Τι είναι ο κοκκύτης και πώς μπορείτε να προφυλάξετε παιδιά και βρέφη! Συμβουλεύει η παιδίατρος Μαριαλένα Κυριακάκου!

Τι είναι ο κοκκύτης και πώς μπορείτε να προφυλάξετε παιδιά και βρέφη! Συμβουλεύει η παιδίατρος Μαριαλένα Κυριακάκου!

Ο κοκκύτης είναι οξεία λοίμωξη που προκαλείται από την Bordetella pertussis. Κλινικός ορισμός περίπτωσης κοκκύτη είναι η οξεία νόσηση με βήχα διάρκειας τουλάχιστον 2 εβδομάδων, με παροξυσμούς βήχα, εισπνευστική "κραυγή" ή μετακριτικούς εμέτους, χωρίς άλλη εμφανή αιτία.

Τι είναι ο κοκκύτης και πώς μπορείτε να προφυλάξετε παιδιά και βρέφη! Συμβουλεύει η παιδίατρος Μαριαλένα Κυριακάκου!

Μια περίπτωση κοκκύτη ταξινομείται ως:

1)Πιθανή - Όταν πληροί τα κριτήρια του κλινικού ορισμού, χωρίς όμως εργαστηριακή τεκμηρίωση και χωρίς επιδημιολογική σχέση με εργαστηριακά τεκμηριωμένη περίπτωση.

2)Βέβαιη - Όταν είναι κλινικά συμβατή περίπτωση, που επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά ή σχετίζεται επιδημιολογικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη περίπτωση.

Σε περιόδους επιδημίας, ως κοκκύτης μπορεί να οριστεί κλινικά κάθε περίπτωση με βήχα διάρκειας μεγαλύτερης των 2 εβδομάδων.

Οι κύριες βλάβες του κοκκύτη οφείλονται στη δράση των τοξινών του μικροβίου που τον προκαλεί. Τα βακτήρια προσκολλώνται στο αναπνευστικό επιθήλιο, παράγουν τοξίνες που ακινητοποιούν τους κροσσούς και προκαλούν φλεγμονή της αναπνευστικής οδού, συμφόρηση των βρόγχων, περιβρογχική υπερπλασία και νεκρωτικές εξεργασίες, που μπορεί να οδηγήσουν σε βρογχοπνευμονία ή και ατελεκτασία.

Ο κοκύτης απαντά παγκοσμίως και εμφανίζεται ενδημικά με κύκλους 3-5 χρόνων. Είναι από τις συχνότερες λοιμώξεις της παιδικής ηλικίας και μείζων αιτία νοσηρότητας και θνητότητας. Μόνη δεξαμενή της Βordetella είναι ο άνθρωπος και κυρίως οι έφηβοι και οι ενήλικοι. Η νόσος είναι εξαιρετικά μεταδοτική και η μετάδοσή της γίνεται με την αναπνευστική οδό (σταγονίδια, εκκρίσεις), κυρίως κατά την πρώιμη φάση (2-3 πρώτες εβδομάδες από την έναρξη του βήχει). Τα προγράμματα μαζικού εμβολιασμού έχουν μειώσει τη νοσηρότητα και τη θνητότητα κατά 90%.

Ωστόσο, εκτιμάται ότι διεθνώς οι θάνατοι ανέρχονται σε 200.000-300.000 ετησίως, κυρίως σε υποανάπτυκτες περιοχές της γης. Το ενδιαφέρον για τον κοκκύτη είναι ότι παρατηρείται στροφή της συχνότητάς του προς μεγαλύτερες ηλικίες, που αποτελούν και τη δεξαμενή μετάδοσης.

Ο χρόνος επώασης της νόσου είναι 7-10 ημέρες, με εύρος 4-21 ημέρες.

Η κλινική εικόνα διακρίνεται σε 3 στάδια:
1.Καταρροϊκό στάδιο: Αιφνίδια έναρξη ρινικής καταρροής, μέτριος πυρετός και ήπιος βήχας, βαθμιαία επιδεινούμενος. Η διάρκεια του σταδίου αυτού είναι (1-2 εβδομάδες).

2.Παροξυσμικό στάδιο: Χαρακτηρίζεται από κρίσεις παροξυσμικού βήχα, που οφείλεται στη δυσκολία αποβολής της κολλώδους βλέννης από το τραχειοβρογχικό δένδρο. Στο τέλος του παροξυσμού παρατηρείται χαρακτηριστικός εισπνευστικός ήχος, σαν «κραυγή». Η εισπνευστική αυτή δυσχέρεια είναι ασυνήθης σε βρέφη < 6 μηνών, όπου υπερισχύουν οι κρίσεις άπνοιας. Ο ασθενής μπορεί να είναι κυανωτικός, να κάνει εμέτους και να είναι εξαντλημένος. Οι κρίσεις εμφανίζονται κυρίως τις νυκτερινές ώρες. Το παροξυσμικό στάδιο διαρκεί έως 6 εβδομάδες

3. Στάδιο ανάρρωσης: Η βελτίωση είναι βαθμιαία. Ο βήχας μειώνεται σε ένταση και εξαφανίζεται σε 2-3 εβδομάδες. Ωστόσο, οι παροξυσμοί μπορούν να υποτροπιάζουν για πολλούς μήνες μετά την εμφάνιση του κοκκύτη.
Ο πυρετός είναι γενικά μέτριος κατά την πορεία του κοκκύτη. Η διάρκεια κλασικής μορφής του κοκκύτη είναι 6-10 εβδομάδες.

Να σημειωθεί ότι παρόμοια κλινική εικόνα μπορεί να προκαλέσουν και άλλοι μικροοργανισμοί.

Ο κοκκύτης μπορεί να προσβάλει και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά με ηπιότερη κλινική εικόνα, όπου κυριαρχεί ο επίμονος βήχας, που είναι δυσδιάκριτος από το βήχα λοιπών λοιμώξεων. Ο εισπνευστικός συριγμός είναι ασυνήθης σε άτομα μεγάλης ηλικίας. Παρά την ηπιότητα των συμπτωμάτων, τα άτομα αυτά μπορούν να μεταδίδουν τη νόσο σε επίνοσα άτομα και ειδικά σε βρέφη.

Οι επιπλοκές του κοκκύτη αφορούν κυρίως βρέφη και παιδιά. Πιο συνήθης επιπλοκή είναι η δευτεροπαθής πνευμονία (περίπου 5% όλων των περιπτώσεων κοκκύτη και 12% σε βρέφη < 6 μηνών). Οι νευρολογικές επιπλοκές είναι αποτέλεσμα υποξίας από τον βήχα ή από την τοξίνη του κοκκύτη. Κυριότερες είναι οι σπασμοί και η εγκεφαλοπάθεια, που είναι πιο συχνές στα βρέφη. Άλλες (λιγότερο σοβαρές) επιπλοκές είναι η μέση ωτίτιδα, η αφυδάτωση, ο πνευμοθώρακας, η επίσταξη, η βουβωνοκήλη και η πρόπτωση του ορθού.

Η θνητότητα από τον κοκκύτη είναι μικρή (περίπου 0,2%) και αφορά κυρίως βρέφη.

Η διάγνωση της νόσου στηρίζεται στο χαρακτηριστικό ιστορικό και στην κλινική εξέταση. Εργαστηριακά η νόσος τεκμηριώνεται με την απομόνωση του μικροβίου σε καλλιέργειες. Ο oρολογικός έλεγχος βοηθά, αν ληφθεί δείγμα στην πρώιμη φάση της νόσου και εξεταστεί συγκριτικά με δείγμα που θα ληφθεί στη φάση ανάρρωσης. Χρήσιμη και ταχεία είναι η εξέταση ρινοφαρυγγικών δειγμάτων.

Χαρακτηριστικό εργαστηριακό εύρημα του κοκκύτη είναι η λευκοκυτάρρωση με λεμφοκυττάρωση, που μπορεί να φθάσει τα 20.000 λεμφοκύτταρα/κκχ και πλέον.

Αντιμετώπιση:

1.Υποστηρικτική αγωγή.
2. Αντιβιοτική αγωγή. Το φάρμακο εκριζώνει την Bordetella από τις εκκρίσεις, μειώνει τη μεταδοτικότητα και μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να τροποποιήσει την πορεία της νόσου, εφόσον δοθεί στα πρώιμα στάδια του κοκκύτη.

Προφύλαξη

1. Εμβολιασμός.

2.Αναμνηστική δόση εμβολίου σ' αυτούς που έχουν παλαιότερα εμβολιασθεί.

3. Ερυθρομυκίνη για 14 ημέρες ή κλαριθρομυκίνη για 7 ημέρες σε όσους ήρθαν σε επαφή με πάσχοντα, αποκλεισμός των συμπτωματικών παιδιών από το σχολείο ή τους παιδικούς σταθμούς για 5 ημέρες από τη χορήγηση ερυθρομυκίνης ή για 21 ημέρες από την έναρξη του βήχα.

Θα χαρώ να απαντήσω σε οποιαδήποτε απορία σας εδώ

Δρ.Μαριαλένα Κυριακάκου
www.kyriakakou.gr 
inkedin.com/in/kyriakakou 
marialenakyriakakou@gmail.com 

Πηγή: Κλινική Παιδιατρική, Α.Κωνσταντοπουλος και συνεργάτες

11.90 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
Djeco Επιτραπέζιο Λοττο αντικείμενα σπιτιού
19.95 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
Djeco Επιτραπέζιο 'Μπλα μπλα μπλα'
20.00 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
Lottie Κούκλα βινυλίου 'Νεράιδα του Δάσους' 18εκ.
16.85 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
Smartgames επιτραπέζιο Κυνηγοί Φαντασμάτων
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Με αυτούς τους τρόπους δεν θα φάνε τα παιδιά πολλά σοκολατένια αβγά

Με αυτούς τους τρόπους δεν θα φάνε τα παιδιά πολλά σοκολατένια αβγά

Το Πάσχα βρίσκεται μια ανάσα μακριά και τα περισσότερα παιδιά περιμένουν πώς…
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Πρώτο τρίμηνο εγκυμοσύνης: Τι αλλάζει στο σώμα της εγκύου;

Πρώτο τρίμηνο εγκυμοσύνης: Τι αλλάζει στο σώμα της εγκύου;

Τι αλλαγές θα παρατηρήσετε στο σώμα σας το πρώτο τρίμηνο της κύησης;
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Πασχαλινό smoothie με 4 υλικά που θα ξετρελάνει τα παιδιά (vid)

Πασχαλινό smoothie με 4 υλικά που θα ξετρελάνει τα παιδιά (vid)

Αν τα παιδιά σας δεν τρώνε φρούτα τότε με αυτό το smoothie…
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Ώρα για παιχνίδι και μάθηση, ώρα για Kinems!

Ώρα για παιχνίδι και μάθηση, ώρα για Kinems!

Όλοι οι γονείς γνωρίζουν από πρώτο χέρι πως τα παιδιά, ειδικά τα…
Διάβασε τη συνέχεια
BEST OF NETWORK
Κυψέλη: Κορονο-πάρτι ξανά μέχρι τα ξημερώματα - Ήπια διαχείριση επιλέγει η ΕΛΑΣ
Επίσημη πρώτη για τα self tests: Με αρνητικό αποτέλεσμα η προσέλευση των εργαζομένων - Ποιους αφορά
Lockdown- Πάσχα στο χωριό: Προβληματισμός για ΜΕΘ και κορονοπάρτι- Προς Μεγάλη Εβδομάδα οι αποφάσεις
Τεκμήρια: Ποιοι θα γλυτώσουν την «τσιμπίδα» λόγω κορονοϊού και ποιοι όχι
Νέα Σμύρνη - Βιασμός 27χρονης: Τρεις ώρες μαρτύριο - Ο δράστης πίστευε ότι δεν θα τον καταγγείλει
Βόμβα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: Είναι επίσημο - 12 ομάδες ανακοίνωσαν την European Super League
Σχολεία: Το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης - Το σχέδιο, οι ενστάσεις και οι φόβοι
Μένιος Φουρθιώτης - Ρεπορτάζ Newsbomb.gr: Σε πλήρη εξέλιξη τρεις έρευνες σε βάρος του
Survivor: Έσκασε η «βόμβα» - Η ανατρεπτική πρόταση του Αλέξη στον Τζέιμς και το σκληρό αγώνισμα
Θέμης Αδαμαντίδης: Συνελήφθη ξανά σε παράνομη χαρτοπαικτική λέσχη στην πλατεία Βάθης
Τουρκία: Χαμός για ένα σακί πατάτες και κρεμμύδια - Απίστευτες εικόνες
Έλλη Παπαγεωργακοπούλου: Θλίψη για τη σκηνογράφο που έβαλε τέλος στη ζωή της
MOTHERTOOLS
novalac-logo
Η εγκυμοσύνη σας ανά εβδομάδα

Η εγκυμοσύνη σας ανά εβδομάδα

Η ανάπτυξη του εμβρύου ανά εβδομάδα

Η ανάπτυξη του εμβρύου ανά εβδομάδα

Το μωρό σας μήνα με το μήνα

Το μωρό σας μήνα με το μήνα

Υπολογισμός Σύλληψης & Ωορρηξίας

Εξετάσεις

Εξετάσεις

Θηλασμός

Θηλασμός

Μαιευτήριο

Μαιευτήριο

Ημερομηνία Υπολογισμού Τοκετού

Ημερομηνία Υπολογισμού Τοκετού

Υπολογισμός Εβδομάδας Κύησης

Υπολογισμός Εβδομάδας Κύησης

Τα πάντα για τον Αυτισμό

©2012-2021 Mothersblog.gr - All rights reserved
Χριστίνα Μπόμπα: Είναι 27 εβδομάδων & αυτές είναι οι υπέροχες φώτο της