Ποιες είναι οι φυσιολογικές τιμές σακχάρου στην εγκυμοσύνη;

Ποιες είναι οι φυσιολογικές τιμές σακχάρου στην εγκυμοσύνη;

Πώς γίνεται η διάγνωση του διαβήτη, αλλά και του διαβήτη κύησης;

Ποιες είναι οι φυσιολογικές τιμές σακχάρου στην εγκυμοσύνη;

Τι είναι το σάκχαρο και ποια η σημασία του;

Το σάκχαρο είναι η βασική πηγή ενέργειας του σώματός μας.

Διαταραχές στο μεταβολισμό του σακχάρου, δηλαδή στον τρόπο, που το σώμα μας «χρησιμοποιεί» το σάκχαρο, είναι η βάση της νοσολογικής οντότητας, που ονομάζεται διαβήτης.

Ο διαβήτης έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες για το άτομο, αφού επηρεάζει αρνητικά τη δομή των αγγείων και κατά προέκταση τη λειτουργία διαφόρων οργάνων και συστημάτων του σώματος, συγκεκριμένα:

 • Του νευρικού
 • Του καρδιαγγειακού
 • Των νεφρών
 • Των οφθαλμών

Ο διαβήτης όμως ενδέχεται να εμφανιστεί για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της κύησης, οπότε μιλάμε για διαβήτη κύησης.

Τόσο η γυναίκα, που εμφάνισε διαβήτη κύησης, όσο και αυτή, που είχε διαγνωστεί με διαβήτη κύησης σε προηγούμενη εγκυμοσύνη, αλλά και αυτή, που πριν την εγκυμοσύνη είχε ήδη διαγνωστεί με διαβήτη, αντιμετωπίζουν αυξημένη πιθανότητα επιπλοκών κατά την κύηση, αν ο διαβήτης δεν ελεγχθεί επαρκώς.

Πώς γίνεται η διάγνωση του διαβήτη, αλλά και του διαβήτη κύησης;

Η διάγνωση αμφοτέρων των παθολογιών εδράζεται στη μέτρηση των τιμών σακχάρου στο αίμα της εγκύου, αλλά και της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c).
Η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη είναι ένα είδος αιμοσφαιρίνης, που είναι ενωμένη με σάκχαρο και τα επίπεδά της αντικατοπτρίζουν τα επίπεδα του σακχάρου, όπως αυτά διαμορφώθηκαν 2 με 3 μήνες πριν την αιμοληψία.

Τα επίπεδα της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας και παραμένουν ουσιαστικώς ανεπηρέαστα από το αν η γυναίκα έφαγε ή όχι.

Αντίθετα, τα αντίστοιχα επίπεδα του σακχάρου (η γνωστή γλυκαιμία) παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις εντός της ημέρας και μετά από τα γεύματα, ως εκ τούτου μετρώνται αφού έχει ακολουθηθεί συγκεκριμένη διαδικασία.

diavitis stin egkimosini

Ποια είναι τα επίπεδα σακχάρου και της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, που χαρακτηρίζουν το διαβήτη;

Είναι χρήσιμο να έχουμε για εικόνα της κατάστασης της γυναίκας πριν ακόμα μπει στην εγκυμοσύνη, ώστε να λάβουμε τα μέτρα μας κατά τη διάρκεια της κύησης το νωρίτερο δυνατό, αν προκύψει, πως αυτή πάσχει από διαβήτη.

Με δεδομένη τη διακύμανση της γλυκαιμίας και της επιρροής σε αυτής των γευμάτων, το σάκχαρο μετράται μετά από νηστεία. Προκειμένου η μέτρηση του σακχάρου νηστείας να είναι αξιόπιστη, συστήνεται για τουλάχιστον 8 ώρες να μην έχετε λάβει τίποτα από του στόματος, πλην νερού.

Αυτού καθαυτού του διαβήτη προηγείται συχνά ένα «προ – διαβητικό» στάδιο. Το στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται από τις εξής τιμές, που ισχύουν για άτομα, που δεν είχαν προηγουμένως διαγνωστεί ήδη με διαβήτη:

 • Σακχαραιμία: 100 – 125 mg/dL
 • HbA1c: 5,7% - 6,4%

Οι τιμές, που χαρακτηρίζουν το διαβήτη είναι οι ακόλουθες:

 • 2 επιβεβαιωμένες μετρήσεις σακχαραιμίας νηστείας < 125 mg/dL
 • 2 επιβεβαιωμένες μετρήσεις επιπέδων HbA1c < 6,5%
 • Μία τυχαία μέτρηση σακχαραιμίας < 200 mg/dL (με συμπτώματα υπεργλυκαιμίας)

Ποιες είναι οι τιμές σακχάρου, που χαρακτηρίζουν το διαβήτη κύησης;

Όλες οι γυναίκες υποβάλλονται κατά την κύηση σε ανά τακτά χρονικά διαστήματα μετρήσεις της σακχαραιμίας νηστείας. Συνήθως, η μέτρηση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης συνιστάται στην αρχή της κύησης και επαναλαμβάνεται, μόνον αν και όταν κριθεί σκόπιμο κατά τη διάρκειά της.

Αν οι τιμές, που θα προκύψουν από τις μετρήσεις αυτές, είναι χαρακτηριστικές «προ – διαβήτη» ή διαβήτη, τότε λαμβάνονται τα αντίστοιχα μέτρα, που αφορούν τη διατροφή της γυναίκας ή χορηγείται η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.

Σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες οδηγίες κάθε έγκυος συνιστάται να υποβληθεί στην εξέταση, που ονομάζουμε καμπύλη σακχάρου μεταξύ των 24 και των 28 εβδομάδων της κύησης.

Στα πλαίσια της εξέτασης αυτής μετράται αρχικά η σακχαραιμία νηστείας και στη συνέχεια η γυναίκα λαμβάνει συγκεκριμένη ποσότητα σακχάρου (γλυκόζη).

Έπονται μετρήσεις της σακχαραιμίας μετά την παρέλευση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από τη χορήγηση της γλυκόζης.

Δύο είναι οι λόγοι, για τους οποίους συστήνουμε η καμπύλη σακχάρου να γίνεται μεταξύ των 24 και των 28 εβδομάδων κύησης:

Στο στάδιο αυτό, η κύηση έχει προχωρήσει τόσο, που να «πιέζεται» ο μεταβολισμός του σακχάρου της εγκύου. Αν η εξέταση γινόταν νωρίτερα, ίσως ακόμα η «πίεση» αυτή να μην ήταν αρκετή, ώστε να φαινόντουσαν ενδεχόμενες παθολογικές τιμές σακχαραιμίας μετά από τη χορήγηση της γλυκόζης.

Στο στάδιο αυτό ο μεταβολισμός μίας γυναίκας, που δεν είχε δώσει προηγουμένως σημεία διαβήτη, είναι απίθανο να έχει επηρεαστεί τόσο από την αναπτυσσόμενη κύηση, ώστε να προκληθεί βλάβη στην υγεία της μητέρας ή του μωρού.

Με την εξέταση αυτή βγάζουμε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με το πώς το σώμα κάθε γυναίκας μεταβολίζει το σάκχαρο. Έτσι μπορούμε τρόπον τινά να «ανακαλύψουμε» ποιες γυναίκες ενδέχεται να παρουσιάζουν «αδυναμίες» στο μεταβολισμό του σακχάρου και «τάση» να παρουσιάσουν διαβήτη κύησης πριν ακόμα παρουσιάσουν αυτήν καθαυτήν την πάθηση. Οι γυναίκες αυτές είναι μάλλον δύσκολο να εντοπισθούν με μόνη τη μέτρηση σακχαραιμίας νηστείας.

Υπάρχουν διάφορα είδη καμπύλης σακχάρου, που διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την ποσότητα της χορηγούμενης γλυκόζης, αλλά και τα διαστήματα, που μεσολαβούν από τη χορήγηση αυτή μέχρι την επόμενη μέτρηση της σακχαραιμίας. Η καμπύλη, που συνηθέστερα χρησιμοποιούμε είναι αυτή, στην οποία χορηγούνται 75 γραμμάρια γλυκόζης και οι φυσιολογικές τιμές είναι οι εξής:

 • Σακχαραιμία νηστείας (πριν τη χορήγηση γλυκόζης): 92 mg/dL
 • Σακχαραιμία 1 ώρα μετά τη χορήγηση γλυκόζης: 180 mg/dL
 • Σακχαραιμία 2 ώρες μετά τη χορήγηση γλυκόζης: 153 mg/dL

Αν μία ή περισσότερες τιμές, που μετρήθηκαν είναι μεγαλύτερη ή ίση με τις εν λόγω τιμές, τότε τίθεται η διάγνωση διαβήτη κύησης.

Δείτε ΕΔΩ σε ποιο στάδιο της κύησης βρίσκεστε!

Δρ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΛΥΓΝΟΣ, MSc, PhD
ΜΑΙΕΥΤΗΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Master of Science University College London
Διδάκτωρ Μαιευτικής Γυναικολογίας
www.eleftheia.gr  
email: care@eleftheia.gr 

Δείτε όλα τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και τον Κόσμο στη ροή ειδήσεων του Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης

Διαβήτης και εγκυμοσύνη: Πώς παρακολουθούμε το μωρό διαβητικής μητέρας;

Διαβήτης και εγκυμοσύνη: Ποια μέτρα λαμβάνουμε, που αφορούν τη μέλλουσα μητέρα;

Διαβήτης και εγκυμοσύνη: Ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες συνέπειες για το μωρό

Διαβήτης και εγκυμοσύνη: Ποιες είναι οι άμεσες συνέπειες για το μωρό

Τι είναι ο διαβήτης και πώς επηρεάζει την εγκυμοσύνη;

119.99 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
LEGO Harry Potter Hogwarts Clock Tower (75948)
109.99 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
LEGO Creator Volkswagen Beetle (10252)
11.90 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
Djeco Επιτραπέζιο Λοττο αντικείμενα σπιτιού
19.95 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
Djeco Επιτραπέζιο 'Μπλα μπλα μπλα'
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
«Όταν επιτέλους έγινα μαμά...»

«Όταν επιτέλους έγινα μαμά...»

Η Nicole Young περιγράφει τη δική της ιστορία μητρότητας όταν επιτέλους έγινε…
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Η Pfizer ζητά άδεια να αρχίσει τον εμβολιασμό των παιδιών (2-11) τον Σεπτέμβρη

Η Pfizer ζητά άδεια να αρχίσει τον εμβολιασμό των παιδιών (2-11) τον Σεπτέμβρη

Το εμβόλιο της Pfizer για τον κορονοϊό θα μπορούσε να είναι διαθέσιμο και έτοιμο…
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Crumble φράουλας από τη Mamatsita για τη γιορτή της Μητέρας

Crumble φράουλας από τη Mamatsita για τη γιορτή της Μητέρας

Η γιορτή της Μητέρας αγαπημένες μου φίλες απαιτεί και νόστιμες συνταγές!
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Πώς ένα πολυδιάστατο μοντέλο εκπαίδευσης αναδεικνύει τις ικανότητες και την ευφυΐα κάθε παιδιού

Πώς ένα πολυδιάστατο μοντέλο εκπαίδευσης αναδεικνύει τις ικανότητες και την ευφυΐα κάθε παιδιού

Καθώς τα μικρά μας μεγαλώνουν και μαθαίνουν καλύτερα τον εαυτό τους, αλλά…
Διάβασε τη συνέχεια
BEST OF NETWORK
Επίθεση με βιτριόλι: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας θα δικαστεί η 36χρονη Έφη
Φονικό στη Ζάκυνθο: Βρέθηκε το καλάσνικοφ που «γάζωσαν» τον επιχειρηματία - Ποιο ήταν το θύμα
Νέα Σμύρνη: Στον εισαγγελέα ο 22χρονος - Τον κατήγγειλε και πέμπτη γυναίκα
Τουρκικά «τσαλίμια» από τον Οκτάι: Η Αίγυπτος σέβεται τη συμφωνία της Τουρκίας με τη Λιβύη
Σταμπουλίδης: «Τέλος» στις 14 Μαΐου για click away και click inside - Τι είπε για τα SMS
«Πατάει γκάζι» στις μεταρρυθμίσεις η κυβέρνηση - Προτεραιότητα τα εργασιακά
Νέα απόβαση Αμερικανών στην Αλεξανδρούπολη: Οι ΗΠΑ «φορτώνουν» με στρατό τα Βαλκάνια
Κρούσματα σήμερα: Πότε θα πέσουμε σε τριψήφιο αριθμό – Τι λένε Σαρηγιάννης, Δερμιτζάκης
Κορινθία: Από την ηλικία των 12 ετών κακοποιούσε σεξουαλικά ο πατέρας την κόρη του
Survivor Spoiler: Ο Τριαντάφυλλος κέρδισε ήδη το χρηματικό έπαθλο του νικητή – Δείτε πώς
Survivor: Αλλάζουν οι κανόνες, γίνεται ατομικό και μπαίνουν στο «παιχνίδι» οι κληρώσεις (vid)
Αγγλία: Τετράχρονος με πρόβλημα στην ομιλία έσωσε τη μητέρα του χάρη σε ένα αυτοκινητάκι
MOTHERTOOLS
novalac-logo
Η εγκυμοσύνη σας ανά εβδομάδα

Η εγκυμοσύνη σας ανά εβδομάδα

Η ανάπτυξη του εμβρύου ανά εβδομάδα

Η ανάπτυξη του εμβρύου ανά εβδομάδα

Το μωρό σας μήνα με το μήνα

Το μωρό σας μήνα με το μήνα

Υπολογισμός Σύλληψης & Ωορρηξίας

Εξετάσεις

Εξετάσεις

Θηλασμός

Θηλασμός

Μαιευτήριο

Μαιευτήριο

Ημερομηνία Υπολογισμού Τοκετού

Ημερομηνία Υπολογισμού Τοκετού

Υπολογισμός Εβδομάδας Κύησης

Υπολογισμός Εβδομάδας Κύησης

Τα πάντα για τον Αυτισμό

©2012-2021 Mothersblog.gr - All rights reserved
«Τι να μαγειρέψω σήμερα;» Πρόγραμμα διατροφής για την Μεγάλη Εβδομάδα