Η παιδική περιέργεια αποτελεί ένδειξη ευφυίας;

Πρόκειται για ένα ερώτημα που συχνά διατυπώνουν οι γονείς. Τα περισσότερα παιδιά περνούν το χρόνο τους εξερευνώντας το περιβάλλον. Η περιέργεια είναι ένα συναίσθημα που μας ωθεί να μάθουμε.

Η παιδική περιέργεια αποτελεί ένδειξη ευφυίας;

Η παιδική περιέργεια αποτελεί ένδειξη ευφυΐας

Είναι γεγονός ότι τα παιδιά που έχουν υψηλό δείκτη νοημοσύνης πέρα από το ότι έχουν πολύ γρήγορη αντίληψη και μεγάλη ικανότητα αφομοίωσης έχουν και το χαρακτηριστικό της περιέργειας, δηλαδή ενδιαφέρονται για το περιβάλλον. Ενδιαφέρονται πως λειτουργούν διάφορα μηχανήματα, πως είναι η δομή κατασκευή ενός αντικειμένου.

Αυτή η έμφυτη επιθυμία να θέτουν ερωτήσεις και να αναζητούν τις απαντήσεις πραγματικά είναι ένδειξη ευφυΐας,

Μπορεί ένα νήπιο- παιδί να έχει περιέργεια χωρίς να είναι χαρισματικό ή ευφυές

Ένα παιδί δεν είναι απαραίτητο να είναι χαρισματικό για να έχει περιέργεια. Είναι πολλά παιδιά που έχουν μια φυσική περιέργεια να μάθουν.

Η περιέργεια έχει και την αρνητική της πλευρά

Άλλη είναι η περιέργεια του να μάθω και άλλη της αδιακρισίας. Όταν το παιδί μας έχει τη περιέργεια της αδιακρισίας, τότε μιλάμε και εξηγούμε στο παιδί μας ότι δεν είναι σωστό και δεν πρέπει να ανοίγει ξένες τσάντες ή να ψάχνει τα συρτάρια κάποιου άλλου. Αυτή η περιέργεια αφορά κανόνες και τρόπους συμπεριφοράς και βελτιώνεται μετά από συζήτηση με το παιδί.

Η γνώμη του ειδικού

Η περιέργεια είναι που έκανε τον άνθρωπο να φτάσει στο φεγγάρι. Η περιέργεια είναι η κινητήρια δύναμη της μάθησης και όποια παιδιά την έχουν πραγματικά κατέχουν ένα νοητικό πλεονέκτημα.

© 2012-2024 Mothersblog.gr - All rights reserved