Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την υιοθεσία ανηλίκου τέκνου

Αυτή είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε αν θέλετε να υιοθετήσετε παιδί.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την υιοθεσία ανηλίκου τέκνου
unsplash.com / Jessica Rockowitz

Ως υιοθεσία λογίζεται η πράξη με την οποία οι δεσμοί του παιδιού αποκόπτονται από τη βιολογική του οικογένεια και εντάσσεται πλήρως νομικά στην οικογένεια των θετών του γονέων.

Διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες: α) Κρατική Υιοθεσία, στην οποία ένα άτομο ή μια οικογένεια υιοθετεί ένα παιδί από ίδρυμα. Β) Ιδιωτική Υιοθεσία, στην οποία ένα άτομο ή μια οικογένεια υιοθετεί το παιδί κάποιου άλλου προσώπου, που αυτό μπορεί να είναι είτε συγγενικό είτε αγνώστου και γ) Διακρατική Υιοθεσία, στην οποία ένα άτομο ή μια οικογένεια υιοθετεί ένα παιδί από το εξωτερικό.

Ο νέος νόμος (ν.4538/2018) φέρνει μια ενιαία διαδικασία για την επιλογή αναδόχου ή θετού γονέα, η οποία γίνεται ηλεκτρονικά και είναι απολύτως διαφανής. Ο υποψήφιος γονέας μπορεί να την παρακολουθήσει από το σπίτι του μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας anynet.gr και έτσι διασφαλίζεται η ισονομία, αφού για κάθε παιδί αναζητείται ο κατάλληλος θετός γονέας ή ανάδοχος με απόλυτο σεβασμό στην σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται από την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Θετών Γονέων ή Αναδόχων αντίστοιχα.

uiothesia dikaiologitika

Δικαιολογητικά για υιοθεσία παιδιού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας anynet.gr.

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 2. Υπεύθυνη δήλωση των στοιχείων όλων των συνοικούντων.
 3. Εκκαθαριστικά ΤΑΧΙS των 3 τελευταίων ετών
 4. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 5. Iατρικές βεβαιώσεις/πιστοποιητικά για όλους τους συνοικούντες:
 6. Πιστοποιητικό, από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών και τα συνοικούντα με αυτόν πρόσωπα δεν πάσχουν από χρόνια μεταδοτικά νοσήματα, το οποίο εκδίδεται από ιατρούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων που μπορούν να χορηγήσουν σχετικό πιστοποιητικό, των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), των δημόσιων νοσοκομείων και των Τοπικών Μονάδων Υγείας (Το.Μ.Υ.). Στο πιστοποιητικό αναγράφεται ότι με βάση τα αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων (ακτινογραφία θώρακος, εξέταση HIV, Ηπατίτιδας B+C, VDRL) πιστοποιείται ότι ο πολίτης δεν πάσχει από λοιμώδες – μεταδοτικό νόσημα.
 7. Πιστοποιητικό, από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών και τα συνοικούντα με αυτόν πρόσωπα δεν πάσχουν από ψυχικά νοσήματα, το οποίο εκδίδεται από ψυχιάτρους των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) και των δημόσιων νοσοκομείων.
 8. Στις ανωτέρω ιατρικές βεβαιώσεις/πιστοποιητικά επικολλάται φωτογραφία του πολίτη, που σφραγίζεται με κρατική (στρογγυλή) σφραγίδα του δημοσίου φορέα υγείας.
 9. Πιστοποιητικά περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση
 10. Αίτηση πιστοποιητικού εισαγγελικής αρχής
 11. Ποινικό Μητρώο κλπ. για όλους τους συνοικούντες.
 12. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Αποδέχομαι τους όρους χρήσης, συμφωνώ με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, η δήλωση των στοιχείων μου επέχει θέση υπ. Δήλωσης του ν. 15899/86.
yiothesia 1

Παρουσιάζεται συνοπτικά η διαδικασία που ακολουθείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας:

 • Θα χρειαστεί να υποβληθεί μία αίτηση ενδιαφέροντος στην ως άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα, αφού προηγουμένως ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι για τον θεσμό της υιοθεσίας από τις κοινωνικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας με σκοπό την υιοθεσία. Την αίτηση μπορούν να υποβάλλουν είτε με χρήση των κωδικών τους πρόσβασης στο Taxisnet, είτε με αυτοπρόσωπη προσέλευση σε μία από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες του τόπου διαμονής τους.
 • Θα ζητηθεί από τον χρήστη να συμπληρώσει όσα από τα πεδία της αίτησης δεν είναι προσυμπληρωμένα και να υποβάλει κάποια δικαιολογητικά. Όσα από αυτά δεν είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή, θα χρειαστεί να σκαναριστούν πριν την υποβολή τους.
 • Όταν πλέον η αίτησή είναι πλήρης, την υποβάλλουν οριστικά. Με την οριστική υποβολή της αίτησής λαμβάνουν τον Αριθμό Μητρώου Υποβολής, με βάση τον οποίο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους ανά πάσα στιγμή.
 • Ακολουθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών, μετά από τον οποίο θα ανατεθεί σε ειδικευμένο κοινωνικό λειτουργό η διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, η οποία και πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών από την ανάθεσή της σε κοινωνικό λειτουργό.
 • Μετά την ολοκλήρωση της κοινωνικής έρευνας με θετική έκβαση, θα κληθούν να παρακολουθήσουν ένα σύντομο πρόγραμμα εκπαίδευσης με σκοπό να προετοιμαστούν οι υποψήφιοι για τον καινούργιο τους ρόλο. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης κατόπιν της κοινωνικής έρευνας ο υποψήφιος, αφού του εξηγηθούν οι λόγοι της απόρριψης, μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση μετά την πάροδο τριετίας.
 • Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Θετών Γονέων. Αμέσως μόλις ένα παιδί που οι ανάγκες του, ταιριάζουν με τις δυνατότητες και επιθυμίες των υποψηφίων θετών γονέων, θα κληθούν από την αρμόδια κοινωνική υπηρεσία και θα ενηεμρωθούν σχετικά.
 • Ακολουθεί η περίοδος γνωριμίας τους με το παιδί. Μετά την θετική εισήγηση της διεπιστημονικής επιτροπής λαμβάνεται η τελική απόφαση για την υιοθεσία και δρομολογείται η νομική διαδικασία για να τελεστεί η υιοθεσία δικαστικά, από το αρμόδιο δικαστήριο.

Με την έκδοση της δικαστικής αποφάσεως, η οποία δέχεται την αίτηση των υποψήφιων θετών γονέων για την υιοθεσία, ακολουθεί η επίδοσή της στον Εισαγγελέα, ο οποίος οφείλει εντός δέκα (10) ημερών από την τελεσιδικία της απόφασης να τη διαβιβάσει με πιστοποιητικό τελεσιδικίας προκειμένου να εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών και στην συνέχεια, οι θετοί πλέον γονείς πρέπει να εγγράψουν τη δικαστική απόφαση στο αρμόδιο Ληξιαρχείο.

Από αυτή την κίνησή τους και μετά υφίσταται συγγένεια μεταξύ των μελών της θετής οικογένειας και του υιοθετούμενου και διακόπτονται αντίστοιχα όλοι οι δεσμοί με μέλη της παλιάς οικογένειας. Οι βιολογικοί γονείς πλέον δεν έχουν δικαίωμα επικοινωνίας με αυτό, ενώ οι θετοί γονείς αποκτούν αυτοδικαίως τη γονική μέριμνα.

Δημήτριος Ν. Αυλωνίτης
Δικηγόρος, LL.B.
κιν. 6972205516
e-mail: info@avlonitislaw.gr
http://www.avlonitislaw.gr

DPG Network
Δείτε επίσης
© 2012-2023 Mothersblog.gr - All rights reserved