Τι είναι η παιδιατρική εργοθεραπεία;

Η Παιδιατρική εργοθεραπεία απευθύνεται στα παιδιά και τα αντιμετωπίζει με ένα ολιστικό τρόπο, έχοντας ως στόχο να αναπτύξουν, να επανακτήσουν ή να διατηρήσουν δεξιότητες απαραίτητες για να συμμετέχουν σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους.

Τι είναι η παιδιατρική εργοθεραπεία;

Ποιος είναι ο στόχος της παιδιατρικής εργοθεραπείας

Ο στόχος στην παιδιατρική εργοθεραπεία είναι να μπορέσει να βοηθήσει το παιδί και τον έφηβο να είναι λειτουργικός και αυτόνομος σε όλα τα περιβάλλοντα που ζει και δραστηριοποιείται (σπίτι, σχολείο κλπ).

H παιδιατρική εργοθεραπεία βοηθά τα βρέφη, νήπια, παιδιά και εφήβους σε νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά ελλείμματα που μπορεί να έχουν λόγω νοητικής υστέρησης, γενετικών νοσημάτων κ .α.

Οι τομείς με τους οποίους ασχολείται η παιδιατρική εργοθεραπεία

H παιδιατρική εργοθεραπεία δραστηριοποιείται, δίνει λύσεις σε προβλήματα, που αφορούν βασικούς άξονες της φυσιολογικής ανάπτυξης.

 • Οπτικοκινητικός συντονισμός: ικανότητα να συγχρονίζει την οπτική πληροφορία με την κίνηση του σώματος, τη ρίψη μπάλας σε στόχο, τη χρήση ψαλιδιού, μολυβιού.
 • Δραστηριότητες καθημερινής ζωής : ένδυση-απόδυση, αυτοεξυπηρέτηση(προσωπική υγιεινή), σίτιση ( Μάσηση – Κατάποση ).
 • Γνωστικές αντιληπτικές δεξιότητες : οπτική αντίληψη, βασικές έννοιες, χωρικός & χρονικός προσανατολισμός, παρατηρητικότητα, μνήμη κτλ.)
 • Αδρή κινητικότητα και συντονισμός: επιδεξιότητα άνω και κάτω άκρων, πλευρίωση, στατικός έλεγχος, ισορροπία, κινητικός σχεδιασμός και οργάνωση, αμφίπλευρος συντονισμός.
 • Λεπτή κινητικότητα και συντονισμός: λεπτοί χειρισμοί χεριών- δακτύλων (βελτίωση στη σταθερότητα, στη δύναμη και στη θέση), γραφοκινητικές δεξιότητες.
 • Αισθητηριακές δεξιότητες: αισθητηριακή επεξεργασία και οργάνωση των ερεθισμάτων που προέρχονται από το απτικό-ιδιοδεκτικό-αιθουσαίο-οπτικό-οσφρητικό-γευστικό σύστημα.
 • Κοινωνικές δεξιότητες : βλεμματική επαφή, κανόνες, κοινωνική ανταπόκριση, συναισθηματική επαφή, δεξιότητες αλληλεπίδρασης , ακολουθία κοινωνικών κανόνων.
 • Μαθησιακές δεξιότητες: επίπεδο διέγερσης, οργάνωση της μάθησης, συγκέντρωση- προσοχή, μνήμη, μίμηση, οπτική και ακουστική αντίληψη, χωρικός και χρονικός προσανατολισμός , σχολείο – οργάνωση μελέτης.
 • Εκτελεστικές λειτουργίες (πράξη, οργάνωση, συγκέντρωση – προσοχή, μνήμη)
 • Συγκέντρωση προσοχής (εστίαση προσοχής, διατήρηση προσοχής )
 • Αυτορρύθμιση (διέγερση- ρύθμιση της υπερκινητικότητας, παρορμητικότητας, δυσπροσάρμοστη συμπεριφορά στη νηπιακή ηλικία ).

Ορισμένες από τις νευρολογικές διαταραχές που ασχολείται ο παιδιατρικός Εργοθεραπευτής είναι:

DPG Network
Δείτε επίσης
© 2012-2022 Mothersblog.gr - All rights reserved