Αναδοχή ανηλίκου: Ποιοι μπορούν να γίνουν ανάδοχοι γονείς

  • Τι είναι η αναδοχή
  • Ανάδοχοι γονείς: προϋποθέσεις
  • Προϋποθέσεις για την αναδοχή ανηλίκου
Αναδοχή ανηλίκου: Ποιοι μπορούν να γίνουν ανάδοχοι γονείς
pexels.com / Josh Willink

Τι είναι η αναδοχή

Αναδοχή είναι η ανάληψη της πραγματικής φροντίδας του τελούντος υπό γονική μέριμνα από τρίτους, οι οποίοι καλούνται ανάδοχοι γονείς. Οι ανάδοχοι γονείς, λαμβάνουν την ικανότητα αυτή, είτε μετά από συμφωνία με τους φυσικούς γονείς, είτε μέσω δικαστικής απόφασης. Ωστόσο, η νομική σχέση μεταξύ φυσικών γονέων και του τέκνου δεν μεταβάλλεται. Αυτό σημαίνει ότι δεν αφαιρείται η γονική μέριμνα από τους φυσικούς γονείς, αλλά οι ανάδοχοι γονείς επιμελούνται και διαχειρίζονται τη καθημερινή φροντίδα του τέκνου. Ο θεσμός της αναδοχής μπορεί να τύχει εφαρμογής και σε ενήλικες (ενήλικες με ειδικές ανάγκες ή ηλικιωμένοι).

anadoxoi goneis1

Ανάδοχοι γονείς: προϋποθέσεις

Ανάδοχοι γονείς, έχουν δικαίωμα να γίνουν οι σύζυγοι οι οποίοι, είτε ήδη έχουν αποκτήσει δικά τους τέκνα, είτε ακόμα και εάν δεν έχουν αποκτήσει, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δύναται να γίνουν ανάδοχοι, άτομα τα οποία δεν είναι έγγαμοι ή είναι διαζευγμένοι ή χήρα πρόσωπα με ή χωρίς δικά τους τέκνα, που μπορεί να είναι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με το ανήλικο που επρόκειτο να κινήσουν τη διαδικασία αναδοχής.

Το συμφέρον του τέκνου, όπως το σωματικό, υλικό, ψυχικό, πνευματικό και ηθικό, εκτιμώνται από το δικαστήριο. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η καταλληλότητα του ανάδοχου γονέα, ο οποίος θα αναλάβει το σημαντικό έργο της διαπαιδαγώγησης και περίθαλψής του. Ακόμη, το δικαστήριο θα εξετάσει τις προσωπικότητες των ανάδοχων γονέων, εάν είναι κατάλληλοι για να διαπαιδαγωγήσουν σωστά το τέκνο, θα εξεταστεί η συνθήκη της οικονομικής σταθερότητας και της κατοικίας όπου πρόκειται να μείνει το τέκνο.

anadoxoi goneis

Προϋποθέσεις για την αναδοχή ανηλίκου

Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις στα νομοθετήματα που διέπουν την αναδοχή ανηλίκου. Οι ανάδοχοι γονείς θα πρέπει, να μην έχουν ξεπεράσει το όριο ηλικίας και της διαφοράς ηλικίας με το ανάδοχο τέκνο, θα πρέπει να μην πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα, να έχουν καλή σωματική, ψυχική και διανοητική υγεία, να αποδείξουν στο αρμόδιο δικαστήριο ότι μπορούν να καλύπτουν τα βασικά έξοδα διατροφής του ανάδοχου τέκνου, τη διατροφή του, τη μόρφωσή του και φυσικά να έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη.

Μία ακόμα σημαντική προϋπόθεση, είναι αυτή του λευκού ποινικού μητρώου. Οι ανάδοχοι γονείς και οι συνοικούντες με αυτούς, θα πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για αδικήματα τα οποία επισύρουν έκπτωση της γονικής μέριμνας, όπως επίσης και για εγκλήματα που αφορούν στη νομοθεσία περί ναρκωτικών κ.α.

panagiotou1

Μαρία Εμμ. Παναγιώτου
Δικηγόρος
http://www.law-panagiotou.gr/
Καλλιθέα Αττικής, οδός: Ανδρομάχης 228
Τηλ: 211 118 9755 Κιν: 694 74 211 91

DPG Network
Δείτε επίσης
© 2012-2022 Mothersblog.gr - All rights reserved