Υπογονιμότητα και ανατομικές ανωμαλίες της μήτρας και του τραχήλου

Υπογονιμότητα και ανατομικές ανωμαλίες της μήτρας και του τραχήλου

Το γυναικείο γεννητικό σύστημα εκτός από το ωάριο παρέχει και το περιβάλλον, μέσα στο οποίο θα λάβει χώρα η γονιμοποίηση και η ανάπτυξη του εμβρύου, που θα προκύψει.

Υπογονιμότητα και ανατομικές ανωμαλίες της μήτρας και του τραχήλου

Η αρτιότητα της μήτρας και του τραχήλου είναι σημαντική για τη γονιμότητα της γυναίκας και ενδεχόμενες ανατομικές ανωμαλίες εις βάρος τους συχνά μειώνουν τη δυνατότητά τους να παράσχουν το κατάλληλο περιβάλλον για την εμφύτευση και ανάπτυξη του εμβρύου και συνδέονται με προβλήματα υπογονιμότητας.

Η διαπίστωση ύπαρξης ανωμαλιών της μήτρας και του τραχήλου γίνεται καταρχήν με την κλινική εξέταση. Στη συνέχεια συχνά συνιστάται απεικονιστικός έλεγχος με υπερηχογράφημα, αξονική ή μαγνητική τομογραφία, καθώς και υστεροσαλπιγγογραφία ή υστεροσκόπηση.

Η ανατομικές ανωμαλίες εις βάρος της μήτρας και του τραχήλου χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: μπορεί να είναι συγγενείς, δηλαδή υφίστανται ήδη από τη γέννηση της γυναίκας, ή επίκτητες, δηλαδή εμφανίστηκαν κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της ζωής της.

Οι συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας φαίνεται, πως προκαλούνται από ατέλειες κατά την εμβρυογένεση των οργάνων αυτών. Δηλαδή σε κάποιες γυναίκες η διαδικασία δημιουργίας των γεννητικών τους οργάνων, όσο αυτές είναι έμβρυα, για λόγους, που δεν έχουν ακόμα πλήρως διασαφηνισθεί, δεν αποπερατώνεται με ομαλό τρόπο.

Η συγγενής ανατομική ανωμαλία της μήτρας, η οποία με βάση διάφορες έρευνες έχει συσχετισθεί περισσότερο από κάθε άλλη με το δυσάρεστο και ψυχοφθόρο φαινόμενο των καθ’ έξιν αποβολών, αλλά και με τη γυναικεία υπογονιμότητα γενικότερα είναι η ύπαρξη επιμήκους διαφράγματος στην κοιλότητα της μήτρας (βλ. εικόνα 1).

Επίμηκες διάφραγμα ενδομητρικής κοιλότητας

 789 789 789

 

Ενδεχομένως, η ύπαρξη του διαφράγματος αυτού να εμποδίζει αφενός την εμφύτευση του εμβρύου, αφετέρου τη σωστή αιμάτωση του πλακούντα. Κατά τον τρόπο αυτό παρεμποδίζεται η γονιμότητα της γυναίκας.

Ο «χρυσός κανόνας» στην αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών είναι η δια της επεμβατικής υστεροσκόπησης αφαίρεση του διαφράγματος. Η επέμβαση αυτή βελτιώνει σε σημαντικό βαθμό τις πιθανότητες η γυναίκα να αποκτήσει παιδί.
Μια κατάσταση, που συναντάται σπάνια, είναι η υποπλασία ή η παντελής απουσία τραχήλου, η οποία συνυπάρχει με μια λειτουργική μήτρα. Δυστυχώς, η χειρουργική αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής κατά κανόνα δεν φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τη γονιμότητα της γυναίκας και συχνά συστήνεται υστερεκτομή. Εντούτοις, αν οι ωοθήκες της γυναίκας είναι λειτουργικές, τότε μπορεί ενδεχομένως το ζευγάρι να αποκτήσει παιδί μέσω παρένθετης μητέρας.

Υπάρχουν και περιπτώσεις, εξίσου σπάνιες, στις οποίες υφίσταται φυσιολογικός τράχηλος, αλλά το μέγεθος της μήτρας είναι υπερβολικά μικρό. Για τις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν κάποιες επεμβάσεις, οι οποίες δια της προοδευτικής διαστολής της κοιλότητας της μήτρας επιτυγχάνουν τη σχετική μεγέθυνση αυτής. Οι επεμβάσεις αυτές έχουν καταγράψει μια σχετική επιτυχία, όσον αφορά την αποκατάσταση της λειτουργικότητας της μήτρας.

Σε μερικές γυναίκες η μήτρα έχει άτυπο σχήμα. Ίσως η πιο συνηθισμένη τέτοια περίπτωση είναι η Δίκερως μήτρα. (βλ. Εικόνα 2).

 Δίκερως μήτρα

 789 789 7890 7890

Πληθώρα στοιχείων συνδέουν το άτυπο σχήμα της μήτρας με το ενδεχόμενο υπογονιμότητας και καθ’ έξιν αποβολών. Αυτός καθαυτός ο μηχανισμός, μέσω του οποίου το άτυπο σχήμα της μήτρας συνδέεται με την υπογονιμότητα και τις καθ’ έξιν αποβολές, δεν έχει αποσαφηνισθεί. Φαίνεται εξάλλου παράδοξο το γεγονός πως άλλες γυναίκες, που έχουν αυτές τις «ιδιαίτερες» μήτρες, αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας και καθ’ έξιν αποβολών και άλλες όχι.

Έχουν κατά καιρούς προταθεί διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις, οι οποίες στόχο έχουν την κατά το δυνατόν αποκατάσταση του σχήματος της μήτρας. Εντούτοις, η αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων αυτών, σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της γονιμότητας ή της μείωσης των πιθανοτήτων καθ’ έξιν αποβολών, έχει έντονα αμφισβητηθεί. Αντίθετα, φαίνεται πως, αν αντιμετωπιστούν άλλοι ενδεχόμενοι συνυπάρχοντες παράγοντες υπογονιμότητας, καθώς και η συχνά συνυπάρχουσα ανεπάρκεια του τραχήλου της μήτρας, τότε ένα σημαντικό ποσοστό των γυναικών αυτών καταφέρνει τελικά να αποκτήσει παιδί.

Η έτερη μεγάλη κατηγορία ανατομικών ανωμαλιών της μήτρας και του τραχήλου είναι οι επίκτητες ανωμαλίες, δηλαδή αυτές, που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της ζωής της γυναίκας. Τέτοιες ανατομικές ανωμαλίες, οι οποίες έχουν συσχετισθεί με την υπογονιμότητα και τις καθ’ έξιν αποβολές είναι τα ινομυώματα, αλλά και οι ενδομητρικοί και οι τραχηλικοί πολύποδες. Η αποκατάσταση της ανατομίας μίας μήτρας, η οποία παρουσιάζει αυτές τις ανωμαλίες επιτυγχάνεται με διαφόρων ειδών επεμβάσεις (απόξεση, υστεροσκόπηση, λαπαροσκόπηση, λαπαροτομία), ανάλογα τόσο με το αριθμό, όσο και με τη θέση και το μέγεθός τους.

Με τις καθ’ έξιν αποβολές και με υπογονιμότητα έχει συσχετισθεί και το λεγόμενο Σύνδρομο Asherman. Το σύνδρομο αυτό χαρακτηρίζεται από το σχηματισμό μεμβρανών (συμφύσεων) εντός της ενδομητρικής κοιλότητας και του τραχηλικού στομίου, οι οποίες φαίνεται πως εμποδίζουν τόσο την εμφύτευση του εμβρύου, όσο και την ανάπτυξη του πλακούντα. Οι συμφύσεις αυτές δημιουργούνται σε ένα ποσοστό των γυναικών, οι οποίες έχουν για διαφόρους λόγους υποβληθεί σε απόξεση του ενδομητρίου. Με την επεμβατική υστεροσκόπηση φαίνεται πως επιτυγχάνεται αποτελεσματική λύση των συμφύσεων αυτών και αποκατάσταση της γονιμότητας της γυναίκας.

Οι ανατομικές ανωμαλίες της μήτρας και του τραχήλου της λοιπόν θέτουν εν αμφιβόλω τη γονιμότητα της γυναίκας, αλλά σήμερα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με ικανοποιητικά ποσοστά επιτυχίας τις καταστάσεις αυτές.

Δείτε ΕΔΩ πότε είναι οι γόνιμες ημέρες σας!

Θα χαρώ να απαντήσω σε οποιαδήποτε απορία σας εδώ

Δρ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΛΥΓΝΟΣ, MSc, PhD
ΜΑΙΕΥΤΗΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Master of Science University College London
Διδάκτωρ Μαιευτικής Γυναικολογίας
www.eleftheia.gr 
email: care@eleftheia.gr 

119.99 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
LEGO Harry Potter Hogwarts Clock Tower (75948)
109.99 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
LEGO Creator Volkswagen Beetle (10252)
11.90 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
Djeco Επιτραπέζιο Λοττο αντικείμενα σπιτιού
19.95 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
Djeco Επιτραπέζιο 'Μπλα μπλα μπλα'
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Η Pfizer ζητά άδεια να αρχίσει τον εμβολιασμό των παιδιών (2-11) τον Σεπτέμβρη

Η Pfizer ζητά άδεια να αρχίσει τον εμβολιασμό των παιδιών (2-11) τον Σεπτέμβρη

Το εμβόλιο της Pfizer για τον κορονοϊό θα μπορούσε να είναι διαθέσιμο και έτοιμο…
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Οι αναμαλλιασμένες καλημέρες της Χριστίνας Μπόμπα και ο χορός στον καθρέφτη

Οι αναμαλλιασμένες καλημέρες της Χριστίνας Μπόμπα και ο χορός στον καθρέφτη

Η μέλλουσα μαμά είναι αναμαλλιασμένη, αλλά πολύ χαρούμενη και το δείχνει χορεύοντας…
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Γιορτή της Μητέρας: 5 χειροποίητα δώρα που μπορούν να φτιάξουν τα παιδιά

Γιορτή της Μητέρας: 5 χειροποίητα δώρα που μπορούν να φτιάξουν τα παιδιά

Αυτές τις εύκολες κατασκευές μπορούν να τις φτιάξουν τα παιδιά για τη…
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Πώς ένα πολυδιάστατο μοντέλο εκπαίδευσης αναδεικνύει τις ικανότητες και την ευφυΐα κάθε παιδιού

Πώς ένα πολυδιάστατο μοντέλο εκπαίδευσης αναδεικνύει τις ικανότητες και την ευφυΐα κάθε παιδιού

Καθώς τα μικρά μας μεγαλώνουν και μαθαίνουν καλύτερα τον εαυτό τους, αλλά…
Διάβασε τη συνέχεια
BEST OF NETWORK
Επίθεση με βιτριόλι: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας θα δικαστεί η 36χρονη Έφη
Φονικό στη Ζάκυνθο: Βρέθηκε το καλάσνικοφ που «γάζωσαν» τον επιχειρηματία - Ποιο ήταν το θύμα
Νέα Σμύρνη: Στον εισαγγελέα ο 22χρονος - Τον κατήγγειλε και πέμπτη γυναίκα
Τουρκικά «τσαλίμια» από τον Οκτάι: Η Αίγυπτος σέβεται τη συμφωνία της Τουρκίας με τη Λιβύη
Σταμπουλίδης: «Τέλος» στις 14 Μαΐου για click away και click inside - Τι είπε για τα SMS
«Πατάει γκάζι» στις μεταρρυθμίσεις η κυβέρνηση - Προτεραιότητα τα εργασιακά
Νέα απόβαση Αμερικανών στην Αλεξανδρούπολη: Οι ΗΠΑ «φορτώνουν» με στρατό τα Βαλκάνια
Κρούσματα σήμερα: Πότε θα πέσουμε σε τριψήφιο αριθμό – Τι λένε Σαρηγιάννης, Δερμιτζάκης
Κορινθία: Από την ηλικία των 12 ετών κακοποιούσε σεξουαλικά ο πατέρας την κόρη του
Survivor Spoiler: Ο Τριαντάφυλλος κέρδισε ήδη το χρηματικό έπαθλο του νικητή – Δείτε πώς
Survivor: Αλλάζουν οι κανόνες, γίνεται ατομικό και μπαίνουν στο «παιχνίδι» οι κληρώσεις (vid)
Αγγλία: Τετράχρονος με πρόβλημα στην ομιλία έσωσε τη μητέρα του χάρη σε ένα αυτοκινητάκι
MOTHERTOOLS
novalac-logo
Η εγκυμοσύνη σας ανά εβδομάδα

Η εγκυμοσύνη σας ανά εβδομάδα

Η ανάπτυξη του εμβρύου ανά εβδομάδα

Η ανάπτυξη του εμβρύου ανά εβδομάδα

Το μωρό σας μήνα με το μήνα

Το μωρό σας μήνα με το μήνα

Υπολογισμός Σύλληψης & Ωορρηξίας

Εξετάσεις

Εξετάσεις

Θηλασμός

Θηλασμός

Μαιευτήριο

Μαιευτήριο

Ημερομηνία Υπολογισμού Τοκετού

Ημερομηνία Υπολογισμού Τοκετού

Υπολογισμός Εβδομάδας Κύησης

Υπολογισμός Εβδομάδας Κύησης

Τα πάντα για τον Αυτισμό

©2012-2021 Mothersblog.gr - All rights reserved
«Τι να μαγειρέψω σήμερα;» Πρόγραμμα διατροφής για την Μεγάλη Εβδομάδα