Προκαλούν τα αντισυλληπτικά καρκίνο του μαστού;

Προκαλούν τα αντισυλληπτικά καρκίνο του μαστού;

Τι ισχύει; 

Προκαλούν τα αντισυλληπτικά καρκίνο του μαστού;

Αντί προλόγου…

Από τη δεκαετία του 1960, οπότε και εγκρίθηκε η χορήγηση αντισυλληπτικών δισκίων στο γενικό πληθυσμό, το ποσοστό των γυναικών, που λαμβάνουν την αγωγή αυτή για αντισύλληψη ή για άλλους λόγους, αυξάνεται συνεχώς. Σήμερα υπολογίζεται, πως περισσότερες από 140 εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως λαμβάνουν αντισυλληπτικά.

Ο καρκίνος του μαστού είναι σε παγκόσμιο επίπεδο ο συνηθέστερος καρκίνος σε γυναίκες. Με δεδομένο, πως κάποια είδη καρκίνου του μαστού επηρεάζονται από τη δράση ορμονών, είναι επόμενο να ασχοληθούμε με τη διερεύνηση της σχέσης της εμφάνισής του με τη λήψη αντισυλληπτικών, τα οποία περιέχουν ορμόνες.

Τι λέει η στατιστική;

Ήδη από παλαιότερες μελέτες ήταν γνωστό, πως η μακροχρόνια χρήση αντισυλληπτικών δισκίων συνδέεται με ελαφρά αύξηση των πιθανοτήτων εμφάνισης καρκίνου του μαστού.

Επί παραδείγματι σε μελέτη του 1996, στα πλαίσια της οποίας αναλύθηκαν στοιχεία από 54 επιδημιολογικές μελέτες, που περιελάμβαναν εν συνόλω περισσότερες 153.536 συμμετέχουσες, καταγράφηκε άνοδος 24% των πιθανοτήτων εμφάνισης καρκίνου του μαστού μετά από χρήση αντισυλληπτικών δισκίων.

Οι πιθανότητες αυτές όμως παρουσίαζαν σταδιακή κάμψη τα χρόνια μετά από τη διακοπή της λήψης των δισκίων αυτών και 10 χρόνια μετά από τη διακοπή της λήψης των δισκίων, ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του μαστού ήταν κατ’ ουσίαν ο ίδιος με τον αντίστοιχο κίνδυνο, που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, που δεν έχουν λάβει ποτέ στη ζωή τους αντισυλληπτικά.

Η μελέτη αυτή αφορούσε αντισυλληπτικά, τα οποία χορηγούνταν κατά τη δεκαετία του 1980. Τα αντισυλληπτικά αυτά κατά κανόνα περιείχαν μεγαλύτερη ποσότητα ορμονών, από τα νεώτερα σκευάσματα. Έτσι κάποιοι διατύπωσαν την υπόθεση, πως η αύξηση των πιθανοτήτων εμφάνισης του καρκίνου του μαστού μετά από τη λήψη αντισυλληπτικών, ενδεχομένως να οφειλόταν στη σύνθεση των παλαιότερων αντισυλληπτικών δισκίων και τα νεώτερα σκευάσματα ίσως να ήταν ασφαλέστερα.

karkinos mastou adisilliptika xapia1

Εντούτοις, μελέτη του 2017, στην οποία συμπεριελήφθησαν στοιχεία από το ιστορικό 1,8 εκατομμυρίων γυναικών ηλικίας από 15 έως 49 ετών, οι οποίες παρακολουθήθηκαν κατά μέσο όρο για περίοδο 10,9 ετών έκαστη κατέληξε σε παρόμοια συμπεράσματα.
Συγκεκριμένα, στη μελέτη αυτή καταγράφηκε μέση αύξηση των πιθανοτήτων εμφάνισης καρκίνου του μαστού μεταξύ των γυναικών, που λαμβάνουν αντισυλληπτικά της τάξης του 19%, δηλαδή παραπλήσια της αύξησης, που κατέγραψαν και προηγούμενες μελέτες, αν και στη μελέτη του 2017 συμπεριελήφθησαν και αντισυλληπτικά νεώτερης γενεάς.

Επιπροσθέτως, η αύξηση των πιθανοτήτων εμφάνισης καρκίνου του μαστού, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης του 2017 ήταν ανάλογη με τη διάρκεια της χρήσης τους. Έτσι η χρήση αντισυλληπτικών για χρονικό διάστημα διαρκείας κάτω του έτους αύξανε τις πιθανότητες για εμφάνιση καρκίνου του μαστού κατά 9%, ενώ η αύξηση αυτή ανήρχετο στο 38%, για χρήση για χρονικό διάστημα ανώτερο της δεκαετίας.

Μετά τη διακοπή χρήσης αντισυλληπτικών η πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού παρέμενε αυξημένη μεταξύ των γυναικών, που έλαβαν αντισυλληπτικά σε σχέση με τις γυναίκες, που δεν έλαβαν τέτοια αγωγή, για τουλάχιστον μία πενταετία.

Για να θέσουμε το θέμα της αύξησης των πιθανοτήτων καρκίνου του μαστού μετά από λήψη αντισυλληπτικών στη σωστή του βάση, καλό θα ήταν να λάβουμε υπόψη μας, πως σύμφωνα με τα στοιχεία της συγκεκριμένης μελέτης, η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε μόλις μία νέα περίπτωση καρκίνου του μαστού ανά 7.690 γυναίκες, που κάνουν χρήση αντισυλληπτικών για ένα έτος. Επομένως, μιλάμε για μία πρακτικά εξαιρετικά μικρή αύξηση των πιθανοτήτων, που αντιμετωπίζει μία γυναίκα να εμφανίσει καρκίνο του μαστού μετά από λήψη αντισυλληπτικών δισκίων.

Γιατί η χορήγηση αντισυλληπτικών συνδέεται με αύξηση των πιθανοτήτων εμφάνισης καρκίνου του μαστού;

Δεν γνωρίζουμε τον ακριβή μηχανισμό, μέσω του οποίου προκαλείται έστω και αυτή η μικρή αύξηση των πιθανοτήτων εμφάνισης καρκίνου του μαστού σε γυναίκες, που λαμβάνουν αντισυλληπτικά δισκία.

Εντούτοις, γνωρίζουμε, πως οι παραγόμενες από τις ωοθήκες ορμόνες (οιστρογόνα και προγεστερόνη) σε κάποιες περιπτώσεις υποδαυλίζουν με τη δράση τους την ανάπτυξη κάποιων ειδών καρκίνου του μαστού. Με δεδομένο, πως τα αντισυλληπτικά δισκία περιέχουν συνθετικά ανάλογα των ορμονών αυτών, έχει διατυπωθεί η υπόθεση, πως οι περιεχόμενες στα αντισυλληπτικά ουσίες προάγουν την ανάπτυξη τέτοιων όγκων, λόγω της ομοιότητας του τρόπου δράσης τους με αυτού των φυσικών ωοθηκικών ορμονών.

karkinos mastou adisilliptika xapia2

Τελικά τα αντισυλληπτικά είναι ασφαλή;

Η αύξηση των πιθανοτήτων εμφάνισης καρκίνου του μαστού εξαιτίας της χρήσης αντισυλληπτικών δισκίων είναι κατ’ ουσίαν εξαιρετικά μικρή μεν, υπαρκτή δε.

Επομένως, η τελική απόφαση χορήγησης της συγκεκριμένης αγωγής, όπως άλλωστε και κάθε άλλης αγωγής, λαμβάνεται αφού ληφθούν υπόψη τα οφέλη από αυτή, αλλά και οι όποιοι κίνδυνοι και αφού προηγηθεί ενδελεχής ενημέρωση της ενδιαφερομένης και διερευνηθεί και η πιθανότητα χρήσης άλλων μέσων αντισύλληψης, όπως είναι το σπιράλ.

Σε κάθε περίπτωση η λήψη αντισυλληπτικών δισκίων, ειδικά από γυναίκες κάτω των 35 ετών, εκ του ιστορικού των οποίων δεν προκύπτουν άλλες αντενδείξεις στη λήψη αντισυλληπτικών, δεν φαίνεται να αυξάνει ουσιωδώς τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Έτσι, αν δεν υφίστανται άλλου είδους αντενδείξεις προκύπτουσες από το ιστορικό μίας εκάστης, η χορήγηση της αγωγής αυτής γίνεται μεν με περίσκεψη, αλλά και με σχετικό καθησυχασμό.

Άλλωστε, από τη στατιστική προκύπτει, πως η επίπτωση, που η χρήση αντισυλληπτικών δισκίων έχει στις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου του μαστού είναι σαφώς μικρότερη, από την επίπτωση άλλων παραγόντων κινδύνου του καρκίνου του μαστού, που είναι στον έλεγχό μας, όπως το κάπνισμα, η παχυσαρκία και τη κατανάλωση οινοπνευματωδών. Οι παράγοντες αυτοί αυξάνουν πολύ περισσότερο την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού.

Δείτε ΕΔΩ πότε είναι οι γόνιμες ημέρες σας!

Δρ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΛΥΓΝΟΣ, MSc, PhD
ΜΑΙΕΥΤΗΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Master of Science University College London
Διδάκτωρ Μαιευτικής Γυναικολογίας
www.eleftheia.gr 

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης

Διατροφικές συμβουλές για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

Καρκίνος μαστού: Η διατροφή που μειώνει τα ποσοστά θνησιμότητας

Καρκίνος και διατροφή: Οι 13 τροφές που πρέπει να αποφεύγετε (φωτο)

10 τροφές που μειώνουν τον κίνδυνο του Καρκίνου του μαστού: (εικόνες)

119.99 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
LEGO Harry Potter Hogwarts Clock Tower (75948)
109.99 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
LEGO Creator Volkswagen Beetle (10252)
11.90 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
Djeco Επιτραπέζιο Λοττο αντικείμενα σπιτιού
19.95 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
Djeco Επιτραπέζιο 'Μπλα μπλα μπλα'
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Έχω αποτύχει σαν μάνα;

Έχω αποτύχει σαν μάνα;

Αυτό το γράμμα είναι αφιερωμένο σε όλες εκείνες τις μαμάδες (και μπαμπάδες…
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Όλα όσα νιώθω σαν μάνα για την Κάρολαϊν και τη δολοφονία της

Όλα όσα νιώθω σαν μάνα για την Κάρολαϊν και τη δολοφονία της

Τα λόγια μιας μάνας για το έγκλημα στα Γλυκά Νερά.
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Λιώνει για τον γιο της η Ρούλα Ρέβη και αυτή η φώτο το αποδεικνύει

Λιώνει για τον γιο της η Ρούλα Ρέβη και αυτή η φώτο το αποδεικνύει

Λατρεύει και υπεραγαπά την κόρη της, όμως λιώνει για τον γιο της!
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Πώς να πλύνετε τις βαμβακερές πετσέτες σας

Πώς να πλύνετε τις βαμβακερές πετσέτες σας

Έτσι θα παραμείνουν οι πετσέτες σας αφράτες και θα μυρίζουν υπέροχα.
Διάβασε τη συνέχεια
MOTHERTOOLS
novalac-logo
Η εγκυμοσύνη σας ανά εβδομάδα

Η εγκυμοσύνη σας ανά εβδομάδα

Η ανάπτυξη του εμβρύου ανά εβδομάδα

Η ανάπτυξη του εμβρύου ανά εβδομάδα

Το μωρό σας μήνα με το μήνα

Το μωρό σας μήνα με το μήνα

Υπολογισμός Σύλληψης & Ωορρηξίας

Εξετάσεις

Εξετάσεις

Θηλασμός

Θηλασμός

Μαιευτήριο

Μαιευτήριο

Ημερομηνία Υπολογισμού Τοκετού

Ημερομηνία Υπολογισμού Τοκετού

Υπολογισμός Εβδομάδας Κύησης

Υπολογισμός Εβδομάδας Κύησης

Τα πάντα για τον Αυτισμό

©2012-2021 Mothersblog.gr - All rights reserved