Εμμηνόπαυση και περίοδος: Πότε σταματά η περίοδος και σε ποια ηλικία

Εμμηνόπαυση: Ο εμμηνορρυσιακός κύκλος, η λεγόμενη περίοδος, είναι ένα γεγονός, που καθορίζει τη ζωή της γυναίκας, τόσο σε επίπεδο σωματικό, όσο και σε επίπεδο ψυχικό. Η εμφάνιση της πρώτης περιόδου στην εφηβεία, ονομάζεται εμμηναρχή, ενώ η αναστολή του εμμηνορρυσιακού κύκλου ονομάζεται εμμηνόπαυση. Λέμε, πως μια γυναίκα έχει μπει στην εμμηνόπαυση, όταν για δώδεκα συναπτούς μήνες δεν έχει περίοδο.

Εμμηνόπαυση και περίοδος: Πότε σταματά η περίοδος και σε ποια ηλικία

Πότε οι γυναίκες εισέρχονται στην εμμηνόπαυση;

Κατά μέσο όρο η εμμηνόπαυση επέρχεται στην ηλικία των 51 ετών. Το ηλικιακό φάσμα εντός του οποίου είναι πιθανότερο μια γυναίκα να έχει την εμπειρία της εμμηνόπαυσης κυμαίνεται μεταξύ των 48 και των 55 ετών. Υπάρχει όμως και ποσοστό 1% περίπου των γυναικών, οι οποίες θα βιώσουν τη λεγόμενη πρόωρη εμμηνόπαυση πριν την συμπλήρωση του 40ου έτους της ηλικίας τους.

Ποιοι είναι οι παράγοντες, που καθορίζουν το πότε η γυναίκα θα εισέλθει στην εμμηνόπαυση;

Είναι εντυπωσιακό, πως, αν και το προσδόκιμο επιβίωσης, δηλαδή η αναμενόμενη διάρκεια της ζωής, έχει αυξηθεί εντυπωσιακά ειδικά κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, η ηλικία της εμμηνόπαυσης δεν έχει μετατοπιστεί ουσιαστικά. Έτσι σήμερα οι περισσότερες γυναίκες αναμένεται να ζήσουν περίπου 30 χρόνια, δηλαδή το ένα τρίτο και πλέον της ζωής τους πέρα από την ηλικία της εμμηνόπαυσης.

Φαίνεται πως ο βασικότερος παράγων, που θα καθορίσει πότε θα εισέλθετε στην εμμηνόπαυση, είναι η κληρονομικότητα. Έτσι μπορείτε να υπολογίσετε πότε περίπου θα σταματήσει η περίοδός σας με βάση το πότε συνέβη αυτό στη μητέρα σας. Εντούτοις, το στοιχείο αυτό δεν μας δίνει παρά μία ένδειξη, για το πότε θα μπείτε στην εμμηνόπαυση. Συχνά η ηλικία της τελευταίας περιόδου της μητέρας σας διαφέρει σημαντικά από την αντίστοιχη της γιαγιάς σας ή ενδεχομένως της αδελφής σας.

baby and mom playing Where is Thumbkin

Πρόωρη εμμηνόπαυση: Υπάρχουν παράγοντες, που θα μπορούσανε να φέρουν την εμμηνόπαυση νωρίτερα;

Καταρχήν έχει αποδειχθεί μέσα από έρευνες, πως το κάπνισμα προκαλεί έλευση της εμμηνόπαυσης σε νεαρότερη ηλικία. Το κάπνισμα επιβαρύνει τη λειτουργία των ωοθηκών περισσότερο από κάθε άλλη «κακή» συνήθεια. Έτσι οι ωοθήκες σας, η παύση της λειτουργίας των οποίων αποτελεί και το αίτιο της εμμηνόπαυσης, σταματούν να παράγουν τις ορμόνες τους πιο νωρίς. Επομένως, αν, για παράδειγμα, η μητέρα σας κάπνιζε και εσείς δεν καπνίζετε, είναι πιθανό η περίοδός σας να σταματήσει σε μεγαλύτερη ηλικία.

Άλλος παράγων, που θα μπορούσε να επιταχύνει την έλευση της εμμηνόπαυσης είναι η χορήγηση χημειοθεραπείας στα πλαίσια θεραπευτικού σχήματος για την αντιμετώπιση καρκίνου. Πολλά από τα σχήματα αυτά, που χορηγούνται σε νεαρές γυναίκες, είναι τοξικά για τις ωοθήκες.

Επιτάχυνση της έλευσης της εμμηνόπαυσης προκαλείται και από χειρουργικές επεμβάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν αφαίρεση των ωοθηκών.

Η ηλικία της εμμηνόπαυσης συνδέεται με κάποιο τρόπο με την ηλικία της εμμηναρχής;

Το πότε θα σας σταματήσει η περίοδος δεν συνδέεται με το πότε θα σας έρθει για πρώτη φορά. Συγκεκριμένα ενώ η ηλικία της εμμηναρχής έχει «κατέβει» στα 12,4 έτη από τα 13,3 έτη, που ήταν τη δεκαετία του 1920, η ηλικία της εμμηνόπαυσης έχει μείνει σταθερή.

Οι εγκυμοσύνες ή ο θηλασμός, επηρεάζουν το πότε θα έρθει η εμμηνόπαυση;

Η απάντηση είναι πως δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία, που να στηρίζουν την υπόθεση αυτή.

Η χρήση αντισυλληπτικών επηρεάζει την ηλικία της εμμηνόπαυσης;

Η χορήγηση αντισυλληπτικών ουσιαστικά αναστέλλει, για όσο διάστημα διαρκεί η λήψη τους, τη λειτουργία των ωοθηκών. Επομένως, είναι λογικοφανής η υπόθεση, πως ίσως η λήψη αντισυλληπτικών να επιβραδύνει την έλευση της εμμηνόπαυσης. Εντούτοις, από τις διάφορες επιστημονικές μελέτες, που αναφέρονται στο θέμα αυτό, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.

Τελικά υπάρχει τρόπος να καθυστερήσουμε την έλευση της εμμηνόπαυσης;

Είναι κατ’ ουσίαν αδύνατο να καθυστερήσουμε την έλευση της εμμηνόπαυσης, εφόσον η ηλικία στάσης της έμμηνου ρύσης καθορίζεται εν πολλοίς από την κληρονομικότητα. Επομένως, θα μπορούσε να πει κανείς, πως μία γυναίκα έχει από τη γέννησή της κατά κάποιο τρόπο «προκαθορισμένη» ηλικία εμμηνόπαυσης.

Η έλευση της εμμηνόπαυσης μπορεί μόνο να επιταχυνθεί από εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι αναφέρθηκαν προηγουμένως. Οι παράγοντες αυτοί ενδέχεται να είναι είτε ιατρογενείς (χειρουργεία, χημειοθεραπεία), είτε συνδεδεμένοι με καθημερινές συνήθειες (κάπνισμα).

Επομένως, προκειμένου μια γυναίκα να καθυστερήσει, όσο γίνεται περισσότερο την αναστολή της έμμηνου ρύσης, ώστε να φτάσει στην κληρονομικώς προκαθορισμένη «μέγιστη» ηλικία εμμηνόπαυσης το καλύτερο, που έχει να κάνει είναι να αποφύγει τελείως το κάπνισμα.

Δείτε ΕΔΩ πότε είναι οι γόνιμες ημέρες σας!

Θα χαρώ να απαντήσω σε οποιαδήποτε απορία σας εδώ!

Δρ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΛΥΓΝΟΣ, MSc, PhD
ΜΑΙΕΥΤΗΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Master of Science University College London
Διδάκτωρ Μαιευτικής Γυναικολογίας
www.eleftheia.gr

© 2012-2024 Mothersblog.gr - All rights reserved