Άδεια μητρότητας: δικαιώματα και παροχές για όλες τις εργαζόμενες μητέρες

Άδεια μητρότητας: δικαιώματα και παροχές για όλες τις εργαζόμενες μητέρες

Μητέρες φυσικές, παρένθετες και τεκμαιρόμενες.

Άδεια μητρότητας: δικαιώματα και παροχές για όλες τις εργαζόμενες μητέρες

Η μητρότητα προστατεύεται σε όλο το φάσμα της ελληνικής νομοθεσίας, που αποσκοπεί στην διαφύλαξη της υγείας της μητέρας και του νεογνού, καθώς και στην διευκόλυνση της άσκησης των μητρικών καθηκόντων.

Δυνάμει της από 23.05.2000 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 2874/2000, κάθε εργαζόμενη γυναίκα δικαιούται να λάβει άδεια μητρότητας, η συνολική διάρκεια της οποίας ανέρχεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες. Από το διάστημα αυτό, οι οκτώ (8) εβδομάδες χορηγούνται υποχρεωτικώς πριν από την πιθανή ημερομηνία του τοκετού (άδεια τοκετού) και οι υπόλοιπες εννέα (9) εβδομάδες μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας).
Με την παραπάνω νομοθετική διάταξη, θεσπίζεται αφενός υποχρέωση του εργοδότη να χορηγήσει άδεια προ και μετά τον τοκετό και αφετέρου δικαίωμα της εργαζομένης να ζητήσει και να λάβει την άδεια αυτή πριν και μετά τον τοκετό. Σημειώνεται ότι την άδεια λοχείας δικαιούται και η γυναίκα της οποίας το τέκνο γεννήθηκε νεκρό ή πέθανε μετά τον τοκετό.

'Αδεια και αποδοχές 

Κατά το διάστημα της απουσίας της λόγω τοκετού, η εργαζόμενη δικαιούται να λάβει από τον εργοδότη της τις αποδοχές 15 ημερών, εάν δεν είχε συμπληρώσει έτος υπηρεσίας και ενός (1) μηνός εάν είχε συμπληρώσει έτος υπηρεσίας, σύμφωνα με τα άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα.
Από τις αποδοχές αυτές ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέσει ό,τι έλαβε η εργαζομένη εξαιτίας του τοκετού, δυνάμει υποχρεωτικής εκ του νόμου ασφαλίσεως. Στην περίπτωση αυτή, αφαιρείται ολόκληρο το καταβληθέν για το συγκεκριμένο διάστημα από τον ασφαλιστικό οργανισμό ποσό, δηλαδή και εκείνο που αντιστοιχεί στις μη εργάσιμες ημέρες του διαστήματος. Εάν, όμως, η εργαζομένη δεν δικαιούται να λάβει παροχές από τον φορέα υποχρεωτικής ασφαλίσεως, τότε ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να της καταβάλει ολόκληρες τις αποδοχές των 15 ημερών ή του ενός (1) μηνός.

Εφόσον η εργαζόμενη γυναίκα έχει πραγματοποιήσει 200 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης κατά τα δύο τελευταία χρόνια πριν από την πιθανή ημέρα τοκετού και δεν εργάζεται κατά το διάστημα της επιδότησης, δηλαδή 56 μέρες πριν τον τοκετό και 63 μέρες μετά, δικαιούται να λάβει από τον ΕΦΚΑ επίδομα μητρότητας ίσο με το 50% του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσεως αποδοχών της. 

Αυτοαπασχολούμενες μητέρες

Η προστασία της μητέρας με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση είναι διάχυτη σε όλη την εργατική νομοθεσία.
Πλην όμως, δεν υπήρχε μέχρι πρότινος νομοθετική πρόβλεψη για τις αυτοαπασχολούμενες μητέρες και για αυτό τον κλάδο των εργαζόμενων μητέρων υπήρχε νομοθετικό κενό.

Το κενό αυτό ήρθε να καλύψει ο Ν.4097/2012, σκοπός του οποίου είναι η εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010, προκειμένου να εξασφαλισθεί η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική απασχόληση ή συμβάλλουν στην άσκηση τέτοιας απασχόλησης.
Συγκεκριμένα το άρθρο 6 του ανωτέρω νόμου ορίζει ότι στις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες μπορεί να χορηγείται επίδομα μητρότητας, το οποίο επιτρέπει την προσωρινή διακοπή του επαγγέλματος τους, λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 14 εβδομάδων.

Το προοδευτικό βήμα του Έλληνα έγινε με τον πρόσφατο νόμο 4488/2017 και συγκεκριμένα με το άρθρο 44 αυτού, το οποίο διευκρινίστηκε με την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ (ΕΓΚ 5/2018) σύμφωνα με την οποία, η συγκεκριμένη παροχή που λαμβάνουν οι αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες με συνέπεια να μπορούν να διακόψουν προσωρινά, για 14 εβδομάδες το επάγγελμά τους, να επεκτείνεται και σε περιπτώσεις όπου είναι κυοφορούσες (φέρουσες/ παρένθετες) και τεκμαιρόμενες (αποκτώσες) μητέρες. Επίσης, επεκτείνεται και στις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες που υιοθετούν τέκνο ηλικίας έως δυο ετών.

Παρένθετη μητρότητα

Επίσης, η τεκμαιρόμενη μητέρα του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας δικαιούται το μεταγενέθλιο τμήμα της άδειας μητρότητας που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 της ΕΓΣΣΕ 1993 και του άρθρου 7 της ΕΓΣΣΕ 2000-2001, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 11 του ν. 2874/2000, δηλαδή εννέα (9) εβδομάδες άδεια λοχείας, καθώς και τις πάσης φύσεως αποδοχές και επιδόματα που συνδέονται με αυτήν, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις επιμέρους καταστατικές διατάξεις του φορέα ασφάλισής της.Τέλος, δίνεται πλέον το δικαίωμα της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας στην τεκμαιρόμενη μητέρα και αυτή η παροχή χορηγείται ακριβώς όπως ισχύει για τις φυσικές μητέρες.

Ο νομοθέτης έκρινε ηθικά και κοινωνικά επιβεβλημένη την εν λόγω διάταξη προκειμένου να επεκταθεί η προστασία και τα δικαιώματα που παρέχονται λόγω μητρότητας στις φυσικές μητέρες, στις εργαζόμενες που βρίσκονται στη διαδικασία υιοθεσίας, με αφετηρία την τοποθέτηση του παιδιού στην οικογένειά της, καθώς και στις εργαζόμενες, τεκμαιρόμενες και κυοφόρους μητέρες, που εμπλέκονται στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας
Πρόκειται για μια προοδευτική πρόβλεψη καθώς η ελληνική πολιτεία έλαβε υπόψη της τις αλλαγές στην ελληνική κοινωνία, τις σύγχρονες οικογενειακές δομές περιλαμβάνοντας έτσι στην ρύθμιση τόσο τις παρένθετες μητέρες όσο και τις ανάδοχες μητέρες.

Δημήτριος Ν. Αυλωνίτης
Δικηγόρος, LL.B.
κιν. 6972205516 
e-mail: info@avlonitislaw.gr  
http://www.avlonitislaw.gr 

Διαβάστε επίσης

Επιδόματα μητρότητας: Ποιες γυναίκες τα δικαιούνται,πώς υπολογίζονται

Επίδομα μητρότητας: Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Επίδομα τέκνων 2018: Πώς θα υπολογίζεται και πότε θα καταβάλλεται

 

 

 

35.40 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
Busquets Σακίδιο πλάτης μιας θέσης Reverse
35.50 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
Busquets Σακίδιο πλάτης μιας θέσης 'Garden'
32.00 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
Busquets Τσάντα Ταχυδρόμου 'Coquette'
5.49 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
Polo Κασετίνα Wallet-9 Σχέδια (9-37-006)
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Ημικρανίες σε παιδιά και εφήβους: Πώς αντιμετωπίζονται;

Ημικρανίες σε παιδιά και εφήβους: Πώς αντιμετωπίζονται;

Ποιοι είναι οι πιο συχνοί τύποι ημικρανίας στα παιδιά; 
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Εγκυμοσύνη: Δεν παίρνετε αρκετό βάρος; Τα 5 πράγματα που πρέπει να κάνετε

Εγκυμοσύνη: Δεν παίρνετε αρκετό βάρος; Τα 5 πράγματα που πρέπει να κάνετε

Τι μπορείτε να κάνετε εάν δεν παίρνετε αρκετό βάρος στην εγκυμοσύνη;
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Δεν τρώνε τα παιδιά σας τα μήλα; Δοκιμάστε με αυτό το ντιπάκι

Δεν τρώνε τα παιδιά σας τα μήλα; Δοκιμάστε με αυτό το ντιπάκι

Ντιπ δύο υλικών που θα κάνει τα παιδιά σας να φάνε για…
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Χριστίνα Μπόμπα: Το εκ γενετής σημάδι που έχουν οι δίδυμες και τι σημαίνει

Χριστίνα Μπόμπα: Το εκ γενετής σημάδι που έχουν οι δίδυμες και τι σημαίνει

Εσείς τι ξέρετε για το "σημάδι του πελαργού" ή το "φιλί του…
Διάβασε τη συνέχεια
MOTHERTOOLS
novalac-logo
Η εγκυμοσύνη σας ανά εβδομάδα

Η εγκυμοσύνη σας ανά εβδομάδα

Η ανάπτυξη του εμβρύου ανά εβδομάδα

Η ανάπτυξη του εμβρύου ανά εβδομάδα

Το μωρό σας μήνα με το μήνα

Το μωρό σας μήνα με το μήνα

Υπολογισμός Σύλληψης & Ωορρηξίας

Εξετάσεις

Εξετάσεις

Θηλασμός

Θηλασμός

Μαιευτήριο

Μαιευτήριο

Ημερομηνία Υπολογισμού Τοκετού

Ημερομηνία Υπολογισμού Τοκετού

Υπολογισμός Εβδομάδας Κύησης

Υπολογισμός Εβδομάδας Κύησης

Τα πάντα για τον Αυτισμό

©2012-2021 Mothersblog.gr - All rights reserved