H ΒΙΑΝΕΞ λαμβάνει επαναπιστοποίηση από την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

H ΒΙΑΝΕΞ λαμβάνει επαναπιστοποίηση από την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Τη ΒΙΑΝΕΞ, κορυφαία ελληνική φαρμακευτική εταιρεία με πάνω από 95 χρόνια εμπειρίας σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, επαναπιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD), σε μια σειρά από πεδία κομβικής σημασίας για τη φαρμακοβιομηχανία.

H ΒΙΑΝΕΞ λαμβάνει επαναπιστοποίηση από την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Συγκεκριμένα, η TÜV HELLAS (TÜV NORD) επιθεώρησε και επαναπιστοποίησε τη ΒΙΑΝΕΞ για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9001:2015. Η εν λόγω πιστοποίηση αφορά στα κεντρικά γραφεία διοίκησης της εταιρείας, στα εργοστάσια στην Μεταμόρφωση, στην Παλλήνη και στην Πάτρα, στο κέντρο διανομής αλλά και στις διαδικασίες επιστημονικής και ιατρικής ενημέρωσης.

Επιπλέον, επιθεώρησε και επαναπιστοποίησε το κέντρο διανομής της ΒΙΑΝΕΞ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485:2016 για το πεδίο εμπορίας και διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων επούλωσης τραύματος, βελόνες λήψης αίματος, προϊόντα υγιεινής ποδιών, συστήματα μέτρησης σακχάρου και αυτοδιάγνωσης. Επίσης επιθεώρησε και επαναπιστοποίησε για το ίδιο πεδίο τη ΒΙΑΝΕΞ σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1348/04 του Υπουργείου Υγείας για το σύστημα Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων της εταιρείας με βάση τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/ΓΠ οικ 1348, ΦΕΚ 32β.

Η πιστοποίηση της φαρμακοβιομηχανίας σε όλα τα παραπάνω πεδία από την TÜV HELLAS (TÜV NORD), επιβεβαιώνει την άψογη συνεργασία των δύο ηγέτιδων εταιρειών και είναι το επιστέγασμα της πολυετούς τους σχέσης που ξεκίνησε ήδη από το 1994 όταν και πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001. Σημειώνεται ότι η ΒΙΑΝΕΞ ήταν η πρώτη φαρμακοβιομηχανία που επιθεωρήθηκε και πιστοποιήθηκε με βάση το συγκεκριμένο πρότυπο ενώ συγκαταλέγεται στις πρώτες ελληνικές επιχειρήσεις που επί 25 και πλέον χρόνια διατηρεί τα πιστοποιητικά της και συνεχίζει να επιθεωρείται σταθερά με επιτυχία.

Η φαρμακοβιομηχανία διαθέτει τέσσερα κορυφαίας τεχνολογίας εξειδικευμένα εργοστάσια και με εμπειρία άνω των 95 ετών, έχει κορυφαίες επιδόσεις σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει παραγωγή, εμπορία, εξαγωγή και διανομή φαρμακευτικών σκευασμάτων. 

Η κα Μαρία Πιτσίκα, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TÜV HELLAS (TÜV NORD) δήλωσε σχετικά: «Από την πρώτη επιθεώρηση στη ΒΙΑΝΕΞ μέχρι σήμερα διαπιστώθηκε ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες της φαρμακοβιομηχανίας, ακολουθεί μία σημαντική πορεία βελτίωσης, η οποία υποστηρίζει την επιχειρηματικότητά της. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας,  καθοδηγείται από την ανώτατη Διοίκηση και από την ομάδα Διαχείρισης Ποιότητας στο σύνολό της γεγονός που επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας σε όλα τα επίπεδα αλλά και διαχρονικά προς το στόχο αυτό».

O κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ – ΒΙΑΝ, σημείωσε σχετικά: «Για όλους εμάς στη ΒΙΑΝΕΞ και τη ΒΙΑΝ, η Ποιότητα στη Παραγωγή σημαίνει φροντίδα για τον άνθρωπο. Αυτό αποτυπώνεται τόσο στην καθημερινότητά μας, αλλά και μέσα από συνεχείς διαδικασίες πιστοποιήσεων που επιβεβαιώνουν τις προσπάθειές μας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη μακροχρόνια συνεργασία μας με την TÜV HELLAS (TÜV NORD), την οποία και ανανεώνουμε συνεχώς. Η εμπειρία και η εξειδίκευσή της αποτελούν για εμάς σημαντικά εργαλεία για να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε την επιχειρησιακή μας δραστηριότητα, θέτοντας τον πήχη συνεχώς υψηλότερα».

Η κα Βέρδη επικεφαλής των Διευθύνσεων Ποιότητας και Διευθύντρια Ποιότητας του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ τονίζει πως η συμβολή της TUV Hellas είναι σημαντική για την ανάπτυξη και την εγκαθίδρυση των συστημάτων Ποιότητας σε όλα τα επίπεδα των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Η μακρόχρονη εμπειρία, η εξειδίκευση και η υψηλή γνώση των επιθεωρητών  διασφαλίζουν  ένα υψηλό επίπεδο ελέγχου και επιτήρησης των συστημάτων με σκοπό να προστίθεται συνεχής αξία στο σύστημα ποιότητας  και να παράγονται σημαντικά αποτελέσματα από την εφαρμογή του.

Σχετικά με την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του Γερμανικού Ομίλου TÜV NORD GROUP. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987, παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third Party Inspection-Certification) σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Μέχρι σήμερα έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 10.000 Συστήματα Ποιότητας και παρέχει πιστοποιητικά με διεθνή αναγνώριση που αποτελούν διαβατήριο εγκυρότητας στις διεθνείς αγορές. Στον τομέα των Επιθεωρήσεων συμμετέχει και καθορίζει αποφασιστικά το παρόν και μέλλον της Ποιότητας των Τεχνικών Έργων, έχοντας αναλάβει την επιθεώρηση και πιστοποίηση των μεγαλύτερων έργων υποδομής της χώρας μας.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) διαθέτει γραφεία στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης και στα Ιωάννινα, θυγατρικές εταιρείες στην Κύπρο και στην Αίγυπτο και παγκόσμια παρουσία μέσω της πιστοποίησης και επιθεώρησης έργων ανά την υφήλιο.

Σχετικά με τη ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

H ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. είναι η κορυφαία Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία που ιδρύθηκε από τον Παύλο Γιαννακόπουλο το 1924, ενώ σήμερα Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ, είναι ο Δημήτρης Π. Γιαννακόπουλος.

Απασχολεί σήμερα 1242 άτομα στην πλειονότητά τους υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης ενώ συνεχώς επενδύει στην εκπαίδευση και την κατάρτισή τους.

Με τέσσερα state-of-the-art, εξειδικευμένα εργοστάσια, με εξαιρετικές δυνατότητες σε όλο το φάσμα της παραγωγής φαρμάκου, η ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ενισχύει συνεχώς το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών επενδύοντας σε τεχνολογικό εξοπλισμό.

Ο τομέας των εξαγωγών αποτελεί στρατηγική επιλογή της ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. με το 60% της Παραγωγής της  να προορίζεται για εξαγωγή σε 56 χώρες της Ευρώπης (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία ) της Μέσης Ανατολής  (Ιορδανία, Σαουδική Αραβία) της Ασίας ( Κίνα , Ιαπωνία, Φιλιππίνες) και Αφρικής ( Αίγυπτος, Κένυα). 

Την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. εμπιστεύονται διαχρονικά μεγάλοι πολυεθνικοί Οίκοι συνάπτοντας συμφωνίες με μεγάλη χρονική διάρκεια όπως η Merck &Co (ΗΠΑ), η   SANOFI (Γαλλία) και η TAKEDA (Ιαπωνία).

Οι συνεχείς επενδύσεις στον βιομηχανικό εξοπλισμό, στα στρατηγικά πλάνα ποιότητας και στο ανθρώπινο δυναμικό κατατάσσουν τη ΒΙΑΝΕΞ  στις πλέον αξιόπιστες, δημιουργικές και ποιοτικές εταιρείες.

18.99 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
Playhouse Επιτραπέζιο Guess What (141268)
14.99 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
Kaissa Επιτραπέζιο Jolly Roger (KA111915)
10.99 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
Επιτραπέζιο Κρεμάλα (03-204)
20.55 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
Haba Επιτραπέζιο Μυστικός κωδικός
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Έρευνα: Πού κρύβουν οι γονείς τα χριστουγεννιάτικα δώρα και πού ψάχνουν τα παιδιά

Έρευνα: Πού κρύβουν οι γονείς τα χριστουγεννιάτικα δώρα και πού ψάχνουν τα παιδιά

Πού κρύβουν οι γονείς τα χριστουγεννιάτικα δώρα τους; Πού ψάχνουν τα παιδιά…
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Χριστουγεννιάτικα βιβλία που ανυπομονούμε να διαβάσουμε με τα παιδιά μας φέτος

Χριστουγεννιάτικα βιβλία που ανυπομονούμε να διαβάσουμε με τα παιδιά μας φέτος

Οφέλη χριστουγεννιάτικων ιστοριών Προτάσεις βιβλίων για παιδιά
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Τέσσερα tips για να μειώσετε το στρες κατά τη διάρκεια των γιορτών

Τέσσερα tips για να μειώσετε το στρες κατά τη διάρκεια των γιορτών

Προβλέψτε το άγχος Ζήστε τη στιγμή Θυμηθείτε να αναπνέετε Θέστε ρεαλιστικές προσδοκίες
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Πώς θα μυήσεις τα παιδιά στην eco-friendly φιλοσοφία μέσα από μικρές αλλαγές στο σπίτι!

Πώς θα μυήσεις τα παιδιά στην eco-friendly φιλοσοφία μέσα από μικρές αλλαγές στο σπίτι!

Αν ισχύει η διαχρονική ρήση πως «τα παιδιά είναι ένας καθρέφτης των…
Διάβασε τη συνέχεια
MOTHERTOOLS
novalac-logo
Η εγκυμοσύνη σας ανά εβδομάδα

Η εγκυμοσύνη σας ανά εβδομάδα

Η ανάπτυξη του εμβρύου ανά εβδομάδα

Η ανάπτυξη του εμβρύου ανά εβδομάδα

Το μωρό σας μήνα με το μήνα

Το μωρό σας μήνα με το μήνα

Υπολογισμός Σύλληψης & Ωορρηξίας

Εξετάσεις

Εξετάσεις

Θηλασμός

Θηλασμός

Μαιευτήριο

Μαιευτήριο

Ημερομηνία Υπολογισμού Τοκετού

Ημερομηνία Υπολογισμού Τοκετού

Υπολογισμός Εβδομάδας Κύησης

Υπολογισμός Εβδομάδας Κύησης

Τα πάντα για τον Αυτισμό

©2012-2021 Mothersblog.gr - All rights reserved
Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση κουζίνας: Ιδέες για όλα τα γούστα (εικόνες)