Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των συζύγων στη συνεισφορά των οικογενειακών αναγκών;

Τι προβλέπει ο νόμος για την υποχρέωση των συζύγων να προσφέρουν από κοινού;

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των συζύγων στη συνεισφορά των οικογενειακών αναγκών;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1389 ΑΚ, οι σύζυγοι έχουν την υποχρέωση να συνεισφέρουν από κοινού, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του, για την αντιμετώπιση των αναγκών της οικογένειας.

Η συνεισφορά γίνεται με την προσωπική εργασία, τα εισοδήματά τους και την περιουσία τους.

Εν συνεχεία και σε συνδυασμό με το άρθρο 1390 ΑΚ, στην υποχρέωση του προηγούμενου άρθρου, περιλαμβάνονται ειδικότερα η αμοιβαία υποχρέωση των συζύγων για διατροφή τους, η κοινή υποχρέωση για διατροφή των τέκνων τους και γενικά η υποχρέωση για συμβολή τους στη λειτουργία του κοινού οίκου.

Το μέτρο της υποχρέωσης προσδιορίζεται ανάλογα με τις συνθήκες της οικογενειακής ζωής και η εκπλήρωσή της γίνεται με τον τρόπο που επιβάλλει η έγγαμη συμβίωση.

Στις παραπάνω αναφερόμενες υποχρεώσεις, το μέτρο αυτής της υποχρέωσης των συζύγων κατά τη διάρκεια του γάμου τους, για την συνεισφορά τους στην αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών, περιλαμβάνει και την αμοιβαία υποχρέωσή τους για τη διατροφή.

Ωστόσο, το μέτρο που επιτάσσει ο Νόμος, προσδιορίζεται από τις εκάστοτε συνθήκες της οικογενειακής ζωής του κάθε έγγαμου ζευγαριού και η εκπλήρωση της κοινής του συνεισφοράς στις ανάγκες της οικογένειάς τους, γίνεται με την προσωπική τους εργασία, από τα εισοδήματά τους και από την περιουσία του εκάστοτε συζύγου.

Να σημειωθεί ότι κατά το άρθρο 22 παρ. 3 του Συντάγματος, απαγορεύεται η οποιασδήποτε μορφής αναγκαστικής εργασίας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να είναι άμεσα εκτελεστή η απαίτηση από τον υπόχρεο σύζυγο η συνεισφορά του από προσωπική εργασία.

Για παράδειγμα, ο εν δυνάμει δικαιούχος σύζυγος, μπορεί και δύναται να προσλάβει οικιακή βοηθό για να εκτελεί την οφειλόμενη από τον άλλο σύζυγο προσωπική του εργασία και μετέπειτα να ζητήσει από το αρμόδιο Δικαστήριο την καταδίκη του άλλου συζύγου να καταβάλει τη δαπάνη που απαιτήθηκε.

Αν η συνεισφορά συνίσταται σε καταβολή χρηματικού ποσού, ο υπόχρεος σύζυγος δύναται να καταδικαστεί για να πληρώσει πάγιες και σταθερές δαπάνες για τη λειτουργία του συζυγικού οίκου, όπως για παράδειγμα είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, το τηλέφωνο της οικίας, τα κοινόχρηστα κ.ο.κ.

Μαρία Παναγιώτου
Δικηγόρος
http://www.law-panagiotou.gr
Καλλιθέα Αττικής, οδός: Ανδρομάχης 228
Τηλ: 6947421191

© 2012-2024 Mothersblog.gr - All rights reserved