Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού 2017:Η Google τιμά με Doodle την ημέρα του παιδιού

Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού 2017:Η Google τιμά με Doodle την ημέρα του παιδιού

Στο σημερινό της doodle, η Google τιμάει τα παιδιά και τα δικαιώματά τους καθώς η 20η Νοεμβρίου είναι η μέρα διακήρυξης και υπογραφής της σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 20 Νοεμβρίου του 1989.

 

Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού 2017:Η Google τιμά με Doodle την ημέρα του παιδιού

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι ο πρώτος παγκόσμιος νομικά δεσμευτικός κώδικας για τα δικαιώματα που όλα τα παιδιά πρέπει να απολαμβάνουν. Θέτει στοιχειώδεις αρχές για την ευημερία των παιδιών στα διάφορα στάδια εξέλιξής τους και αποτελείται από 54 άρθρα.

childrens day 2017

Η Σύμβαση ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Πολωνικής κυβέρνησης και της UNICEF, υιοθετήθηκε ομόφωνα απο τη Γεν. Συνέλευση του ΟΗΕ στις 20 Νοεμ. 1989 και τέθηκε σε ισχύ το 1990. Μέχρι σήμερα έχει επικυρωθεί σχεδόν από όλες τις χώρες του κόσμου, ενώ στην Ελλάδα επικυρώθηκε το 1992 (ΦΕΚ 192/2.12.92).Στην Ελλάδα, η Σύμβαση κυρώθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 1992 με τον Ν.2101/92 και περιλαμβάνει τρεις μεγάλες κατηγορίες δικαιωμάτων:

-Προστασία (από κάθε μορφής κακοποίηση, εκμετάλλευση, διάκριση, ρατσισμό, κ.λπ.)
-Παροχές (δικαίωμα στην εκπαίδευση, την υγεία, την πρόνοια, την ψυχαγωγία, κ.λπ.)
-Συμμετοχή (δικαίωμα στην έκφραση γνώμης, την πληροφόρηση, τον ελεύθερο χρόνο, κ.λπ.).

Πώς η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού έχει αλλάξει τις ζωές των παιδιών κατά τη διάρκεια των τελευταίων 25 ετών;

Κατά τη διάρκεια της ιστορίας, η πρόοδος του πολιτισμού είναι στενά συνδεδεμένη με την ιδέα ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα. Αλλά μέχρι τη σύλληψη και την υιοθέτηση της ιδέας για τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού πριν 25 χρόνια (20 Νοεμβρίου 1989), τα δικαιώματα των
νεότερων πολιτών του κόσμου δεν ήταν ξεκάθαρα αναγνωρισμένα από καμία διεθνή συνθήκη. Στη διάρκεια των 25 χρόνων από την υιοθέτηση της Σύμβασης, ο κόσμος πράγματι έχει αναλάβει δράση. Υπάρχουν πολλά να γιορτάσουμε την 25η επέτειο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Η Σύμβαση έχει εμπνεύσει αλλαγές στους νόμους με στόχο την προστασία των παιδιών και τη λήψη μέτρων που θα τα βοηθήσουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Γενικότερα, έχει δοθεί μία ξεκάθαρη εντολή να μετατραπεί το δικαίωμα του κάθε παιδιού στην υγεία, την προστασία και την ελπίδα σε πρακτικά προγράμματα και υπηρεσίες. Υπήρξαν σημαντικές βελτιώσεις σε όλους σχεδόν τους τομείς της ζωής των παιδιών:

Παιδική Επιβίωση - Μείωση στο μισό του αριθμού των παιδιών κάτω των 5 ετών που πεθαίνουν κάθε χρόνο, από σχεδόν 12 σε 6 εκατομμύρια.
Φτώχεια - Η μείωση σε πάνω από το μισό του αριθμού των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, από 47% σε 18%.
Εγγραφή στην Εκπαίδευση - Αύξηση της εγγραφής στην προσχολική εκπαίδευση σε παγκόσμιο επίπεδο κατά περισσότερο από 30%.
Παιδική Εργασία - Μείωση του αριθμού των παιδιών ηλικίας 5-17 ετών που εμπλέκονται στην παιδική εργασία σχεδόν κατά ένα τρίτο.
Υγιεινή -Σχεδόν τα δύο τρίτα (64%) του παγκόσμιου πληθυσμού έχει πρόσβαση σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις υγιεινής, μια αύξηση περίπου 2 δις ανθρώπων από το 1990.

crc up

Όμως σημαντικές προκλήσεις και ανισότητες που παραμένουν:

58 εκατομμύρια παιδιά πρωτοβάθμιας σχολικής ηλικίας δεν πηγαίνουν στο σχολείο.
-Το ένα τέταρτο των παιδιών παγκοσμίως είναι καχεκτικά εξαιτίας χρόνιου υποσιτισμού -που θα μπορούσε εύκολα να προληφθεί- κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής τους.
-Σχεδόν 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι -ή ο 1 στους 3 σε παγκόσμιο επίπεδο- εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις υγιεινής.
-Τα πιο περιθωριοποιημένα παιδιά - τα παιδιά που γεννήθηκαν σε φτωχές οικογένειες, τα παιδιά μειονοτήτων, τα παιδιά που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες - είναι εκείνα που τις περισσότερες φορές δεν έχουν πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες και την προστασία που χρειάζονται για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

Όλα αυτά αποτελούν προκλήσεις που η ανθρωπότητα καλείται να αντιμετωπίσει. Έχουμε τώρα το καθήκον να ανακαλύψουμε, νέους τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων που δεν έχουν ακόμη ξεπεραστεί, να προσεγγίσουμε τα παιδιά στα οποία δεν έχουμε φθάσει ακόμα και να θέσουμε τη δικαιοσύνη και τα δικαιώματα των παιδιών στο επίκεντρο των δράσεων για όλα τα παιδιά - συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καθυστερούν στα βήματα της προόδου. Η Σύμβαση για τα
Δικαιώματα του Παιδιού διατυπώνει ότι σε όλες τις σχετικές δράσεις για τα παιδιά, «πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη ότι είναι καλύτερο για το συμφέρον των παιδιών». Εάν τοποθετήσουμε αυτό το συμφέρον στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας για το μέλλον, δεν θα υπηρετούμε μόνο τα δικαιώματα των παιδιών, αλλά θα διαμορφώσουμε κι εμείς οι ίδιοι εποικοδομητικά το δικό μας μέλλον.

childrenr

Στις προτάσεις της UNICEF Ελλάδος για την προστασία των παιδιών στη χώρα μας, ιδιαίτερα στην περίοδο της κρίσης, όπως παρουσιάζονται σε σχετική έκθεση συμπεριλαμβάνονται:
-Κρίνεται απαραίτητη η λειτουργία ενός κεντρικού ανεξάρτητου φορέα που θα έχει τον πρώτο και μοναδικό λόγο για τη μελέτη, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση της εφαρμογής της Σύμβασης, στις αρμοδιότητες του οποίου θα περιλαμβάνονται η σύνταξη των σχετικών Εκθέσεων και η κατάθεση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
-Προτείνεται, η διαμόρφωση ιδιαίτερου κωδικού στον προϋπολογισμό για τη χρηματοδότη του συνόλου των κρατικών πολιτικών που αφορούν το παιδί καθώς και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Παιδική Ηλικία τόσο σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης (κρατικός προϋπολογισμός) όσο και στο επίπεδο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης/Ο.Τ.Α. (προϋπολογισμός κάθε Δήμου και κάθε Περιφέρειας) και των προϋπολογισμών των λοιπών δημοσίων νομικών προσώπων.
- Προτείνεται η στοχευμένη αξιοποίηση των λεγόμενων «κοινωνικών μεταβιβάσεων», οι οποίες αφορούν φορολογικές ελαφρύνσεις και καταβολή επιδομάτων προς τα ευάλωτα νοικοκυριά (όπως μονογονεϊκές οικογένειες ή οικογένειες με ανέργους), ώστε αυτές να μειώνουν σημαντικά την παιδική φτώχεια.
- Καταπολέμηση της σχολικής διαρροής με την ενίσχυση των νοικοκυριών με παιδιά με τα κατάλληλα μέτρα, όπως για παράδειγμα δωρεάν γεύματα κατά τη διάρκεια των ωρών που το παιδί βρίσκεται στο σχολείο, παροχή του απαραίτητου σχολικού εξοπλισμού (σχολικές τσάντες, τετράδια, μολύβια κ.λπ.), παροχή φορμών γυμναστικής κ.α. ώστε να ανακουφιστεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός των ασθενέστερων οικονομικά πολιτών.

Διαβάστε επίσης

Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού: Η παραβίαση γίνεται με πολλές & αρκετά σκληρές μορφές
Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού: Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα

 

 

 

30.00 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
Djeco Επιτραπέζιο 'Polyssimo challenge'
6.50 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
Djeco Μίνι Παιχνίδι Ταξιδίου 'Stori'
6.50 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
Djeco Μίνι Παιχνίδι Ταξιδίου 'Katupri'
22.90 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
Haba Επιτραπέζιο 'Xώρες της Ευρώπης'
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Πηγές ασβεστίου για παιδιά που δεν μπορούν να καταναλώσουν γαλακτοκομικά

Πηγές ασβεστίου για παιδιά που δεν μπορούν να καταναλώσουν γαλακτοκομικά

Από ποιες τροφές θα πάρει ασβέστιο το παιδί αν δεν τρώει γαλακτοκομικά;
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Οξύς πόνος στην κοιλιά μετά το σεξ: Μήπως πρόκειται για ρήξη κύστεως ωχρού σωματίου;

Οξύς πόνος στην κοιλιά μετά το σεξ: Μήπως πρόκειται για ρήξη κύστεως ωχρού σωματίου;

Γιατί πονάω στην κοιλιά μετά την σεξουαλική επαφή; 
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Λαχταριστή, νόστιμη και εύκολη συνταγή για παγωτό cookies με 3 υλικά (vid)

Λαχταριστή, νόστιμη και εύκολη συνταγή για παγωτό cookies με 3 υλικά (vid)

Μας τρέχουν τα σάλια!
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Νίκος Χατζηνικολάου: Βουτιές με την κόρη του στη θάλασσα -  Η ωραιότερη φώτο στο προφίλ του (pics)

Νίκος Χατζηνικολάου: Βουτιές με την κόρη του στη θάλασσα - Η ωραιότερη φώτο στο προφίλ του (pics)

Με μια υπέροχη καλοκαιρινή φωτογραφία ο Νίκος Χατζηνικολάου μας ευχήθηκε καλό μήνα!
Διάβασε τη συνέχεια
MOTHERTOOLS
novalac-logo
Η εγκυμοσύνη σας ανά εβδομάδα

Η εγκυμοσύνη σας ανά εβδομάδα

Η ανάπτυξη του εμβρύου ανά εβδομάδα

Η ανάπτυξη του εμβρύου ανά εβδομάδα

Το μωρό σας μήνα με το μήνα

Το μωρό σας μήνα με το μήνα

Υπολογισμός Σύλληψης & Ωορρηξίας

Εξετάσεις

Εξετάσεις

Θηλασμός

Θηλασμός

Μαιευτήριο

Μαιευτήριο

Ημερομηνία Υπολογισμού Τοκετού

Ημερομηνία Υπολογισμού Τοκετού

Υπολογισμός Εβδομάδας Κύησης

Υπολογισμός Εβδομάδας Κύησης

Τα πάντα για τον Αυτισμό

©2012-2020 Mothersblog.gr - All rights reserved
Αναστασία Ρουβά: 10 φωτογραφίες που δείχνουν πόσο έχει αλλάξει χρόνο με τον χρόνο