Ποιοι είναι οι λόγοι που αυξήθηκαν οι καισαρικές τομές;

Ποιοι είναι οι λόγοι που αυξήθηκαν οι καισαρικές τομές;

Ποιοι είναι οι κοινωνικοί λόγοι που οδηγούν τις γυναίκες να επιλέξουν την καισαρική τομή; 

Ποιοι είναι οι λόγοι που αυξήθηκαν οι καισαρικές τομές;

Τα ποσοστά καισαρικών τομών έχουν αυξηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε κάποια στατιστικά προερχόμενα από τις Η.Π.Α.. Το 1965 το ποσοστό καισαρικών τομών επί του συνόλου των τοκετών ανήρχετο στο 4,5%. Μικρή αύξηση παρατηρήθηκε μέχρι το 1970, οπότε και το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 5,5%. Το αντίστοιχο ποσοστό το 1986 όμως «εκτινάχθηκε» στο 24,1% και η ανοδική του πορεία συνεχίστηκε, οπότε το 2014 καταγράφηκε τιμή 32,2%.

Ας «ξεφύγουμε» από τις Η.Π.Α. και ας δούμε τι γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Μελέτη του 2007 κατέγραψε ποσοστό περίπου 15% καισαρικών τομών επί του συνόλου των τοκετών σε παγκόσμιο επίπεδο. Όμως τα ποσοστά αυτά δεν κατανέμονται «ομοιόμορφα» σε όλες τις χώρες. Έτσι σε αναπτυγμένες χώρες τα ποσοστά αυτά φθάνουν το 21,1%, ενώ σε λιγότερο αναπτυγμένες χώρες τα αντίστοιχα ποσοστά φθάνουν το 3,5%. Οι συντάκτες της μελέτης αυτής παρατήρησαν, το ποσοστό της μητρικής, νεογνικής ή παιδικής θνησιμότητας είναι αντιστρόφως ανάλογο με το ποσοστό των καισαρικών τομών.

Σύμφωνα τέλος με στοιχεία του Ο.Ο.Σ.Α το ποσοστό των καισαρικών τομών μεταξύ των μελών του αυξήθηκε από το 20% το 2000 στο 28% το 2017.
Φαίνεται, πως υφίστανται λόγοι, οι οποίοι σχετίζονται με την «εξέλιξη» αυτής καθαυτής της κοινωνίας, όπως αυτή απεικονίζεται στους διαφόρους δημογραφικούς δείκτες, οι οποίοι έχουν συντελέσει στην αύξηση του ποσοστού των καισαρικών τομών τις τελευταίες δεκαετίες. Ας τους δούμε.

kaisariki tomi

Αύξηση του ποσοστού των γυναικών, που αποκτούν παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Στατιστικής της Υγείας (National Center for Health Statistics) των Η.Π.Α., το 2012 ο αριθμός των γυναικών, που απέκτησαν το πρώτο τους παιδί σε ηλικία 35 ετών και άνω, ήταν εννέα φορές μεγαλύτερος, από τον αντίστοιχο αριθμό, που καταγράφηκε πριν 40 χρόνια.
Επίσης ενώ μεταξύ των πρωτοτόκων, το ποσοστό των γυναικών με ηλικία 40 με 44 έτη παρέμενε σταθερό καθ’ όλη τη δεκαετία του ’70 μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του ’80, από το 1985 και έπειτα το ποσοστό αυτό τετραπλασιάστηκε από το 0,05% στο 0,23%.

Οι καισαρικές τομές είναι συχνότερες μεταξύ των γυναικών άνω των 40 κατά κύριο λόγο εξαιτίας των υψηλότερων πιθανοτήτων εμφάνισης παθολογιών της κύησης σε αυτές όπως: Διαβήτης, Υπέρταση, Προεκλαμψία, Επιπωματικός ή Επιχείλιος πλακούντας.

Επιπροσθέτως, μια γυναίκα, που μένει για πρώτη φορά έγκυος σε μεγαλύτερη ηλικία είναι λιγότερο πιθανό να καταφέρει να μείνει ξανά έγκυος. Για τις κυήσεις αυτές δημιουργήθηκε ο εν πολλοίς αδόκιμος όρος «πολύτιμος κύησις» (στη διεθνή βιβλιογραφία ο όρος αποδίδεται ως «the notion of premium baby»). Η αντιμετώπιση της κύησης αυτής κατ’ αυτόν τον τρόπο έχει ως αποτέλεσμα την καταφυγή στην καισαρική τομή άμα τη εμφανίσει της πρώτης «σκιάς» στην κύηση, δηλαδή της πρώτης υποψίας, πως ενδέχεται το έμβρυο να αντιμετωπίσει κάποια δυσχέρεια. Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται και από τις διεθνείς στατιστικές.

kaisariki tomi 2

Αυξημένη χρήση τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Όπως φαίνεται και από μελέτη του 2011 το ποσοστό των καισαρικών τομών καταγράφεται αυξημένο μεταξύ των γυναικών, οι οποίες επέτυχαν κύηση μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης, ιδιαίτερα αν η ηλικία τους υπερβαίνει τα 35 έτη.Οι λόγοι δεν είναι πάντα «στενά ιατρικοί», αλλά συχνά σχετίζονται με επιθυμία της ίδιας της γυναίκας, η οποία έχει ήδη υποστεί τη δοκιμασία της αντιμετώπισης της υπογονιμότητας και αισθάνεται, πως ο τοκετός είναι μια ακόμα δοκιμασία, την οποία δεν θέλει να αντιμετωπίσει.

Επίσης οι κυήσεις, που έχουν επιτευχθεί με τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής θεωρούνται κατά κάποιον τρόπο «πολύτιμες». Έτσι υπάρχει η τάση καταφυγής στην καισαρική τομή, μόλις τεθεί έστω η υποψία μιας ενδεχόμενης «δυσκολίας».

Οι γυναίκες κάνουν λιγότερα παιδιά

Μετά από μία καισαρική τομή αυξάνονται οι πιθανότητες να εμφανιστούν προβλήματα σε επόμενη κύηση όπως:

  • Ρήξη μήτρας
  • Επιχείλιος ή επιπωματικός πλακούντας
  • Συμφυτικός πλακούντας
  • Δημιουργία συμφύσεων στα όργανα της κοιλιάς
  • Κήλη εντέρου

Η πιθανότητα εμφάνισης των προβλημάτων αυτών αυξάνεται με κάθε επόμενη καισαρική. Επομένως, ο αριθμός των καισαρικών στις οποίες μία γυναίκα μπορεί με ασφάλεια να υποβληθεί είναι πεπερασμένος (δηλαδή έχει όριο). Πάντως μία γυναίκα μπορεί να υποβληθεί με ασφάλεια σε τουλάχιστον 3 καισαρικές τομές, αν και υπάρχουν γυναίκες, που υπεβλήθησαν σε ακόμα περισσότερες καισαρικές χωρίς πρόβλημα.

Παλαιότερα, κατά κανόνα οι γυναίκες αποκτούσαν περισσότερα παιδιά απ’ ότι σήμερα. Έτσι η καισαρική τομή τότε υπό μίαν έννοια θα περιόριζε τον αριθμό, των τέκνων, που μία γυναίκα θα μπορούσε να αποκτήσει και θα επηρεαζόταν αρνητικά ο οικογενειακός της προγραμματισμός. Επομένως, ο μαιευτήρας ίσως να είχε περισσότερες «αναστολές», προκειμένου να συστήσει καισαρική τομή, αλλά και η γυναίκα να παρουσίαζε «μεγαλύτερη αντίσταση» στην αποδοχή της επέμβασης αυτής.

Πλέον όμως οι γυναίκες αποκτούν λιγότερα παιδιά και η καισαρική τομή δεν επηρεάζει ουσιωδώς τον οικογενειακό προγραμματισμό. Έτσι, θα μπορούσε κάποιος να πει, πως και οι μαιευτήρες «διστάζουν» λιγότερο να συστήσουν την καισαρική τομή, αν φυσικά υφίστανται οι αντίστοιχες ενδείξεις, αλλά και οι γυναίκες «δέχονται» πιο εύκολα την επιλογή αυτή.

Δείτε ΕΔΩ σε ποιο στάδιο της κύησης βρίσκεστε!

Δρ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΛΥΓΝΟΣ, MSc, PhD
ΜΑΙΕΥΤΗΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Master of Science University College London
Διδάκτωρ Μαιευτικής Γυναικολογίας
www.eleftheia.gr 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Betrán AP, Merialdi M, Lauer JA, Bing-Shun W, Thomas J, Van Look P, Wagner M. Rates of caesarean section: analysis of global, regional and national estimates. Paediatr Perinat Epidemiol. 2007 Mar;21(2):98-113. doi: 10.1111/j.1365-3016.2007.00786.x. PMID: 17302638.
Gillet E, Martens E, Martens G, Cammu H. Prelabour caesarean section following IVF/ICSI in older-term nulliparous women: too precious to push? J Pregnancy. 2011;2011:362518. doi: 10.1155/2011/362518. Epub 2011 Nov 3. PMID: 22132336; PMCID: PMC3216354.

 

 

Διαβάστε επίσης

«Μπορώ να κάνω ντους μετά την καισαρική τομή;»

Τι ΔΕΝ πρέπει να πείτε σε μία μαμά που γέννησε με καισαρική τομή

Διατροφή μετά την καισαρική τομή: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε (pics)

Μαμά μας δείχνει την τομή της καισαρικής της και μας λέει πώς αισθάνεται για αυτή (pics)

18.99 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
Playhouse Επιτραπέζιο Guess What (141268)
14.99 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
Kaissa Επιτραπέζιο Jolly Roger (KA111915)
10.99 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
Επιτραπέζιο Κρεμάλα (03-204)
20.55 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
Haba Επιτραπέζιο Μυστικός κωδικός
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Έξι facts για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί τον Δεκέμβρη (εικόνες)

Έξι facts για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί τον Δεκέμβρη (εικόνες)

Τα παιδιά του Δεκεμβρίου Ποια τα κοινά χαρακτηριστικά τους
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Επτά λάθη που κάνει μια μαμά στις γιορτές (και πώς θα τα αποφύγει)

Επτά λάθη που κάνει μια μαμά στις γιορτές (και πώς θα τα αποφύγει)

Ξεχνάτε ή δεν υπολογίζετε σωστά το budget σας Περιμένετε να τα αγοράσετε…
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Εποχιακή Συναισθηματική Διαταραχή στα παιδιά: Τι πρέπει να γνωρίζετε

Εποχιακή Συναισθηματική Διαταραχή στα παιδιά: Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι είναι η εποχιακή συναισθηματική διαταραχή; Τι την προκαλεί; Ποια είναι τα…
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Πώς θα φτιάξετε και εσείς γιορτινά πλεχτά σκουφάκια (vid)

Πώς θα φτιάξετε και εσείς γιορτινά πλεχτά σκουφάκια (vid)

Είναι αξιολάτρευτα και μπορείτε να τα μετατρέψετε ακόμη και σε χριστουγεννιάτικες γιρλάντες.
Διάβασε τη συνέχεια
MOTHERTOOLS
novalac-logo
Η εγκυμοσύνη σας ανά εβδομάδα

Η εγκυμοσύνη σας ανά εβδομάδα

Η ανάπτυξη του εμβρύου ανά εβδομάδα

Η ανάπτυξη του εμβρύου ανά εβδομάδα

Το μωρό σας μήνα με το μήνα

Το μωρό σας μήνα με το μήνα

Υπολογισμός Σύλληψης & Ωορρηξίας

Εξετάσεις

Εξετάσεις

Θηλασμός

Θηλασμός

Μαιευτήριο

Μαιευτήριο

Ημερομηνία Υπολογισμού Τοκετού

Ημερομηνία Υπολογισμού Τοκετού

Υπολογισμός Εβδομάδας Κύησης

Υπολογισμός Εβδομάδας Κύησης

Τα πάντα για τον Αυτισμό

©2012-2021 Mothersblog.gr - All rights reserved
Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση κουζίνας: Ιδέες για όλα τα γούστα (εικόνες)