο

Μαιευτήριο

Ημερομηνία Υπολογισμού Τοκετού

Ημερομηνία Υπολογισμού Τοκετού

Υπολογισμός Εβδομάδας Κύησης

Υπολογισμός Εβδομάδας Κύησης

Τα πάντα για τον Αυτισμό

©2012-2022 Mothersblog.gr - All rights reserved