Θέλετε να γίνετε ανάδοχοι γονείς; Αυτές είναι οι προϋποθέσεις

Τι προβλέπει το νέο καθεστώς αναδοχής παιδιού.

Δημήτριος Ν. Αυλωνίτης
Θέλετε να γίνετε ανάδοχοι γονείς; Αυτές είναι οι προϋποθέσεις

Στη χώρα μας η πιο συχνή αναδοχή είναι η μακροπρόθεσμη, η οποία χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της μονιμότητας καθώς διαρκεί πολλά χρόνια και σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί στην υιοθεσία.

Σύμφωνα με τον νόμο 4538/2018 απαραίτητες προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί η ανάδοχη οικογένεια:

  • Οι ανάδοχοι γονείς θα πρέπει να έχουν τη διαφορά ηλικίας με τον ανήλικο που προβλέπεται στη νομοθεσία για την υιοθεσία.
  • Τόσο οι ανάδοχοι γονείς όσο και οι συνοικούντες με αυτούς θα πρέπει να μη πάσχουν από χρόνια μεταδοτικά νοσήματα και να έχουν καλή σωματική, διανοητική και ψυχική υγεία.
  • Οι ανάδοχοι γονείς και οι συνοικούντες με αυτούς θα πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για όσα αδικήματα επισύρουν έκπτωση από τη γονική μέριμνα, καθώς και με εγκλήματα που σχετίζονται με το ευαίσθητο της παιδικής ηλικίας.
  • Θα πρέπει οι ανάδοχοι γονείς να διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους και να καταβάλλουν προσωπική φροντίδα για τα βασικά έξοδα διατροφής, μόρφωσης και ιατρικής περίθαλψης του ανάδοχου ανηλίκου.
  • Οι ανάδοχοι γονείς θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων, εκτός αν πρόκειται για επείγουσα περίπτωση π.χ. αιφνίδιος θάνατος γονέων και οι ανάδοχοι γονείς είναι εξ’ αίματος συγγενείς του τέκνου.

Τα είδη της αναδοχής είναι τα ακόλουθα έξι: η φιλοξενία, η επείγουσα αναδοχή, η βραχυπρόθεσμη αναδοχή, η μεσοπρόθεσμη αναδοχή, η μακροπρόθεσμη αναδοχή και φυσικά η συγγενική αναδοχή.

anadoxi oikogeneia1

Οι τρόποι τοποθέτησης ανηλίκου παιδιού σε ανάδοχη οικογένεια συντελείται με τρεις τρόπους: α) με συμβατική αναδοχή, β) με δικαστική απόφαση και γ) η θέση τους σε αναδοχή ως θεραπευτικό ή αναμορφωτικό μέτρο λόγω της προηγούμενης εμπλοκής τους με το ποινικό/σωφρονιστικό σύστημα.

Οι πολίτες που επιθυμούν να ενημερωθούν σχετικά με τους θεσμούς της αναδοχής και της υιοθεσίας θα έχουν πρόσβαση αποκλειστικά στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.anynet.gr και δεν απαιτεί διαδικασίες εγγραφής, ταυτοποίησης και αναγνώρισής τους.

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι Γονείς ή Υποψήφιοι Θετοί Γονείς που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής θα έχουν πρόσβαση με την ταυτοποίηση και αυθεντικοποίησή τους, με τη χρήση στοιχείων ταυτοποίησης (κωδικών) του TAXISnet.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για κάθε παιδί που τοποθετείται σε αναδοχή, με δικαστική απόφαση ή με σύμβαση ή με εισαγγελική διάταξη ή έχει επιβληθεί ως θεραπευτικό μέτρο από τις εισαγγελικές αρχές, χορηγείται στους ανάδοχους γονείς ή στο ίδιο μετά την ενηλικίωσή του, οικονομική ενίσχυση, για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών διαβίωσης του αναδεχόμενου ατόμου.

Συνοψίζοντας, ο νόμος έχει προνοήσει την αναδοχή ανηλίκου, ώστε να αποφεύγεται το βίαιο και δυσμενές μέτρο της ιδρυματοποίησης του παιδιού. Οι ανάδοχοι γονείς θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες ώστε να αποτελέσουν ένα ασφαλές καταφύγιο για τον ανήλικο, μέχρι η φυσική του οικογένεια να μπορέσει να ξανά αγκαλιάσει στους κόλπους της το παιδί της.

Δημήτριος Ν. Αυλωνίτης
Δικηγόρος, LL.B.
κιν. 6972205516
e-mail: info@avlonitislaw.gr
http://www.avlonitislaw.gr

© 2012-2024 Mothersblog.gr - All rights reserved