Τι γίνεται αν ένα σχολείο δεν μπορεί να δεχτεί όλους τους μαθητές που έχουν κάνει αίτηση

Επιστροφή στο σχολείο: Τι γίνεται όταν ο αριθμός των μαθητών/τριών σε ένα δημοτικό σχολείο υπερβαίνει τον μέγιστο προβλεπόμενο;

Τι γίνεται αν ένα σχολείο δεν μπορεί να δεχτεί όλους τους μαθητές που έχουν κάνει αίτηση

Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή μια καινούρια αρχή για κάθε παιδί. Άλλα πηγαίνουν για πρώτη φορά σχολείο και άλλα επιστρέφουν σε διαφορετική τάξη. Κάθε χρονιά είναι και μια νέα πρόκληση για τα παιδιά.

Μια νέα χρονιά όμως, εκτός από χαρά μπορεί να προκαλέσει και αναστάτωση σε κάποιους γονείς που αν και περιμένουν να πάνε στο σχολείο που είναι εγγεγραμμένο το παιδί τους, ενημερώνονται ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων παιδιών σε αυτό, είναι μεγαλύτερος από τον μέγιστο προβλεπόμενο.

Τι γίνεται όταν ο αριθμός των μαθητών/τριών σε ένα δημοτικό σχολείο υπερβαίνει τον μέγιστο προβλεπόμενο;

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, αν ο αριθμός των μαθητών/τριών υπερβαίνει τον μέγιστο προβλεπόμενο και δεν είναι δυνατή η δημιουργία νέου τμήματος στο συγκεκριμένο σχολείο (Νηπιαγωγείο ή Δημοτικό), όλοι οι μαθητές/τριες που διαμένουν στα όρια της σχολικής περιφέρειας του σχολείου συμμετέχουν σε κλήρωση η οποία διενεργείται με ευθύνη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο, έτσι ώστε να συμπληρωθεί ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ανά τμήμα.

Οι μαθητές/τριες που δε θα κληρωθούν μετακινούνται με απόφαση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε όμορα σχολεία με κριτήριο την απόσταση από τον τόπο κατοικίας τους. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται για το σχολείο υποδοχής από την Διεύθυνση του σχολείου αποχώρησης. Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά εγγραφής ακολουθεί τον μαθητή/τρια και αποστέλλεται υπηρεσιακά στο σχολείο υποδοχής.

Αδέλφια μαθητών/τριών που φοιτούν στο ίδιο ή συστεγαζόμενο σχολείο εξαιρούνται της κλήρωσης.

Μέγιστος αριθμός μαθητών στις σχολικές αίθουσες

Όπως προβλέπει η τροπολογία που ψηφίστηκε το 2019, μειώνεται σταδιακά από το σχολικό έτος 2019-20 κατά τρεις (22 αντί 25 που ισχύει), ο μέγιστος αριθμός νηπίων / προνηπίων και μαθητών ανά τμήμα σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία, αντίστοιχα και επανακαθορίζεται η σχετική διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση υπέρβασης του εν λόγω μέγιστου αριθμού μαθητών.

Στην τροπολογία ορίζεται ότι εάν είναι αδύνατη η εφαρμογή της πρόβλεψης του εν λόγω ανώτατου ορίου, μπορεί να ανέρχεται στους 25 ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα.

Ο αριθμός, σε κάθε περίπτωση, σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά με λειτουργικότητα από επταθέσια και άνω, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 12 ανά τμήμα

© 2012-2024 Mothersblog.gr - All rights reserved