Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ( ΑΔΥΜ): Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Πώς γίνεται η συμπλήρωση και η έκδοσή του για την εγγραφή του παιδιού στο σχολείο.

 

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ( ΑΔΥΜ): Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Και ηλεκτρονικά η έκδοση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή

Bigstock

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) είναι ένα από τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν οι γονείς για την εγγραφή του παιδιού τους στο σχολείο.

Συγκεκριμένα, κατατίθεται στην οικεία σχολική μονάδα ως δικαιολογητικό εγγραφής των παιδιών στο Νηπιαγωγείο, στην Α΄ και Δ’ Τάξη του Δημοτικού καθώς και στην Α΄ Τάξη του Γυμνασίου και στην Α΄Τάξη του Λυκείου.

Το Ατομικό Δελτίο έχει τριετή ισχύ για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης για δε το Νηπιαγωγείο ισχύει για όλη τη διάρκεια της φοίτησης των νηπίων σε αυτό και πρέπει να κατατεθεί στη σχολική μονάδα ως το τέλος Σεπτεμβρίου (συνήθως υπάρχει ενημέρωση από το σχολείο).

Τα εν λόγω δελτίο μπορούν οι γονείς να το προσκομίζουν οι ίδιοι με την εγγραφή του παιδιού τους στο σχολείο ή να το εκδίδουν ηλεκτρονικά καθώς η διαδικασία έκδοσής του έχει ψηφιοποιηθεί.

provlimatiki-siberifora-mathiti-1.jpg

Έκδοση και συμπλήρωση Α.Δ.Υ.Μ.

Σύμφωνα με την απόφαση για τη διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ:

  • Κάθε θεράπων ιατρός δημοσίων ή ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Ενδεικτικώς αναφέρονται οι Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.), τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα Κέντρα Υγείας, τα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων, οι ιδιώτες ιατροί κ.α.), συμβεβλημένων ή μη με τον Εθνικό Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των φυσικών, θετών ή ανάδοχων γονέων και φυσικών προσώπων που ασκούν την επιμέλεια των ανηλίκων μαθητών) δύναται να εκδίδει το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
  • Η έκδοση πραγματοποιείται μετά από αίτηση των ανωτέρω φυσικών, θετών ή ανάδοχων γονέων ή των φυσικών προσώπων που ασκούν την επιμέλεια των ανήλικών μαθητών. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να χρησιμοποιούν το ΑΔΥΜ και σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ήτοι σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του Portal της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.
  • Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης, καθώς και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί και σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι.
  • Η οπτική οξύτητα του μαθητή/τριας δύναται να εκτιμάται με κατάλληλο οπτότυπο από τους αρμόδιους ιατρούς για τη συμπλήρωση του Α.Δ.Υ.Μ. Σύμφωνα με τη παρ. 3.3 του άρθρου 3 του π.δ. 351/1989, Επισκέπτες -τριες Υγείας που υπηρετούν σε Μονάδες Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας δύνανται να διενεργούν δοκιμασία οπτικής οξύτητας συμβάλλοντας στη συμπλήρωση του Α.Δ.Υ.Μ. από τον υπεύθυνο ιατρό.
  • Η είσοδος του ιατρού στην ηλεκτρονική εφαρμογή πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των μοναδικών κωδικών πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Ο ιατρός καταχωρεί τα δεδομένα του ιατρικού ιστορικού, της φυσικής εξέτασης, της ιατρικής εξέτασης και της εμβολιαστικής κάλυψης του μαθητή, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία.

Στη συνέχεια, ο ιατρός συμπληρώνει σε ελεύθερο κείμενο πληροφορίες για ενημέρωση του σχολείου, γνωμάτευση για συμμετοχή στο μάθημα της φυσικής αγωγής με ή χωρίς περιορισμούς, καθώς επίσης και παραπομπή σε ιατρό άλλης ειδικότητας εφόσον το κρίνει απαραίτητο, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την οικογένεια και το σχολείο φοίτησης και την τάξη του μαθητή. Εφόσον υπάρχει παραπομπή σε ιατρό συγκεκριμένης ειδικότητας, αυτός αναζητεί το ΑΔΥΜ του μαθητή με βάση τον ΑΜΚΑ/ΠΑΑΥΠΑ του και στη συνέχεια καταχωρίζει τη γνωμάτευσή του για τη συμμετοχή στο μάθημα της φυσικής αγωγής με ή χωρίς περιορισμούς.

Αφότου το ΑΔΥΜ εκδοθεί, ο παραλήπτης λαμβάνει:

α) γραπτό μήνυμα (sms), στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός βεβαίωσης (barcοde) και

β) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στο οποίο εμπεριέχεται, σε ηλεκτρονική μορφή, το έγγραφο του ΑΔΥΜ.

Τα ανωτέρω αποστέλλονται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αντίστοιχα, που έχει δηλώσει ο λήπτης κατά την εγγραφή του στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης. Σε περίπτωση που οι φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν την επιμέλεια των ανηλίκων μαθητών δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφησης,ο ιατρός τους παραδίδει το ΑΔΥΜ σε έντυπη μορφή.

paidi-sxoleio.jpg

Α.Δ.Υ.Μ. για αθλητικές δραστηριότητες

Το Α.Δ.Υ.Μ. αξιοποιείται για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και σε άλλους σχολικούς αγώνες εκτός των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων και Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων.

Η παράλειψη κατάθεσης του Α.Δ.Υ.Μ. μετά το Σεπτέμβριο, συνεπάγεται τη φυσική παρουσία χωρίς ενεργή συμμετοχή του μαθητή/τριας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, χωρίς να θεωρείται αδικαιολογήτως απών, μετά από σχετική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ύστερα από εισήγηση του εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής και του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Δείτε το ΦΕΚ για τη διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή

ΦΕΚ ηλεκτρονική έκδοση ΑΔΥΜ

Μπορείτε να κατεβάσετε το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) εδώ:

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή
afieroma-back-to-school.jpg

Δείτε όλο το αφιέρωμα για τη νέα σχολική χρονιά ΕΔΩ

Δείτε επίσης
© 2012-2023 Mothersblog.gr - All rights reserved