Λόγος και ομιλία σε ένα παιδί 2,6 έως 3 χρόνων: Τι να κάνω για να το βοηθήσω;

Ο λόγος και η ομιλία στα δίχρονα.

Λόγος και ομιλία σε ένα παιδί 2,6 έως 3 χρόνων: Τι να κάνω για να το βοηθήσω;

Συνήθως το νήπιο διαθέτει εκτεταμένο λεξιλόγιο και το χρησιμοποιεί αυθόρμητα.

Έχει αρχίσει να εκφράζει τις σκέψεις του με το λόγο και να χρησιμοποιεί όλο και λιγότερο νοήματα και χειρονομίες

Πώς μιλά ένα νήπιο 2,6-3 χρόνων

Έχει καλή κατανόηση, δηλαδή μπορεί να καταλαβαίνει σχεδόν τα πάντα, αντιλαμβάνεται σχεδόν ό,τι λέμε.

Ο λόγος του δίχρονου νηπίου δεν είναι πάντα καθαρός

Τυπικά ένα νήπιο 2 ετών παραλείπει ορισμένα σύμφωνα από τις λέξεις που λέει. Τη ¨σκάλα¨ μπορεί να τη λέει ¨κάλα¨. Αλλά και το συντακτικό του δεν είναι ακόμα σωστό. Κάνει απλές προτάσεις και μπορεί να μπερδεύεται στους χρόνους και στα επιρρήματα. Και αυτό είναι αναμενόμενο.

Ο λόγος και η ομιλία του δίχρονου, η μνήμη και η αφήγηση

Η μνήμη του ίναι καλή. Θυμάται εύκολα τραγουδάκια, τα οποία τραγουδά μόνο του ή μαζί με σας. Συχνά, επαναλαμβάνει νέες λέξεις που ακούει από εσάς. Μπορεί να δει ένα απλό παραμύθι μαζί σας και να δείξει τα βασικά μέρη του όταν του ζητηθεί, « που είναι ο παπουτσωμένος γάτος» , «που είναι ο βασιλιάς».

Πώς να βοηθήσουμε το λόγο και την ομιλία σε ένα δίχρονο παιδάκι

Μολονότι το παιδί μας μιλάει κανονικά, η εξάσκηση στις γλωσσικές ικανότητες θα το βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά που έχουν καλό λόγο και ομιλία έχουν καλύτερες μαθησιακές δεξιότητες.

Τα δίχρονα και η καθυστέρηση λόγου

Πολλά παιδιά, ενώ δεν έχουν κάποιο εμφανές αίτιο καθυστερούν να μιλήσουν. Κλείνουν τα 2 χρόνια και μπορεί να μη λένε καμία λέξη ή να χρησιμοποιούν πολύ λίγες λέξεις. Αυτά τα παιδιά ίσως να παρουσιάζουν μία αναπτυξιακή καθυστέρηση λόγου.

Τι να κάνω όταν το παιδί μου παρουσιάζει καθυστέρηση λόγου και ομιλίας

Σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές απόψεις, όταν διαπιστώνουμε μία καθυστέρηση σε οποιοδήποτε τομέα ανάπτυξης ζητάμε τη γνώμη του ειδικού. Μια εξειδικευμένη εξέταση που λέγεται αναπτυξιακή εκτίμηση θα μας δώσει τις απαντήσεις που θέλουμε και θα μας καθοδηγήσει για το τι πρέπει να κάνουμε. Τα περισσότερα παιδιά που παρουσιάζουν καθυστέρηση λόγου μετά από ένα χρονικό διάστημα ξεπερνούν τη δυσκολία αυτή σχετικά εύκολα.

© 2012-2024 Mothersblog.gr - All rights reserved