Ωοθήκες: Ποια είναι η λειτουργία τους

Ωοθήκες: Ποια είναι η λειτουργία τους

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις ωοθήκες.

Ωοθήκες: Ποια είναι η λειτουργία τους

Πρόκειται για δύο υπόλευκα («λευκωπά») όργανα με σχήμα αμυγδάλου, των οποίων η επιφάνεια παρουσιάζεται ανομοιόμορφη, καθότι φέρουν συνήθως μικρά εξογκώματα.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας της γυναίκας οι ωοθήκες έχουν μήκος 3 έως 5 εκατοστά περίπου, αλλά μετά την εμμηνόπαυση «συρρικνώνονται» και εμφανίζονται ατροφικές.

Οι ωοθήκες εντοπίζονται εκατέρωθεν της μήτρας πλησίον των κοιλιακών σαλπιγγικών στομίων, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

eikona1

Ποια είναι η λειτουργία των ωοθηκών;

Οι ωοθήκες είναι οι γεννητικοί αδένες του θήλεος.

Ο όρος «γεννητικοί» υποδηλώνει, πως οι ωοθήκες είναι τα όργανα, που εμπλέκονται στην αναπαραγωγική λειτουργία, ενώ ο όρος «αδένες» φανερώνει την λειτουργία των ωοθηκών ως οργάνων, που παράγουν ορμόνες.

Οι λειτουργία των ωοθηκών ως αναπαραγωγικών (δηλαδή «γεννητικών») οργάνων εκφράζεται άλλωστε και από αυτό καθαυτό το όνομά τους. Ο όρος ωοθήκη είναι σύνθετος και προέρχεται από το ᾠόν (αβγό) + θήκη. Επομένως, οι «ωοθήκες» είναι η έδρα φύλαξης των «αβγών» της γυναίκας, από τη γονιμοποίηση των οποίων θα προκύψει κύηση.

Με τον όρο «αδένες» περιγράφουμε μία ομάδα εξειδικευμένων οργάνων, τα οποία παράγουν και απελευθερώνουν (δηλαδή εκκρίνουν) ορμόνες.

Ο όρος ορμόνη είναι διεθνής (αγγλιστί «hormones») και προέρχεται από την ελληνική λέξη «ορμώ» ( = θέτω σε κίνηση, ξεκινάω).

Οι ορμόνες δια του αίματος μεταφέρονται σε όργανα «στόχους», τα οποία εντοπίζονται μακριά από την έδρα παραγωγής τους, τους αδένες.

Όταν οι ορμόνες έλθουν σε επαφή με το «όργανο – στόχο», τότε ενώνονται με συγκεκριμένες δομές, που εντοπίζονται στα κύτταρα του οργάνου αυτού. Οι δομές αυτές ονομάζονται υποδοχείς (βλ. εικόνα).

eikona2

Η ένωση της ορμόνης με τους αντίστοιχους σε αυτήν υποδοχείς, θέτει σε λειτουργία συγκεκριμένες χημικές αντιδράσεις στα κύτταρα του οργάνου, επηρεάζοντας τη λειτουργία του. Οι ορμόνες λοιπόν, με τη δράση τους «θέτουν σε κίνηση» (εξού και το όνομά τους) συγκεκριμένες λειτουργίες των «οργάνων – στόχων».

Οι ωοθήκες βρίσκονται υπό την επιρροή ορμονών, που παράγονται στον εγκέφαλο και συγκεκριμένα σε μία εξειδικευμένη περιοχή αυτού, που ονομάζεται υπόφυση.

Η έκκριση των ορμονών της υπόφυσης δεν είναι σταθερή, αλλά μεταβάλλεται και μάλιστα μεταβάλλεται με τρόπο «κυκλικό», δηλαδή παρουσιάζει αύξηση και μείωση μέσα στο μήνα.

Οι αυξομειώσεις της έκκρισης των ορμονών αντικατοπτρίζεται και στα επίπεδά τους στο αίμα της γυναίκας. Οι μεταβολές των τιμών των επιπέδων αυτών έχουν και αυτές μία «κυκλικότητα» (ή «περιοδικότητα»), καθότι οι διακυμάνσεις τους είναι κατ’ ουσίαν οι ίδιες από τον ένα μήνα στον επόμενο.

Οι «περιοδικές» μεταβολές στα επίπεδα των ορμονών της υπόφυσης στο αίμα της γυναίκας «μετουσιώνεται» σε μία «περιοδικά» αυξομειούμενη επιρροή στις ωοθήκες. Κατ’ επέκτασιν οι ωοθήκες – ανταποκρινόμενες στην επιρροή των υποφυσιακών ορμονών – αφενός «προωθούν» την ωρίμανση κάποιου ανώριμου ωαρίου, αφετέρου μεταβάλλουν ανάλογα και την έκκριση των ωοθηκικών ορμονών, οι οποίες δρουν με τη σειρά τους επί του ιστού, που καλύπτει την ενδομητρική κοιλότητα και «ρυθμίζουν» των εμμηνορρυσιακό κύκλο.

Οι ωοθήκες από κοντά…

Αν εξετάσουμε μία τομή των ωοθηκών, θα διαπιστώσουμε την ύπαρξη μίας διαστρωμάτωσης (βλ. εικόνα).

eikona3

Τα στρώματα της ωοθήκης από το εξωτερικό προς το εσωτερικό είναι τα εξής:

  • το βλαστικό επιθήλιο: Πρόκειται για την εξωτερική «καλυπτική» στοιβάδα της ωοθήκης, η οποία αποτελείται από ένα στοίχο πλατέων στη μορφολογία κυττάρων. Ακριβώς κάτω από το στρώμα αυτό εντοπίζουμε μία λεπτή στοιβάδα συνδετικού ιστού (έτσι ονομάζεται ο ιστός, που βρίσκεται σε πολλά μέρη του σώματος και βασική λειτουργία έχει τη «στήριξη» των ιστών και τη μεταξύ τους «συγκόλληση»), η οποία δημιουργεί ένα είδος κάψας (= περιβλήματος).
  • τη φλοιώδη μοίρα: Πρόκειται για μία λεπτή ζώνη αποτελούμενη κυρίως από συνδετικό ιστό (το ονομαζόμενο «στρώμα»), εντός του οποίου απαντώνται ωοθυλάκια σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Ας σημειώσουμε εδώ, πως τα ωοθυλάκια είναι κατ’ ουσίαν θυλάκια (= «φούσκες») εντός των οποίων ωριμάζει ένα ωοκύτταρο. Πρέπει να τονισθεί, πως στη γέννηση το θήλυ νεογνό έχει στις ωοθήκες του μεταξύ 1 και 2 εκατομμύρια ανώριμα ωάρια, εκ των οποίων 1 (συνήθως) ωριμάζει ανά εμμηνορρυσιακό κύκλο και μόνον κατά προσέγγισιν 300 θα φθάσουν τελικά στην πλήρη ωρίμανση, έτοιμα προς γονιμοποίηση στη ζωή της γυναίκας, τα υπόλοιπα θα ατροφήσουν.
  • τη μυελώδη μοίρα: Εντοπίζεται στο κέντρο της ωοθήκης και αποτελείται επίσης κατά μείζονα αναλογία από συνδετικό ιστό, στον οποίο απαντώνται τα αγγεία και τα νεύρα της ωοθήκης.

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να διευκρινίσουμε, πως η μορφολογία των ωοθηκών δεν είναι «στατική», αλλά εξαιρετικά «δυναμική». Με τη φράση αυτή εννοούμε, πως, ενώ η μορφολογία των περισσοτέρων οργάνων του σώματός μας παρουσιάζει μεταβολές ανάλογες με την ηλικία, η εικόνα, που οι ωοθήκες παρουσιάζουν μεταβάλλεται δραστικά εντός συντόμου χρονικού διαστήματος.

Συγκεκριμένα η εικόνα της ωοθήκης είναι διαφορετική, αν μελετηθεί στην αρχή φέρ’ ειπείν του κύκλου, οπότε θα δούμε μία ωοθήκη χωρίς ωοθυλάκιο, διαφορετική στη μέση του κύκλου, οπότε – ενδεχομένως – θα δούμε ένα ώριμο ωοθυλάκιο με διάμετρο 2 εκατοστά περίπου, το οποίο θα εμφανίζεται ως ένα μικρό εξόγκωμα στην επιφάνειά της και διαφορετική μετά την ωοθυλακιορρηξία, οπότε και θα εντοπίσουμε στην επιφάνειά της το υποκίτρινο ωχρό σωμάτιο.

Οι μεταβολές αυτές στη μορφολογία των ωοθηκών αντικατοπτρίζονται και στην υπερηχογραφική τους εικόνα, με βάση την οποία είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε με ικανοποιητική προσέγγιση τις γόνιμες ημέρες της γυναίκας.

Δείτε ΕΔΩ πότε είναι οι γόνιμες ημέρες σας!

Δρ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΛΥΓΝΟΣ, MSc, PhD
ΜΑΙΕΥΤΗΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Master of Science University College London
Διδάκτωρ Μαιευτικής Γυναικολογίας
www.eleftheia.gr 

Διαβάστε επίσης

Πολυκυστικές ωοθήκες: Πώς αναστρέφεται η υπογονιμότητα που προκαλούν

Οι ωοθήκες κρύβουν το μυστικό της νεότητας στις γυναίκες

Πώς θα καταλάβει μια γυναίκα αν έχει καρκίνο στις ωοθήκες

Πόνος στις ωοθήκες: Πού οφείλεται, πώς αντιμετωπίζεται

11.90 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
Djeco Επιτραπέζιο Λοττο αντικείμενα σπιτιού
20.00 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
Lottie Κούκλα βινυλίου 'Νεράιδα του Δάσους' 18εκ.
21.90 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
Ντύσιμο κούκλας σετ μπαλαρίνα
10.40 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
Krooom 3D Παζλ Τσίρκο
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Κόκκινο smoothie για παιδιά που θα ενισχύσει το ανοσοποιητικό

Κόκκινο smoothie για παιδιά που θα ενισχύσει το ανοσοποιητικό

Εκτός από τον κορονοϊό έχουμε και άλλες ιώσεις απέναντί μας που δεν…
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Μαγειρεύουμε παίζοντας: Φτιάξτε σε 1 λεπτό & με 2 υλικά mini donuts (vid)

Μαγειρεύουμε παίζοντας: Φτιάξτε σε 1 λεπτό & με 2 υλικά mini donuts (vid)

Τι μπορείτε να φτιάξετε σήμερα για να περάσει ευχάριστα το απόγευμά σας…
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Οι φωτογραφίες αυτών των παιδιών στη φύση θα σας γοητεύσουν (pics)

Οι φωτογραφίες αυτών των παιδιών στη φύση θα σας γοητεύσουν (pics)

Είναι πραγματικά πανέμορφες φωτογραφίες.
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Κράμπες στα πόδια στην εγκυμοσύνη: Πώς θα τις αντιμετωπίσετε;

Κράμπες στα πόδια στην εγκυμοσύνη: Πώς θα τις αντιμετωπίσετε;

Εγκυμοσύνη: Τι μπορείτε να κάνετε για να καταπολεμήσετε τις κράμπες στα πόδια;
Διάβασε τη συνέχεια
BEST OF NETWORK
Καταστήματα: Η πρεμιέρα της αγοράς με δύο… click – Τα μέτρα, το sms και το όριο για νέο lockdown
Εστίαση: Πότε ανοίγουν εστιατόρια και μπαρ – Η ημερομηνία - «κλειδί»
Σοφία Μπεκατώρου: Ξέσπασε ο πρώην σύζυγός της στον αέρα – Δεν γνώριζε τίποτα (video)
Κακοκαιρία Λέανδρος: Παγωνιά! Πού έδειξε -17 το θερμόμετρο - Πού θα χιονίσει σήμερα
Επίθεση στο Μετρό: Η φωτογραφία που «έκαψε» τους ανήλικους και το προφίλ του ειδικού φρουρού
Κορονοϊός: Οι περιοχές που ξεπερνούν το μέσο όρο κρουσμάτων και η «επικίνδυνη» Δυτική Αττική
Βατόπουλος στο Newsbomb.gr: Αυτοί ήταν οι όροι για να δώσουμε «ΟΚ» στο άνοιγμα της αγοράς
Δημήτρης Μπέλλος: Η απάντησή του μετά τις αποκαλύψεις του Διονύση για σεξ στο MasterChef
Η φόνισσα του κρεοπώλη της Κυψέλης - Ήταν κοντή και δεν την ήθελε!
Απίστευτο σημείωμα σε κοπέλα που έκανε θορύβου στην ερωτική πράξη (pic)
Survivor Spoiler 17/1: Εσπασε το... ραγισμένο γυαλί για την Κάτια Ταραμπάνκο (vid)
Αναδρομικά κληρονόμων: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι
MOTHERTOOLS
novalac-logo
Η εγκυμοσύνη σας ανά εβδομάδα

Η εγκυμοσύνη σας ανά εβδομάδα

Η ανάπτυξη του εμβρύου ανά εβδομάδα

Η ανάπτυξη του εμβρύου ανά εβδομάδα

Το μωρό σας μήνα με το μήνα

Το μωρό σας μήνα με το μήνα

Υπολογισμός Σύλληψης & Ωορρηξίας

Εξετάσεις

Εξετάσεις

Θηλασμός

Θηλασμός

Μαιευτήριο

Μαιευτήριο

Ημερομηνία Υπολογισμού Τοκετού

Ημερομηνία Υπολογισμού Τοκετού

Υπολογισμός Εβδομάδας Κύησης

Υπολογισμός Εβδομάδας Κύησης

Τα πάντα για τον Αυτισμό

©2012-2021 Mothersblog.gr - All rights reserved
Αριάδνη Ρουβά: Δείτε πόσο έχει αλλάξει η μικρή κόρη του Σάκη & της Κάτιας