Πώς να αποκτήσεις προσωπική και επαγγελματική ευημερία

Ποια είναι η πρακτική χρησιμότητα του επαγγελματικού προσανατολισμού;

Πώς να αποκτήσεις προσωπική και επαγγελματική ευημερία
Bigstock

Η προσωπική ευημερία του ανθρώπου είναι μία πολυσύνθετη κατάσταση, ως συνισταμένη διαφόρων παραγόντων. Πόσο σημαντική είναι άραγε η επιλογή της κατάλληλης επαγγελματικής σταδιοδρομίας για τον καθένα προκειμένου να εξασφαλίσει καλή ποιότητα ζωής. Η απάντηση είναι εύκολη και επεκτείνει τις σκέψεις μας στην αναγκαιότητα του επαγγελματικού προσανατολισμού τόσο σε εφήβους όσο και σε ενήλικες.

Γεγονός αποτελεί ότι οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της ζωής τους θα αναγκαστούν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις αναφορικά με την επαγγελματική τους σταδιοδρομία ειδικά στην σύγχρονη αγορά εργασίας η οποία εξελίσσεται, εμπλουτίζεται και μετασχηματίζεται. Η επιλογή επαγγέλματος επηρεάζει τόσο το άτομο, όσο την κοινωνία και την οικονομία της χώρας. Είναι σαφές ότι η ύπαρξη καταρτισμένων επαγγελματιών οι οποίοι επέλεξαν τον επαγγελματικό κλάδο δραστηριοποίησής τους ανάλογα με τις κλίσεις τους, τους καθιστά περισσότερο αποδοτικούς.

Big5: Η Θεωρία Προσωπικότητας και η εφαρμογή της στους Έλληνες

Ποια είναι λοιπόν η πρακτική χρησιμότητα του επαγγελματικού προσανατολισμού; Η ουσία της απάντησης σε αυτόν τον προβληματισμό συνίσταται στο γεγονός ότι μέσω αυτής της διαδικασίας επιτυγχάνεται η αυτογνωσία του ατόμου, η αναγνώριση κλίσεων και των δεξιοτήτων του και τελικά η καθοδήγηση στη βέλτιστη δυνατή επιλογή σπουδών και επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Στον αντίποδα πολλοί άνθρωποι επιλέγουν τυχαία ή υποχρεωτικά καθώς επηρεάζονται από αστάθμητους παράγοντες.

Όλοι οι άνθρωποι διαφέρουν ως προς τα χαρακτηριστικά, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που κατέχουν. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός, όμως, παρουσιάζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ατόμου, οδηγώντας τον σε προσωποποιημένες και κατάλληλες λύσεις, ώστε να υπάρχει η καλύτερη δυνατή ανταπόκριση στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι η διαδικασία αυτή αφορά το σύνολο της ζωής του ατόμου, αφού με την πάροδο του χρόνου αναδεικνύονται νέες ανάγκες καθιστώντας απαραίτητη τη δια βίου εκπαίδευση.

Η εργασία λοιπόν είναι ένας σημαντικός παράγοντας της ζωής, αφού ως καθημερινή δραστηριότητα επιτρέπει τον βιοπορισμό, την κοινωνικοποίηση, την ανάπτυξη και τη σύνδεση μας με την κοινωνία. Διαμορφώνει ενεργούς πολίτες με αίσθημα ευθύνης, επαγγελματικές βλέψεις και γνώσεις. Η σύγχρονη αγορά εργασίας έχει αλλάξει. Ταυτόχρονα, η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος οδηγεί σε αλλαγές στο χώρο των επαγγελμάτων ενώ ο χρόνος που διαθέτουμε για την εργασία μας έχει αυξηθεί σημαντικά. Εύλογα οι αλλαγές προκαλούν στους ανθρώπους ανησυχία ή φόβο. Ταυτόχρονα, όμως, η κάθε αλλαγή μπορεί να αποτελέσει και μία νέα ευκαιρία στην αγορά εργασίας.

Επομένως, ως σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού έχουμε ως χρέος να αναδείξουμε το εύρος των πιθανών επιλογών τόσο στους εφήβους όσο και στους ενήλικες με στόχο τη δημιουργία ικανών εργαζομένων και ευτυχισμένων ανθρώπων.

Λέλες Θανάσης
Επιστημονικός Υπεύθυνος Career Gate

© 2012-2024 Mothersblog.gr - All rights reserved