ΕΕ: Αναγνωρίζει το δικαίωμα και των δύο γονιών στην από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας

Με την οδηγία 1158/2019 της Ε.Ε. εισήχθη η άδεια πατρότητας, η γονική άδεια, η άδεια φροντίδας και η άδεια απουσίας του πατέρα για την ανατροφή του παιδιού του καθώς και η πληρωμή του εργαζόμενου πατέρα κατά τη χρήση των αδειών αυτών .

ΕΕ: Αναγνωρίζει το δικαίωμα και των δύο γονιών στην από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας

Με τον σαφέστερο τρόπο η οδηγία αναγνωρίζει το δικαίωμα και των δύο γονέων στην από κοινού άσκηση των δικαιωμάτων γονικής φροντίδας (caring responsibiities) που είναι ο νομικός όρος που έχει αντικαταστήσει την αρχαϊκή επιμέλεια.

Με τη γέννηση του παιδιού δικαιούται ο πατέρας 10 μέρες άδεια πατρότητας. Έως την ηλικία των 8 ετών δικαιούται 4 μήνες άδεια. Μπορεί έως 5 μέρες το χρόνο να πάρει άδεια φροντίδας τέκνου. Επίσης μπορεί ν’απουσιάσει για λόγους ανωτέρας βίας που αφορούν το παιδί. Κατά τα πιο πάνω χρονικά διαστήματα θα λαμβάνει μισθό ή επιδόματα.

Η ισχύς της οδηγίας ορίζεται από τις αρχές Αυγούστου 2019. Για την εφαρμογή της πρέπει τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εισαχθεί στο εσωτερικό δίκαιο.

Και ολ’αυτά γίνονται «για να καταστεί δυνατή η δημιουργία δεσμού μεταξύ πατέρα παιδιού από νωρίς» δικαίωμα που ηθελημένα αγνοεί το εσωτερικό δίκαιο στην περίπτωση γονέων που δεν ζουν μαζί, τότε που ο δικαστής αφαιρεί τον ένα από τη ζωή του παιδιού κατά το νομολογιακό έθιμο.

Δείτε αναλυτικά την οδηγία εδώ : CELEX_32019L1158_EL_TXT

Πηγή: energoimpampades.gr

© 2012-2024 Mothersblog.gr - All rights reserved